Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak napsat e-mail v angličtině?

Detail tématu - Jak napsat e-mail v angličtině?

Píšete v práci emaily v angličtině? Víte, jak napsat anglický email? Emailová komunikace v angličtině je dnes skoro nezbytná, chcete-li získat dobrou práci. Přinášíme vám tedy základní slovíčka a fráze pro vaši anglickou emailovou korespondenci.

Lite
subject  předmět busy  zaneprázdněný
send  odeslat target  cíl
copy  kopie  delay   zpoždění
company  společnost  forward  přeposlat
interest   zájem  confirm  potvrdit
inquiry  dotaz, zjišťování schedule  rozvrh
question  otázka  check   zkontrolovat
answer  odpověď  regards  pozdravy
response   odpověď  reply  odpovědět, odepsat
order   objednávka respond   odpovědět, ozvat se
offer  nabídka in advance   předem
regarding  ohledně čeho attached file  přiložený soubor
see below  viz níže attachment   příloha (emailu)
see above   viz výše delivery  dodání, doručení
request  žádost quantity  množství
service  služba discount  sleva
kind  laskavý price list  ceník
ASAP (as soon as possible)  jak nejrychleji to bude možné VAT (value added tax)  daň z přidané  hodnoty

Příklady použití a fráze:

Thank you for your interest (in our services). Děkujeme za Váš zájem (o naše služby).

Thank you for your inquiry. Děkuji za Váš dotaz.

We are a company based in the Czech Republic. Jsme společnost sídlící v České republice.

Already replied a few minutes ago. Už jsem odpověděl před pár minutami.

Delivery would take 3-4 weeks. Doručení by trvalo 3-4 týdny.

I am applying for the position of IT specialist which is advertised on your website. Ucházím se o pozici specialisty informačních technologií, která je inzerována na Vašich stránkách.

I was referred to your company by Mr. Mark Berry. Odkázal mě na Vás pan Mark Berry.

We are pleased to offer you 10% discount. S potěšením Vám nabízíme 10% slevu. 

Sorry for the delay in replying. Omlouvám se, že odpovídám se zpožděním.

Sorry for the delay in response. Omlouvám se za zpožděnou odpověď. 

Please see the attachment. Podívejte se prosím na přílohu.

I hope this answers all your questions. Doufám, že toto zodpoví všechny Vaše otázky.

Please let me know if we can be of further assistance. Dejte mi prosím vědět, jestli Vám můžeme dále nějak pomoci.

I look forward to hearing from you. Těším se na Vaši odpověď.

Ukázky e-mailů:

Dear Sir or Madam, Vážený pane/paní,

I was referred to you by Mr. Daniel Benett. I am interested in your products. Odkázal mě na Vás pan Daniel Benett. Mám zájem o Vaše produkty.

Could you please send me a catalogue? Mohl byste mi prosím poslat katalog?

Yours faithfully, S pozdravem,

Richard Brown

...

Dear Mr. Brown, Vážený pane Browne,

thank you for your interest in our products. Děkuji za zájem o naše výrobky.

You can find our catalogue in the attachment. Náš katalog můžete najít v příloze.
 
Please let me know if I can be of further assistance. Dejte mi prosím vědět, zda Vám mohu nějak dále pomoci.
 
I look forward to hearing from you. Těším se na Vaši odpověď.
 
Kind regards, S pozdravem,
 
John Collins

...

Dear Mr. Collins, Vážený pane Collinsi,

thank you for your answer. Where can I find the prices of your products? Děkuji za Vaši odpověď. Kde mohu najít ceny Vašich produktů?

Best wishes, S pozdravem,

Richard Brown

...

Dear Mr. Brown, Vážený pane Browne,

I am sorry for the delay in response. Omlouvám se za zpoždění s odpovědí.

Please feel free to download our current price list under the following link: pricelist.              Prosím neváhejte stáhnout si náš současný ceník pod následujícím odkazem: ceník.

I am pleased to offer you a special 10% discount. Jsem potěšen, že Vám mohu nabídnout speciální slevu 10%.

If you have any further questions, don´t hesitate to contact me. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte mě kontaktovat.

Best regards, S pozdravem,

John Collins

Stáhněte si slovíčka a fráze "Jak napsat e-mail v angličtině?" v pdf

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit