Dating (chodit s někým)

Rande, vztahy, romantika... :-)

Léto se blíží a nikdy nevíte, kdy vás přepadne romantická láska, nebo si jen budete chtít popovídat o vztazích s vašimi přáteli. Podívejte se na tak trochu romantická slovíčka i užitečné fráze.

love láska to go for dinner jít na večeři
lover milenec to stroke hladit
partner partner to caress mazlit se
husband  
manžel to have a crush on
zbláznit se do (někoho)
wife  
manželka care for/about starat se (o někoho)
girlfriend přítelkyně to love milovat
boyfriend přítel to fancy someone
mít zájem o někoho
man muž flirt flirt
woman žena to flirt flirtovat
relationship vztah to take someone for a ride využít někoho
to fall in love zamilovat se to abuse someone 
zneužít někoho
to break up rozejít se be unfaithful [ʌnˈfeɪθfʊl] nevěrný
to kiss políbit pretty hezká
to get over someone zapomenout na někoho (po rozchodu) handsome hezký
to argue hádat se cute roztomilý
to let someone down zklamat, zradit to adore zbožňovat
to cheat podvádět to desire toužit
dating chození to ask someone out pozvat někoho na rande
marriage
manželství wedding
svatba
to get married
vdát se, oženit se to make up
usmířit se
to marry vzít si (za ženu/muže) hug
objetí (přátelské, utěšitelské)
be married být vdaná/ženatý to hug
objímat (přátelsky, utěšitelsky)
divorce rozvod cuddle
objetí (mazlivé)
be divorced rozvedený to cuddle
objímat (mazlivě)
be in love  
zamilovaný to miss someone
po někom si stýskat

 

Příklady použití a fráze:

I miss you so much.   Tolik mi chybíš.

When I was young I had a crush on you.   Když jsem byl malý, byl jsem do tebe blázen.

I want to ask her out. Chtěl bych ji pozvat na rande. 

But I'm worried she will refuse.  Ale bojím se, že odmítne.

She is so cute.  Ona je tak roztomilá.

Oh, he is so handsome.  On je tak hezký.

 

Can I have a hug please I had a really hard day.  Můžeš mě prosím obejmout, měla jsem dnes fakt těžký den.

I love her so much, I could never cheat on her.  Tolik ji miluji, nikdy bych ji nemohl podvést.

It took me about 6 months to get over him.  Trvalo mi 6 měsíců, než jsem na něj zapoměla.

He had been unfaithful so she divorced him.  Byl jí nevěrný, tak se s ním rozvedla.

 

Can I invite you for the wedding?   Mohu tě pozvat na svatbu?

I seldom argue with my wife.   Málokdy se s manželkou hádám.

Next month I'm getting married.   Příští měsíc se žením.

I relied upon her but she let me down.  Spoléhal jsem na ni, ale vykašlala se na mě.

 

Useful phrases:

Are you on Facebook? Can I add you? Jsi na Facebooku? Můžu si tě přidat?

Can I get your number? I want to hang out sometime. Mohu dostat tvoje číslo? Chci si někdy vyjít.

Can I give you a call sometime? Můžu ti někdy zavolat?

Are you seeing anyone? Chodíš s někým?

I'd like to get together sometime. Chtěl bych se někdy s tebou setkat.

 

Yes, sure, that would be great. Ano, jasně, to by bylo skvělé. 

I'm sorry, but I'm not interested. I'm seeing someone. Je mi líto, ale nemám zájem. Už s někým chodím.

 

I think I'm falling for you. Myslím, že jsem se do tebe zamiloval.

Mee too...  Já také.

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací