Ice hockey

Ice hockey

International Women's Day

International Women's Day

Money and Travelling

Money and Travelling

At the garden party

At the garden party

Spring (jaro)

Spring (jaro)

Friendships and relationships

Friendships and relationships

Sales and Marketing

Sales and Marketing

About Pets

About Pets

Success

Success

At the Conference

At the Conference

Job

Job

Dálková doprava

Dálková doprava

TV, Cinema and Theatre

TV, Cinema and Theatre

Dating (chodit s někým)

Dating (chodit s někým)

Silvestrovská slovíčka

Silvestrovská slovíčka

Anglické citáty s českým překladem

Anglické citáty s českým překladem

Mother's Day (Den matek)

Mother's Day (Den matek)

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

Learning English

Learning English

School and Education

School and Education

Golf

Golf

Sailing (plachtění)

Sailing (plachtění)

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Emergency situations (naléhavé situace)

Emergency situations (naléhavé situace)

Nejčastější fráze na dovolenou

Nejčastější fráze na dovolenou

Summer Holiday

Summer Holiday

Goal Setting (stanovení cílů)

Goal Setting (stanovení cílů)

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině

Prezentace v angličtině

Reporting Results

Reporting Results

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

At the Meeting

At the Meeting

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Svatomartinské slavnosti

Svatomartinské slavnosti

Životopis v angličtině

Životopis v angličtině

Anglické výrazy v češtině

Anglické výrazy v češtině

Anglicismy v češtině

Anglicismy v češtině

Sightseeing (Prohlížení památek)

Sightseeing (Prohlížení památek)

Water Sports and Activities

Water Sports and Activities

Hiking (Pěší turistika)

Hiking (Pěší turistika)

Den nezávislosti USA

Den nezávislosti USA

Travelling by Car (Cestování autem)

Travelling by Car (Cestování autem)

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Sport, Games and Competitions

Sport, Games and Competitions

Keltský svátek: Beltain

Keltský svátek: Beltain

In the Gym

In the Gym

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

Užitečné anglické zkratky

Užitečné anglické zkratky

Jídlo, vaření a recepty

Jídlo, vaření a recepty

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Black Friday

Black Friday

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak se slaví Halloween?

Jak se slaví Halloween?

English in Office (Angličtina v kanceláři)

English in Office (Angličtina v kanceláři)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Blind date (Rande naslepo)

Blind date (Rande naslepo)

Stardust - čarodějnická slovíčka

Stardust - čarodějnická slovíčka

Easter (Velikonoce)

Easter (Velikonoce)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

At the Ball (na plese)

At the Ball (na plese)

Olympic Games (Olympijské hry)

Olympic Games (Olympijské hry)

Halloweenská křížovka

Halloweenská křížovka

Film festival (Filmový festival)

Film festival (Filmový festival)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Christmas (Vánoce)

Christmas (Vánoce)

At the Wedding (na svatbě)

At the Wedding (na svatbě)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Summer Holiday

Summer Holiday

At the birthday party

At the birthday party

Shopping (nakupování)

Shopping (nakupování)

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Airport (letiště)

Airport (letiště)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Valentine's Day

Valentine's Day

Winter Holiday

Winter Holiday

Nejčastější internetové zkratky

Nejčastější internetové zkratky

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Restaurant (restaurace)

Restaurant (restaurace)

Camping

Camping

Detail tématu - Reporting Results

Chystáte se pracovat v anglicky mluvícím prostředí? Máte anglicky mluvícího šéfa nebo některé kolegy? Potřebujete je informovat o průběhu a výsledcích své práce v angličtině?

Podívejte se na téma "Reporting Results"/ Podávání zpráv o výsledcích.

