Ice hockey

Ice hockey

International Women's Day

International Women's Day

Money and Travelling

Money and Travelling

At the garden party

At the garden party

Spring (jaro)

Spring (jaro)

Friendships and relationships

Friendships and relationships

Sales and Marketing

Sales and Marketing

About Pets

About Pets

Success

Success

At the Conference

At the Conference

Job

Job

Dálková doprava

Dálková doprava

TV, Cinema and Theatre

TV, Cinema and Theatre

Dating (chodit s někým)

Dating (chodit s někým)

Silvestrovská slovíčka

Silvestrovská slovíčka

Anglické citáty s českým překladem

Anglické citáty s českým překladem

Mother's Day (Den matek)

Mother's Day (Den matek)

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

Learning English

Learning English

School and Education

School and Education

Golf

Golf

Sailing (plachtění)

Sailing (plachtění)

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Emergency situations (naléhavé situace)

Emergency situations (naléhavé situace)

Nejčastější fráze na dovolenou

Nejčastější fráze na dovolenou

Summer Holiday

Summer Holiday

Goal Setting (stanovení cílů)

Goal Setting (stanovení cílů)

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině

Prezentace v angličtině

Reporting Results

Reporting Results

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

At the Meeting

At the Meeting

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Svatomartinské slavnosti

Svatomartinské slavnosti

Životopis v angličtině

Životopis v angličtině

Anglické výrazy v češtině

Anglické výrazy v češtině

Anglicismy v češtině

Anglicismy v češtině

Sightseeing (Prohlížení památek)

Sightseeing (Prohlížení památek)

Water Sports and Activities

Water Sports and Activities

Hiking (Pěší turistika)

Hiking (Pěší turistika)

Den nezávislosti USA

Den nezávislosti USA

Travelling by Car (Cestování autem)

Travelling by Car (Cestování autem)

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Sport, Games and Competitions

Sport, Games and Competitions

Keltský svátek: Beltain

Keltský svátek: Beltain

In the Gym

In the Gym

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

Užitečné anglické zkratky

Užitečné anglické zkratky

Jídlo, vaření a recepty

Jídlo, vaření a recepty

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Black Friday

Black Friday

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak se slaví Halloween?

Jak se slaví Halloween?

English in Office (Angličtina v kanceláři)

English in Office (Angličtina v kanceláři)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Blind date (Rande naslepo)

Blind date (Rande naslepo)

Stardust - čarodějnická slovíčka

Stardust - čarodějnická slovíčka

Easter (Velikonoce)

Easter (Velikonoce)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

At the Ball (na plese)

At the Ball (na plese)

Olympic Games (Olympijské hry)

Olympic Games (Olympijské hry)

Halloweenská křížovka

Halloweenská křížovka

Film festival (Filmový festival)

Film festival (Filmový festival)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Christmas (Vánoce)

Christmas (Vánoce)

At the Wedding (na svatbě)

At the Wedding (na svatbě)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Summer Holiday

Summer Holiday

At the birthday party

At the birthday party

Shopping (nakupování)

Shopping (nakupování)

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Airport (letiště)

Airport (letiště)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Valentine's Day

Valentine's Day

Winter Holiday

Winter Holiday

Nejčastější internetové zkratky

Nejčastější internetové zkratky

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Restaurant (restaurace)

Restaurant (restaurace)

Camping

Camping

Detail tématu - Sightseeing (Prohlížení památek)

Vyrážíte na dovolenou do Londýna, Paříže, Barcelony nebo jiného zajímavého města? Čeká Vás prohlížení památek neboli "sightseeing"? Pak se určitě podívejte na následující slovíčka a fráze ;-)

Lite
sights památky ticket vstupenka
sightseeing [saɪtsiːɪŋ] prohlížení památek opening times otvírací doba
city centre centrum města gift shop obchod se suvenýry
tourist turista souvenir [suːvəˌnɪə] suvenýr
map mapa taxi taxi
square [skweə] náměstí underground/ tube metro
avenue [ˈævɪˌnjuː] široká ulice, bulvár bus autobus
street ulice go by bus jet autobusem
castle zámek tourist information informační centrum
palace palác turn left odbočit doleva
cathedral katedrála turn right odbočit doprava
church kostel go straight jít rovně
bridge most go across přejít (přes ulici)
museum muzeum go around the corner jít za roh
tower věž point of interest zajímavé místo
view of ____ výhled na _____ explore prozkoumat
gate brána be silent [ˈsaɪlənt] být potichu
wall hradba, zeď build postavit
statue socha was built byl postaven
abbey [ˈæbɪ] opatství century století
collection sbírka king král
memorial památník, pomník queen královna
marketplace trh duke [djuːk] vévoda
entrance vstup duchess [ˈdʌtʃɪs] vévodkyně
exit východ royal [ˈrɔɪəl] královský
admission vstupné royal family královská rodina
price cena residence sídlo, rezidence
guide průvodce attraction atrakce
queue [kjuː]/line fronta must-see attraction atrakce, kterou musíte vidět
crowded [ˈkraʊdɪd] přelidněný impressive působivý
audio guide audioprůvodce spend (s)trávit (o čase), utratit (peníze)

Příklady použití a fráze:

Have you ever been to Rome? Byl jsi někdy v Římě?

How do you usually spend your holiday? Jak obvykle trávíš svoji dovolenou?

I love history and architecture. That´s why I usually go sightseeing. Mám moc rád historii a architekturu, proto obvykle jezdím za památkami.

 

What's the best way of getting around San Francisco? Jak se nejlépe pohybovat/cestovat po San Franciscu?

We'll have some free days after the conference so we will be able to explore the city. Po konferenci budeme mít pár volných dní, tak budeme moci prozkoumat město.

Are there any exhibitions on at the moment? Probíhají teď nějaké výstavy?

Do you have any bilingual brochures? Máte nějaké dvojjazyčné brožury?

Would you take a picture of us, please? Vyfotil byste nás, prosím?

 

Excuse me, how can I get to Washington Square? Promiňte, jak se dostanu k Washingtonovu náměstí?

Go straight and then turn the second right. Jděte rovně, a pak druhou ulicí doprava.

Go straight and then take the second right. Jděte rovně, a pak druhou ulicí doprava.

There is a beautiful view of the whole city from the tower. Z věže je krásný výhled na celé město.

 

Where is the entrance to the museum? Kde je vstup do muzea?

Go around the corner here and you will see it. Jděte tady za roh a uvidíte ho.

How much does the ticket to Buckingham Palace cost? Kolik stojí vstupenka do Buckinghamského paláce?

The admission price for an adult is £ 35.60. Vstupné pro dospělého je £ 35.60.

Is there any discount for seniors? Je pro důchodce nějaká sleva?

 

Buckingham Palace is the London residence of the monarchy of the United Kingdom. Buckinghamský palác je londýnské sídlo monarchie Velké Británie.

The palace was built in 1703. Palác byl postaven v roce 1703.

Let's go to the gift shop to buy some souvenirs! Pojďmě do obchodu se suvenýry!

I'm really tired. Let´s take a taxi! Jsem opravdu unavený. Pojďme si vzít taxi!

 

Please, be silent in the cathedral. Prosíme, buďte v katedrále potichu.

The queue in front of the Louvre Museum is really long. Fronta před muzeem v Louvre je opravdu dlouhá.

The city centre is crowded with tourists. Centrum města je přeplněné turisty.

Westminster Abbey in London is very impressive. Westminsterské opatsví v Londýně je velmi působivé.

The Eiffel Tower is a must-see attraction. Eiffelova věž je atrakce, kterou musíte vidět.

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit