Hiking (Pěší turistika)

Čeká Vás aktivní dovolená? Jste milovníci hor, přírody a pěší turistiky? Pak se určitě podívejte na následující slovíčka a fráze ;-)

outdoor venkovní, konaný venku trail cesta, stezka
hiking pěší turistika trek dlouhá cesta, túra
trekking
chůze, putování
national park národní park
hiking shoes boty do terénu guided tour túra s průvodcem
thermos termoska visitor center návštěvní centrum
multitool multifunkční nástroj operating hours otvírací doba
binoculars dalekohled permit povolení
view of ___ výhled na ____ fee poplatek
camera foťák entrance fee vstupní poplatek
take a picture of ___ vyfotit ___ viewpoint vyhlídka
caravan karavan road conditions podmíny na cestě
explore poznávat, objevovat weather conditions povětrnostní podmínky
crossroads rozcestí weather forecast předpověď počasí
go on a trip jít na výlet strong wind silný vítr
enjoy the trip užít si výlet light shower přeháňka
adventure dobrodružství rain pršet
follow the signs  držet se značek heat warning varování před horkem
get lost ztratit se alert výstraha
get somewhere dostat se někam waterproof jacket nepromokavá bunda
woods lesy peak season v sezóně
mountains [ˈmaʊntɪns] hory off-season mimo sezónu
mountain hut [hʌt]    horská chata camp (BrEn)/ campground (AmEn)  kemp
hill kopec camping kempování, táboření
lake jezero backpack batoh
river řeka backpacker baťůžkář
cliff útes, sráz backpacking trempování, cestování s batohem
canyon kaňon gear vybavení, potřeby
peak [piːk]  vrchol, štít gear for camping potřeby pro kempování
valley [ˈvælɪ] údolí sleeping bag spací pytel
bay zátoka sleeping mat karimatka
crest hřeben downhill z kopce
waterfall vodopád uphill do kopce
cable car lanovka trekking poles trekové hůlky
safety guidelines bezpečnostní pokyny climb steeply strmě stoupat
guide book průvodce (kniha) distance vzdálenost

Příklady použití a fráze:

Let´s go hiking! Pojďme na túru!

Let´s go somewhere! Pojďme někam!

Let´s explore the Yosemite National Park! Pojďme poznávat Yosemitský národní park!

There is a beautiful view of the ______ from the hill. Z kopce je krásný výhled na ___.

We have got lost. Ztratili jsme se

How can I get to the ______? Jak se dostanu k ___?

What is the distance to the waterfall? Jaká je vzdálenost k vodopádu?

Let´s ask for a map in the visitor center. Pojďme se zeptat do návštěvního centra na mapu.

What are the operating hours of the visitor center? Jaká je otvírací doba návštěvního centra?

I´m afraid this trek is too difficult for us. Obávám se, že tato túra je pro nás příliš těžká.

You have to have a waterproof jacket while hiking in the mountains. Při pěší turistice v horách s sebou musíte mít nepromokavou bundu.

Do you need a special permit to visit the valley? Je potřeba speciální povolení ke vstupu do údolí?

How much is the entrance fee? Kolik je vstupní poplatek?

Road conditions are good but the wind is too strong. Podmínky na cestě jsou dobré, ale vítr je příliš silný.

It is better to travel off-season. There is less people in the park. Lepší je cestovat mimo sezónu. To je v parku méně lidí.

Backpacking is much cheaper than staying in the hotel. Trempování je o mnho levnější než ubytování v hotelu.

Krátký rozhovor:

A: How was your trip to the Grand Canyon, Peter? Petře, jaký byl výlet na Grand Canyon?

B: It was excellent! We spent five days along the Colorado River and exploring the side canyons. It was great to get out of the city and get back to nature. Bylo to skvělé! Pět dnů jsme strávili u řeky Colorado a poznávali jsme postranní kaňony. Bylo báječné vyjet pryč z města a vrátit se do přírody.

A: That sounds great! I also want to go there! :-) To zní skvěle! Chci tam jet také! :-)

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací