Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce:

LITE Pardubice z. s., IČO: 26619873, se sídlem Smilova 703, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, spolek zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 4843, kontaktní údaje: LITE Pardubice z. s., Smilova 703, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, e-mail: pardubice@lite.cz, tel.: 739 750 102 (“LITE”)


Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování:

LITE zpracovává Vaše osobní údaje

 • které byly uvedeny ve smlouvě o poskytování jazykového kurzu (dále jen „smlouva“) – identifikační, adresní a kontaktní údaje, informace o jazykových kurzech a platební podmínky,
 • které byly získány před uzavřením smlouvy (vstupní test, historie relevantní komunikace),
 • které byly získány v průběhu studia (např. docházka studenta, hodnocení studenta, závěrečný test, historie relevantní komunikace)

pro následující účely:

 • Vedení evidence a podkladů o studentovi pro pokračování v dalších úrovních jazykového kurzu nebo pro budoucí studium studenta
 • Uplatňování práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (např. vymáhání dlužné ceny kurzu, uplatňování práv z porušení autorských práv studentem, vedení účetnictví)
 • Přímý marketing, kdy Vás LITE bude různým způsobem oslovovat se zajímavými nabídkami a novinkami vhodnými přímo pro Vás, včetně zasílání obchodních sdělení (např. slevové akce, nově poskytované služby, užitečné tipy ke studiu, slovíčka a fráze) elektronickými prostředky (e-mail, SMS), pokud jste toto zasílání již neodmítli

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v databázi studentů a manuálně ve Vaší osobní složce.


Právní základ:

LITE je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví) a pro účely oprávněných zájmů LITE, mezi něž patří uplatňování práv ze smlouvy, vedení evidence a podkladů o studentovi pro pokračování v dalších úrovních jazykového kurzu nebo pro budoucí studium a přímý marketing (pokud nevznesete námitku proti přímému marketingu).

Bez výše uvedených údajů nebude možné pokračovat v dalších úrovních jazykových kurzů nebo v budoucnu pokračovat ve studiu za zvýhodněných podmínek.


Komu jsou Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Zpracovatelé:

Vaše osobní údaje budou zpracovávat kromě zaměstnanců LITE také lektoři (externisti), se kterými LITE spolupracuje (např. nabídky slevových akcí). Seznam lektorů naleznete na webových stránkách LITE (www.lite.cz).

Další příjemci:

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou jiné jazykové školy ze sítě LITE (pouze základní údaje o Vašem studiu), pokud byste do této školy přestupoval (např. z důvodu stěhování), a případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).


Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání činnosti LITE, dokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 kalendářních let po ukončení jazykového kurzu, kdy je možné se přihlásit do dalšího jazykového kurzu za podmínek stanovených v návaznosti na předchozí studium.


Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů, právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud bude vznesena námitka proti přímému marketingu nebo uplyne doba pro uchování osobních údajů), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY A SKARTOVÁNY (POKUD NEBUDE MÍT LITE JINÝ DŮVOD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ).

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PO SKONČENÍ VAŠEHO STUDIA Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ LITE MŮŽETE TAKÉ KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD LITE NEPROKÁŽE ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací

Informace o zpracování osobních údajů