Happy St. Patrick´s Day!

12.03.2015

Den svatého Patrika oslavují nejen Irové, ale i lidé jiných kořenů po celém světě.

Lidé se v tento den oblékají do zelené barvy, pořádají průvody městem, připravují typické irské pokrmy a popíjejí tradiční nápoje jako je whiskey a pivo Guinness.

 Jak vznikl „Den Svatého Patrika“ ?

 Irové považují Svatého Patrika za patrona svého státu. Byl křesťanských mnichem a misionářem a narodil se r. 385 v Anglii. V 16 letech se ho zmocnil loupeživý kmen a prodal ho do otroctví. Po šesti letech sloužení v krutých podmínkách na statku v Irsku se mu podařilo uprchnout a vrátit se ke své rodině do Francie. Vstoupil do kláštera a po dlouholetém učení a odříkání byl jmenován biskupem. S požehnáním papeže se ve funkci biskupa vrátil do Irska, aby mohl víru předávat tamním nevěřícím.

Patrik cestoval po Irsku, zakládal kláštery, kostely a otevíral škloly. Je mu věnováno mnoho poutních míst, katedrál a dokonce irský prezident je vždy po sedmi letech jmenován do své funkce na dublinském hradu v sále sv. Patrika.

 A proč vlastně zelená barva?

 K oslavám dne Svatého Patrika se již od 17. století pojí zelené stuhy a trojlístky.  Hlavním symbolem svátku je totiž shamrock (jetelový trojlístek) představující svatou Trojici, který používal svatý Patrik jako pomůcku k vysvětlení křesťanského učení neznalým Irům. 

 Slaví se téměř po celém světě

 Dříve byl den Svatého Patrika považován za čistě církevní svátek. Teprve roku 1903 zařadila tento den vláda mezi státní výročí a v roce 1931 se uskutečnil první slavnostní průvod v Dublinu. Od roku 1996 se lidé účastní několikadenních slavností jak v Dublinu, tak v jiných velkých městech. Tato tradice se drží např. ve Velké Británii, Austrálii, Argentině, na Novém Zélandu a v Severní Americe. Také u nás si do určité míry můžete oslavy toho svátku vychutnat, většinou v jedné z typických Irish pubů (irských hospod), kde může být popíjení piva a whiskey oživeno také pravou irskou hudbou nebo keltskými tanci.

ENGLISH VERSION

Saint Patrick’s Day is celebrated not only by the Irish but also by many people from different backgrounds around the world. People wear green on this day, organize parades, prepare typical Irish food, and drink traditional Irish whiskey or Guinness.

WHERE DID THE ST. PATRICK’S DAY COME FROM?

The Irish regard St. Patrick as the patron of their country. He was a Christian cleric and a missionary. He was born in England in 385. He was kidnapped by Irish raiders at the age of sixteen and taken as a slave. After six years of slaving in harsh conditions on a farm in Ireland, he managed to escape and return to his family in France. He entered the monastery and after years of learning and self-denial, Patrick was appointed bishop. As a bishop, with a blessing from the Pope, he returned to Ireland as a missionary to spread Christianity among the Celtic pagans.

 Patrick travelled all over Ireland, building churches, monasteries and opening schools. There are many pilgrimage places and cathedrals associated with St. Patrick. Even every seven years, Irish President’s inauguration takes place in St. Patrick’s Hall in Dublin Castle.

 AND WHY THE GREEN COLOUR?

The symbols of St. Patrick’s Day celebrations are green ribbons and three-leaf clovers. The very shamrock is the main symbol of the feast, which represents the Holy Trinity. Patrick used shamrock to explain the Christian Holy Trinity to Irish pagans.

 CELEBRATIONS AROUND THE WORLD

St. Patrick’s Day used to be a religious feast in the past. In 1903 St. Patrick’s Day became an official public holiday. The first festival with a parade was held in Dublin in 1931.

From 1996 St. Patrick’s festival became a three day event. It is celebrated in Dublin and other big cities. This tradition carries on for example in Great Britain, Australia, Argentina, New Zealand or Northern America.

 You can also enjoy the celebrations in our country, usually in Irish pubs where you can enjoy beer or whiskey as well as typical Irish music or Celtic dancing.

 Dejte si shamrock za klopu a běžte nasát irskou atmosféru! :-)

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací

Informace o zpracování osobních údajů