Learning English

Chystáte se v novém školním roce pustit opět do angličtiny?

Začněte třeba tím, že si zopakujete právě tahle slovíčka a fráze:

- proč se učíte, jak dlouho, v čem jste dobří, co byste chtěli zlepšit, zkrátka vše o studiu angličtiny.

learn učit se knowledge znalost
language jazyk pronunciation výslovnost
native language rodný jazyk improve zlepšit
second language druhý jazyk vocabulary (vocab)
slovní zásoba
ESL AJ jako druhý jazyk*  grammar
gramatika
motivation motivace conversation
konverzace
all over the world po celém světě skills  dovednosti
career kariéra reading skills
schopnosti číst
travel cestovat reading comprehension
čtení s porozuměním
studying abroad studium v zahraničí understanding
porozumění
business opportunities obchodní příležitosti misunderstanding
neporozumění
listening to music poslouchání hudby misunderstood word
nepochopené slovo
watching movies sledování filmů course
kurz
focus on zaměřit se na sign up for 
přihlásit se
be good at ___ být dobrý v ___ attend the course
absolvovat kurz
level úroveň private lesson
soukromé lekce
beginner začátečník take private lessons
brát soukromé lekce
intermediate středně pokročilý progress in English
pokrok v angličtině
advanced pokročilý verbal
slovní
professional profesionální spoken
mluvený
fluent plynulý exam  zkouška
fluency plynulost pass the exam
složit zkoušku

 

Příklady použití a fráze:

 • *ESL = English as a Second Language. /Angličtina jako druhý jazyk.
English is spoken all over the world.
Angličtinou se mluví po celém světě.
 • Reasons to study
Why do you study English? 
Proč studuješ angličtinu?
I want to find a new job.
Chci si najít novou práci.
I would like to study abroad.
Chtěla bych studovat v zahraničí.
 • How long
How long have you been learning English?  
Jak dlouho se učíš anglicky?
I have been learning English for 10 months.
Učím se anglicky 10 měsíců.
I have been learning English since I was 8.
Učím se anglicky od té doby, co mi bylo 8.
 • How well
I speak fluent German and Italian. Now I need to focus on English.
Mluvím plynule německy a italsky. Teď se potřebuji zaměřit na angličtinu.
Find out your English level. Take our free test.
Zjisti svoji úroveň angličtiny. Udělej si náš test zdarma.
I signed up for an English course last week. I'm starting tomorrow.
Minulý týden jsem se přihlásila na kurz angličtiny. Zítra začínám.
Are you good at speaking? 
Jsi dobrý v mluvení?
I need to work on my fluency.
Potřebuji pracovat na své plynulosti.
You can take some private lessons.
Můžeš si vzít nějaké soukromé hodiny.
You should build your vocabulary. 
Měl by sis vybudovat slovní zásobu.
What is your level of English? I am at intermediate level. 
Jaká je tvoje úroveň angličtiny? Jsem na středně pokročilé úrovni.
 • Tips
Watching movies is a great way to increase your vocabulary.
Sledování filmů je skvělý způsob jak si zvětšit slovní zásobu.
I have a lot of grammar books at home.
Mám doma spoustu gramatických knih.
He is making progress with his English.
Dělá pokroky v angličtině.
Listening to music and watching movies will help you improve your English pronunciation.
Poslech muziky a sledování filmů ti pomůže zlepšit tvoji anglickou výslovnost.

 

Stáhnout v pdf zde:

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací