Lite

Berenika 

Berenika je usměvavá a milá lektorka, které záleží na pokroku studentů  a jejich efktivní spolupráci při výuce. Je ochotná pomáhat jak klientům, tak i svému pracovnímu týmu a kolegům. 

Co tě nejvíc baví na práci v LITE?

„Baví mě pomáhat lidem s pokrokem v angličtině, být tím, kdo je motivuje, podporuje a posouvá. Forma výuky je pohodová a efektivní a celkově si užijeme i legraci. Poznáváme zajímavé a nové lidi a vznikají zde nová přátelství." 

“ Když se člověk skutečně rozhodně naučit se angličtinu a vytrvá, s námi toho dosáhne." 

Lite