Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce:

LITE Liberec, o.p.s., IČO: 28744497, se sídlem 1. máje 97/25, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 316, kontaktní údaje: LITE Liberec, o.p.s., 1. máje 97/25, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, e-mail: liberec@lite.cz, tel.: 739 611 714 (“LITE”)


Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování:

LITE zpracovává Vaše osobní údaje, které jsou uvedeny ve vstupním testu, pro následující účely:

 • Vyhodnocení vstupního testu a stanovení aktuální úrovně znalosti angličtiny
 • Příprava studijního plánu pro případ uzavření smlouvy o poskytování jazykového kurzu
 • Jednání a komunikace ohledně uzavření smlouvy o poskytování jazykového kurzu
 • LITE bude dále zpracovávat výše uvedené osobní údaje a historii relevantní komunikace s Vámi pro účely přímého marketingu, kdy Vás LITE bude různým způsobem oslovovat se zajímavými nabídkami vhodnými přímo pro Vás, včetně zasílání obchodních sdělení (např. aktuálně otevírané kurzy, novinky a slevové akce, slovíčka a fráze, užitečné tipy ke studiu angličtiny) elektronickými prostředky (e-mail, SMS), pokud zasílání předem neodmítnete.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v databázi (potenciálních) studentů pro marketinkové účely. Vstupní test bude uchováván ve Vaší osobní složce.

Právní základ:

LITE je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné před uzavřením smlouvy o poskytování jazykového kurzu.

Osobních údaje jsou tedy nutné pro uzavření výše uvedené smlouvy a bez těchto údajů nebude možné se zapsat do jazykového kurzu.

LITE je dále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.


Komu budou Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Příjemci:

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).


Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou uchovávány i po vyhodnocení vstupního testu po dobu trvání činnosti LITE, dokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu tří kalendářních měsíců po vyhodnocení vstupního testu, kdy je možné se přihlásit do jazykového kurzu, aniž byste musel opět projít vstupním testem.


Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud bude vznesena námitka proti přímému marketingu nebo uplyne doba pro uchování osobních údajů), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY A SKARTOVÁNY (POKUD NEBUDE MÍT LITE JINÝ DŮVOD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ).

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací

Informace o zpracování osobních údajů