Dálková doprava

Dálková doprava

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Nejčastější fráze na dovolenou

Nejčastější fráze na dovolenou

Summer Holiday

Summer Holiday

Reporting Results

Reporting Results

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Anglické výrazy v češtině

Anglické výrazy v češtině

Sightseeing (Prohlížení památek)

Sightseeing (Prohlížení památek)

Water Sports and Activities

Water Sports and Activities

Hiking (Pěší turistika)

Hiking (Pěší turistika)

Travelling by Car (Cestování autem)

Travelling by Car (Cestování autem)

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Užitečné anglické zkratky

Užitečné anglické zkratky

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Olympic Games (Olympijské hry)

Olympic Games (Olympijské hry)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Summer Holiday

Summer Holiday

Airport (letiště)

Airport (letiště)

Winter Holiday

Winter Holiday

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Restaurant (restaurace)

Restaurant (restaurace)

Detail tématu - Dálková doprava

Chystáte se v zahraničí plavit lodí, cestovat dálkovým autobusem nebo vlakem? Podívejte se na často používaná slovíčka a fráze, se kterými se můžete setkat.

Lite
ferry trajekt departure odjezd 
cruise ship výletní loď arrival příjezd
port/harbour přístav  depart odjet
embark nalodit se  arrive přijet
sail plavit se seat sedadlo
life jacket zachraná vesta  passenger cestující 
anchor kotva platform  nástupiště
dock zakotvit 1st class první třída
captain   kapitán 2nd class druhá třída
crew, crew member posádka, člen posádky timetable jízdní řád
cabin kajuta ticket lístek (jízdenka)
deck paluba cancelled zrušen 
car deck paluba pro auta cancel zrušit
lifeboat záchranný člun catch stihnout
calm sea klidné moře miss zmeškat
rough sea rozbouřené moře change přestoupit
be seasick mít mořskou nemoc approach blížit se
coach dálkový autobus delayed zpožděn 
bus stop autobusová zastávka  on time včas
bus station autobusové nádraží book zarezervovat
seatbelt bezpečnostní pás return ticket zpáteční lístek 
train vlak one way ticket jednosměrný lístek 
railway station/train station vlakové nádraží  next stop příští zastávka
rails kolejnice aisle seat sedadlo v uličce 
railway železnice  window seat sedadlo u okna
track kolej, trať buffet car jídelní vůz
carriage vagón  route cesta 
conductor průvodčí price cena 

 

Příklady použití a fráze:

He is the captain of the cruise ship. Je kapitánem této výletní lodě.

They were just embarking on a ship. Právě nastupovali na loď.

Have you ever been seasick? Měl jsi někdy mořskou nemoc?

We should have calm sea for the whole voyage. Měli bychom mít klidné moře po celou plavbu.

 

Where is the train station? Kde je vlakové nádraží?

Where can I buy tickets? Kde si můžu koupit lístky?

How much does the ticket to London cost? Kolik stojí lístek do Londýna?

A ticket to London please. Lístek do Londýna, prosím.

 

What time does the train to London leave? V kolik odjíždí vlak do Londýna?

What platform does the train leave from? Z jakého nástupiště ten vlak odjíždí?

Where is the platform number 8? Kde je nástupiště číslo 8?

 

We are now approaching London King Cross. Nyní se blížíme k London King Cross.

The train to Paris is 10 minutes delayed. Vlak má deset minut zpoždění.

The train to London is arriving at platform number 5. Vlak do Londýna přijíždí na nástupiště číslo 5.

Mind the gap between the train and the platform! Pozor na mezeru mezi vlakem a nástupištěm!

 

Fasten your seatbelt please. Připoutejte se prosím.

Is there a buffet car on the train? Je jídelní vůz ve vlaku?

Do you mind if I open the window? Bude Vám vadit, když otevřu okno?

Is this seat free? Je toto sedadlo volné?

 

Krátký rozhovor:

A: I would like a train ticket to London please. Chtěl bych lístek do Londýna prosím.

B: Would you like a single or return? Chtěl byste jednosměrný nebo zpáteční?

A: Single, please. Jednosměrný prosím.

B: OK. That's 14 pounds and 50 pence. OK. Dělá to 14 liber a 50 pencí.

A: Here it is. 14,50. Tady to je 14,50.

B: So here is your ticket and your train will arrive at platform 1. Tak tady je Váš lístek a Váš vlak přijede na nástupiště 1.

A: Great. Thank you. Skvělé. Děkuji.

B: You're welcome. Rádo se stalo.

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit