Ice hockey

Ice hockey

International Women's Day

International Women's Day

Money and Travelling

Money and Travelling

At the garden party

At the garden party

Spring (jaro)

Spring (jaro)

Friendships and relationships

Friendships and relationships

Sales and Marketing

Sales and Marketing

About Pets

About Pets

Success

Success

At the Conference

At the Conference

Job

Job

Dálková doprava

Dálková doprava

TV, Cinema and Theatre

TV, Cinema and Theatre

Dating (chodit s někým)

Dating (chodit s někým)

Silvestrovská slovíčka

Silvestrovská slovíčka

Anglické citáty s českým překladem

Anglické citáty s českým překladem

Mother's Day (Den matek)

Mother's Day (Den matek)

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

Learning English

Learning English

School and Education

School and Education

Golf

Golf

Sailing (plachtění)

Sailing (plachtění)

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Emergency situations (naléhavé situace)

Emergency situations (naléhavé situace)

Nejčastější fráze na dovolenou

Nejčastější fráze na dovolenou

Summer Holiday

Summer Holiday

Goal Setting (stanovení cílů)

Goal Setting (stanovení cílů)

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině

Prezentace v angličtině

Reporting Results

Reporting Results

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

At the Meeting

At the Meeting

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Svatomartinské slavnosti

Svatomartinské slavnosti

Životopis v angličtině

Životopis v angličtině

Anglické výrazy v češtině

Anglické výrazy v češtině

Anglicismy v češtině

Anglicismy v češtině

Sightseeing (Prohlížení památek)

Sightseeing (Prohlížení památek)

Water Sports and Activities

Water Sports and Activities

Hiking (Pěší turistika)

Hiking (Pěší turistika)

Den nezávislosti USA

Den nezávislosti USA

Travelling by Car (Cestování autem)

Travelling by Car (Cestování autem)

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Sport, Games and Competitions

Sport, Games and Competitions

Keltský svátek: Beltain

Keltský svátek: Beltain

In the Gym

In the Gym

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

Užitečné anglické zkratky

Užitečné anglické zkratky

Jídlo, vaření a recepty

Jídlo, vaření a recepty

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Black Friday

Black Friday

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak se slaví Halloween?

Jak se slaví Halloween?

English in Office (Angličtina v kanceláři)

English in Office (Angličtina v kanceláři)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Blind date (Rande naslepo)

Blind date (Rande naslepo)

Stardust - čarodějnická slovíčka

Stardust - čarodějnická slovíčka

Easter (Velikonoce)

Easter (Velikonoce)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

At the Ball (na plese)

At the Ball (na plese)

Olympic Games (Olympijské hry)

Olympic Games (Olympijské hry)

Halloweenská křížovka

Halloweenská křížovka

Film festival (Filmový festival)

Film festival (Filmový festival)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Christmas (Vánoce)

Christmas (Vánoce)

At the Wedding (na svatbě)

At the Wedding (na svatbě)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Summer Holiday

Summer Holiday

At the birthday party

At the birthday party

Shopping (nakupování)

Shopping (nakupování)

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Airport (letiště)

Airport (letiště)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Valentine's Day

Valentine's Day

Winter Holiday

Winter Holiday

Nejčastější internetové zkratky

Nejčastější internetové zkratky

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Restaurant (restaurace)

Restaurant (restaurace)

Camping

Camping

Detail tématu - How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Co když má do vaší společnosti přijet zahraniční návštěva? Dokážete se o ni postarat? Bude potřeba zařídit vše kolem jejich ubytování a vyzvednutí z nádraží nebo letiště. Dále budou chtít určitě poradit, kde se mohou dobře najíst, nebo jak se dostanou do hotelu atd. Podívejte se na slovíčka k tématu How to take care of a foreign visit/ Jak se postarat o zahraniční návštěvu :)

Lite
take care of postarat se o pick up vyzvednout
foreign zahraniční platform nástupiště
visit návštěva schedule rozvrh
accommodation ubytování recommend doporučit
arrange zařídit tram tramvaj
organize organizovat tram stop tramvajová zastávka
arrive přijet/ dorazit special offer speciální nabídka
main train station hlavní vlakové nádraží meeting agenda pořad jednání
double room dvoulůžkový pokoj * detailed instructions detailní instrukce
twin room dvoulůžkový pokoj * guest host
single room jednolůžkový pokoj feel comfortable cítit se pohodlně
book zarezervovat look around porozhlédnout se
accommodation options možnosti ubytování small talk společenská konverzace
range rozmezí executive řídící (vedoucí) pracovník
price range cenové rozmezí directions pokyny, instrukce

*double room - dvojlůžkový pokoj s manželskou postelí

*twin room - dvojlůžkový pokoj s oddělenými postelemi

Příklady použití a rozhovory:

A: There will be two colleagues (from our office in Switzerland) coming for a meeting with Mr Procházka.  Their names are Maria and Lucy. Could you please arrange accommodation for them? They can stay in a twin room. Dva kolegové z naší kanceláře ve Švýcarsku přijedou na meeting s panem Procházkou. Jmenují se Maria a Lucy. Mohla byste pro ně zařídit ubytování? Mohou být ubytovány ve dvoulůžkovém pokoji.