Lite
report zpráva, podat zprávu update aktuální zpráva, informovat
result výsledek update on informovat o (čem)
boss šéf in progress právě probíhat (v procesu)
project projekt sales prodej, objem prodeje
presentation prezentace figure číslo, údaj
department oddělení weekly sales figures týdenní prodejní údaje
IT (information technology) informační technologie urgent urgentní
task úkol issue záležitost, věc
finish skončit (něco) handle zvládnout, poradit si
complete dokončit assignment přidělený úkol
goal cíl chance šance, možnost
achieve dosáhnout review přezkoumat, posoudit
achieve a goal dosáhnout cíle pretty good docela dobrý
feedback zpětná vazba wonder přemýšlet, uvažovat
on time včas overwhelm převálcovat
excuses výmluvy aim at zaměřit se na
increase zvýšit, zvyšovat se advertising campaign reklamní kampaň
decrease snížit (se) analysis analýza

Příklady použití:

We report to our boss every week. Každý týden podáváme šéfovi zprávu. 

Our department has achieved the goal. Naše oddělení splnilo cíl.

I haven't got any feedback on my presentation. Nedostal jsem žádnou zpětnout vazbu na moji prezentaci.

Sandra didn´t achieve her monthly goal. Sandra nedosáhla svého měsíčního cíle.

Peter hit his monthly sales quota in a week! Petr dosáhl měsíční kvótu za týden!

The weekly sales figures have increased by 20%. Týdenní prodejní údaje se zvýšily o 20%.

Could you give me the weekly update on the advertising campaign? Mohl/a byste mi dát týdenní zprávu ohledně reklamní kampaně?

Ukázky rozhovorů:

A: Have you finished the project for the Conrad company? Dokončil jsi projekt pro společnost Conrad?

B: Yes, we finished the project last week. The manager from the Conrad company was very happy with the result. Ano, ten projekt jsme dokončili minulý týden. Manažer ze společnosti Conrad byl s výsledkem velice spokojený.

A: Ok, great! Good job! Dobře, skvělé! Dobrá práce! 

…...

 A: Have you completed all your tasks today? Dokončil jsi dnes všechny své úkoly?

B: No, I haven´t. There were some urgent issues I had to handle. I´ll come earlier tomorrow and finish everything by tomorrow morning. Ne, nedokončil. Objevily se nějaké urgentní záležitosti, které jsem musel/a zvládnout. Zítra přijdu dříve a všechno dokončím do zítřejšího rána.

A: Ok, but I really want you to do it by tomorrow morning. Dobře, ale opravdu chci, abys to udělal/a zítra ráno.

…....

 A: Could you give me an update on the project for O2? Mohl/a byste mi dát aktuální zprávu ohledně projektu pro O2?

B: It´s in progress. We are waiting for their IT department to finish the preparation of the database. Je to v procesu. Čekáme na jejich IT oddělení, až dokončí přípravu databáze. 

…...

 A: Hi Martin, I have finished the market analysis. Did you have a chance to review it? Since it was my first analysis, I was wondering if I can get some feedback. Ahoj Martine, dokončil jsem report (zprávu) o trhu. Měl jsi šanci ji posoudit? Protože to byla moje první analýza, přemýšlel jsem, jestli bych mohl dostat nějaký feedback. 

B: Yeah. I have already reviewed it. It was pretty good. Well, you finished the analysis on time. That´s perfect. And seeing how it was your first assignment, you did very well. Ano, už jsem ji posoudil. Bylo to docela dobré. Analýzu jsi dokončil včas. To je perfektní. Vezmu-li v úvahu, že to byl tvůj první úkol, zvládnul jsi ho velice dobře.
  

A: Thank you. Děkuji.

……

 A: Petra, are you done with the presentation? Petro, jsi už hotova s tou prezentací?
 

B: Not yet. I´m sorry. I was overwhelmed by other things. Ještě ne. Omlouvám se. Byla jsem zahlcena jinými věcmi.
 

A: Ok. I´d like you to aim at producing the presentation by Tuesday morning. Dobře. Rád bych, aby ses zaměřila na vytvoření prezentace do úterního rána.
 

B: Ok, I understand. I´ll do it. Dobře, rozumím. Udělám to.

Stáhnout v pdf Reporting Results

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit