Informace o zpracování osobních údajů (newsletter)

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce:

LITE, IČO 67798641, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha, spolek zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9520, kontaktní údaje: LITE Praha, Opletalova 36, 110 00 Praha 1 (“LITE”)

Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování:

LITE zpracovává Vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/a při přihlášce k odběru newsletteru, pro účely rozesílání tohoto obchodního sdělení.

Po odeslání přihlášky, Vám LITE zašle na zadanou e-mailovou adresu ověřovací zprávu, ve které budete vyzván/a k potvrzení této e-mailové adresy, a teprve po tomto potvrzení bude Vaše e-mailová adresa aktivována k odesílání newsletterů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v databázi odběratelů newsletteru.

Právní základ:

LITE je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu na základě Vaší přihlášky k odběru (Vašeho souhlasu).

Poskytnutí e-mailové adresy je zcela dobrovolné, ale je nezbytné pro splnění Vašeho požadavku.

Z odběru newsletteru je možné se kdykoli odhlásit na webových stránkách LITE (www.lite.cz), při zaslání jakéhokoli dalšího vydání newsletteru nebo zasláním odvolání souhlasu na výše uvedené kontaktní údaje. Do odhlášení z odběru newsletteru je zpracování Vaší e-mailové adresy zcela legální.

Komu budou Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Příjemci:

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání činnosti LITE, dokud se neodhlásíte z odběru newsletteru.

Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud bude odvolán souhlas se zasíláním newsletteru nebo se odhlásíte z odběru newsletteru), popřípadě na omezení zpracování.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním newsletteru. 

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací

Informace o zpracování osobních údajů