B: Ok, I will do that. What is the price range of the hotel they would like to stay in? Dobře, udělám to. Jaké je cenové rozmezí hotelu, ve kterém by se chtěly ubytovat?

A: The price range is around 50 dollars per night. Cenové rozmezí je kolem 50 dolarů za noc.

B: Ok. And when will they arrive and how long will they stay here? Dobře. A kdy přijedou a jak dlouho tady zůstanou?

A: They will arrive tomorrow evening and they will stay for 5 days. Přijedou zítra večer a zůstanou tam 5 dní.

B: What time will they arrive? I could arrange a taxi for them. V kolik přijedou? Mohla bych jim zařídit taxi.

A: Oh, yes. Thank you. They will arrive at the main train station at 10pm. Ach, ano. Děkuji. Přijedou na Hlavní nádraží ve 22:00.

B: Ok. I will organize everything and let you know. Dobře, vše zařídím a dám vám vědět.

A: Thank you very much. Moc děkuji.

Poslechněte si rozhovor:

.......

B: I have booked the hotel Fenix. The price of the double room will be 45 dollars/night. Is that OK? Zarezervovala jsem hotel Fénix. Cena dvojlůžkového pokoje je 45 dolarů/noc. Je to v pořádku?

A: Yes, great! Thank you. Ano, skvělé! Děkuji.

B: I have arranged a taxi for them for 10pm. The taxi will be waiting for them at the platform 1. City Taxi has a parking place there.  Their phone number is 00420 257 257 257. Objednala jsem pro ně taxi na 22:00. Taxi na ně bude čekat u nástupiště 1. City Taxi tam má parkovací místo. Jejich telefonní číslo je 00420 257 257 257.

A: Ok. And can they pay with a credit card? Ok. A mohou zaplatit platební kartou?

B: Yes, they can. The address of the hotel is Ve Smeckach 30. Ano, mohou. Adresa hotelu je Ve Smečkách 30.

A: Excellent. Thank you. Výborně. Děkuji.

B: You are welcome. Give them my phone number please in case they need any help. Rádo se stalo. Dejte jim prosím mé telefonní číslo pro případ, že by potřebovali pomoct.

A: Ok. I will do that. Dobře. Udělám to.

Poslechněte si rozhovor:

………

A: Hello Lucy, here is Petra from the Czech division. Dobrý den Adriano, tady Petra z české divize.

B: Hello Petra, good to hear you. Dobrý den Petro, ráda vás slyším.

A: Was everything OK? Have you arrived at the hotel yet? Bylo vše v pořádku? Dorazily jste už do hotelu?

B: Yes, everything was great. We are at the hotel already. Thank you for organizing everything for us. Ano, vše bylo v pořádku. Už jsme na hotelu. Děkuji, že jste pro nás vše zorganizovala.

A: It was my pleasure. I will pick you up at the hotel tomorrow morning and take you to our company. Bylo mi potěšením. Zítra ráno vás vyzvednu na hotelu a dovezu vás do naší společnosti.

B: Great. Thanks. Looking forward to seeing you. Skvělé. Děkuji. Těším se, že vás uvidím.

A: Alright. See you tomorrow. Dobře. Uvidíme se zítra.

Poslechněte si rozhovor:

……………………………………

A: Could you recommend a good place to eat around here? Mohla byste doporučit nějakou restauraci, kde by se dalo dobře najíst?

B: There are three restaurants around here. One is right in this building on the ground floor. It is an Italian restaurant. The other two are on the corner of Hybernska and Havlickova street. Tady v okolí jsou tři restaurace. Jedna je přímo tady v budově v přízemí. Je to italská restaurace. Další dvě jsou na rohu Hybernské a Havlíčkovy ulice.

…………………………………

A: How can I get from here to the hotel Vitkov? Jak se odsud dostanu do hotelu Vítkov.

B: You can take a tram number 9. The tram stop is just around the corner from here. You will go 6 stops in the direction of Spojovací and get off at Biskupcova. I will show you everything on the map. Můžete jet tramvají číslo 9. Tramvajová zastávka je hned tady za rohem. Pojedete 6 zastávek ve směru Spojovací a vystoupíte na zastávce Biskupcova. Ukážu vám vše na mapě.

Stáhnout v pdf How to take care of a foreign visit

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit