Letní intenzivní kurzyLetní intenzivní kurzy

Informace o zpracování osobních údajů (ukázková hodina)

Kdo bude odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce:

LITE, IČO 67798641, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha, spolek zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9520, kontaktní údaje: LITE Praha, Opletalova 36, 110 00 Praha 1 (“LITE”)

Proč a jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování:

LITE zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a při objednávce na ukázkovou hodinu, pro následující účely:

• Zajištění ukázkové hodiny jazykové výuky LITE v požadovaném nebo náhradním termínu a související organizační komunikace

LITE bude dále zpracovávat výše uvedené kontaktní osobní údaje a historii relevantní komunikace s Vámi pro účely přímého marketingu, kdy Vás LITE bude různým způsobem oslovovat se zajímavými nabídkami vhodnými přímo pro Vás, včetně zasílání obchodních sdělení (např. aktuálně otevírané kurzy, novinky a slevové akce, slovíčka a fráze, užitečné tipy ke studiu angličtiny) elektronickými prostředky (e-mail, SMS), pokud zasílání předem neodmítnete.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v databázi (potenciálních) studentů.

Právní základ:

LITE je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné před uzavřením smlouvy o poskytování jazykového kurzu.

Poskytnutí osobních údajů je tedy nutné pro organizaci ukázkové hodiny a případné uzavření výše uvedené smlouvy. Bez těchto údajů nebude možné se zapsat do jazykového kurzu.

LITE je dále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

Komu budou Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Příjemci:

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání činnosti LITE, dokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu, kdy trvá Váš zájem o ukázkovou hodinu, abychom Vám mohli zajistit účast na náhradní ukázkové hodině v případě Vaší předchozí absence.

Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud bude vznesena námitka proti přímému marketingu nebo uplyne doba pro uchování osobních údajů), popřípadě na omezení zpracování. 

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro účely přímého marketingu MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY a skartovány (pokud nebude mít LITE jiný důvod pro jejich zpracování). 

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

222 241 500
Zavolejte nám 222 241 500
lite@lite.cz
Napište nám lite@lite.cz