Ice hockey

Ice hockey

International Women's Day

International Women's Day

Money and Travelling

Money and Travelling

At the garden party

At the garden party

Spring (jaro)

Spring (jaro)

Friendships and relationships

Friendships and relationships

Sales and Marketing

Sales and Marketing

About Pets

About Pets

Success

Success

At the Conference

At the Conference

Job

Job

Dálková doprava

Dálková doprava

TV, Cinema and Theatre

TV, Cinema and Theatre

Dating (chodit s někým)

Dating (chodit s někým)

Silvestrovská slovíčka

Silvestrovská slovíčka

Anglické citáty s českým překladem

Anglické citáty s českým překladem

Mother's Day (Den matek)

Mother's Day (Den matek)

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

Learning English

Learning English

School and Education

School and Education

Golf

Golf

Sailing (plachtění)

Sailing (plachtění)

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Emergency situations (naléhavé situace)

Emergency situations (naléhavé situace)

Nejčastější fráze na dovolenou

Nejčastější fráze na dovolenou

Summer Holiday

Summer Holiday

Goal Setting (stanovení cílů)

Goal Setting (stanovení cílů)

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině

Prezentace v angličtině

Reporting Results

Reporting Results

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

At the Meeting

At the Meeting

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Svatomartinské slavnosti

Svatomartinské slavnosti

Životopis v angličtině

Životopis v angličtině

Anglické výrazy v češtině

Anglické výrazy v češtině

Anglicismy v češtině

Anglicismy v češtině

Sightseeing (Prohlížení památek)

Sightseeing (Prohlížení památek)

Water Sports and Activities

Water Sports and Activities

Hiking (Pěší turistika)

Hiking (Pěší turistika)

Den nezávislosti USA

Den nezávislosti USA

Travelling by Car (Cestování autem)

Travelling by Car (Cestování autem)

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Sport, Games and Competitions

Sport, Games and Competitions

Keltský svátek: Beltain

Keltský svátek: Beltain

In the Gym

In the Gym

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

Užitečné anglické zkratky

Užitečné anglické zkratky

Jídlo, vaření a recepty

Jídlo, vaření a recepty

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Black Friday

Black Friday

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak se slaví Halloween?

Jak se slaví Halloween?

English in Office (Angličtina v kanceláři)

English in Office (Angličtina v kanceláři)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Blind date (Rande naslepo)

Blind date (Rande naslepo)

Stardust - čarodějnická slovíčka

Stardust - čarodějnická slovíčka

Easter (Velikonoce)

Easter (Velikonoce)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

At the Ball (na plese)

At the Ball (na plese)

Olympic Games (Olympijské hry)

Olympic Games (Olympijské hry)

Halloweenská křížovka

Halloweenská křížovka

Film festival (Filmový festival)

Film festival (Filmový festival)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Christmas (Vánoce)

Christmas (Vánoce)

At the Wedding (na svatbě)

At the Wedding (na svatbě)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Summer Holiday

Summer Holiday

At the birthday party

At the birthday party

Shopping (nakupování)

Shopping (nakupování)

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Airport (letiště)

Airport (letiště)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Valentine's Day

Valentine's Day

Winter Holiday

Winter Holiday

Nejčastější internetové zkratky

Nejčastější internetové zkratky

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Restaurant (restaurace)

Restaurant (restaurace)

Camping

Camping

Detail tématu - Money and Travelling

Ať už jedete na dovolenou nebo služební cestu, určite se Vám budou slovíčka spojena s penězy moc hodit!

 

Lite
money peníze bill účet 
cheap levný ATM bankomat
expensive drahý  budget rozpočet
shop obchod  deposit záloha
buy kupovat expenses výdaje
sell prodávat  travel insurance cestovní pojištění 
cash hotovost rental  půjčovna 
change drobné customs celnice
coin   mince duty-free bezcelní, osvobozeno od DPH
bank banka croupier krupiér
post office pošta pickpocket kapsář
banknote bankovna complimentary bezplatný
credit card úvěrová/kreditní karta on the house na účet podniku
debit card hotovostní/debetní karta overpriced předražené
tip spropitné, dát spropitné bargain smlouvat
fee poplatek inquire dotazovat se
discount sleva claim požadovat
safe sejf refund vrátit peníze 
currency měna   break rozměnit
exchange rate směnný kurz provide poskytovat
money transfer převod peněz charge účtovat 
valuables cennosti rip off somebody oškubat někoho o peníze

 

Příklady použití a fráze:

Where can I find an ATM around here? Kde tu poblíž najdu bankomat? 

I need to break this large notebank into smaller ones. Potřebuji rozměnit tuto bankovku na menší. 

Do you accept credit cards here? Přijímáte zde platební karty? 

There is a fee for using credit cards. Za platbu kreditní kartou je účtován poplatek. 

 

I tried to bargain at the market but everybody just wanted to rip me off. Snažil jsem se vyjednávat na trhu, ale všichni mě chtěli jen oškubat. 

Beware of pickpockets! Pozor na kapsáře! 

Please, proceed to the nearest customs officer. Prosím, pokračujte k nejbližšímu celnímu úředníkovi. 

Are there any duty-free shops at the airport? Jsou na letišti nějaké bezcelní obchody? 

 

Could you recommend a reliable currency exchange service? Mohli byste mi doporučit spolehlivou směnárnu? 

What´s the exchange rate for Czech crowns to dollars? Jaký je směnný kurz českých korun k dolarům? 

You will have to pay extra for each transaction. Budete muset zaplatit peníze navíc za každou transakci. 

 

Is it customary to tip in this country? Je v této zemi zvykem nechávat spropitné? 

A service charge is included so tipping is not necessary. Poplatek za obsluhu je obsažen v ceně, takže není nutné nechávat spropitné. 

Could we split the bill, please? Mohli bychom si prosím rozdělit ten účet? 

Please, accept a complimentary drink and a snack on the house. Prosím, přijměte bezplatný nápoj a svačinu na účet podniku. 

 

How much does a train ticket cost?  Kolik stojí lístek na vlak? 

Could you provide me with a bill, please?  Mohl byste mi poskytnout účet, prosim? 

Is travel insurance included in the price, or is it an additional cost?  Je cestovní pojištění zahrnuto v ceně, nebo se platí zvlášť? 

This museum offers special discount for tourists.  Toto muzeum nabízí speciální slevy pro turisty. 

 

Krátký rozhovor:

Customer, zákazník: Good morning! I would like to rent a car, please.  Dobré ráno, rád bych si pronajal auto, prosím. 

Rental Agent, zaměstnanec půjčovny: Good morning! Absolutely, could you please provide me with your personal information? Do you have a reservation? Dobré ráno. Zajísté, mohl byste mi prosím poskytnout vaše osobní informace? Máte rezervaci? 

Customer: Yes, I have a reservation, the number is 245345. I sent it by email two days ago.  Ano, mám rezervaci, její číslo je 245345. Zaslal jsem jí e-mailem před dvěma dny.  

Rental Agent: Let me check our system. Dovolte mi nahlédnout do našeho systému. ... Here it is mister Smith. Can I please have your ID and the driving licence? Tady je, pane Kováři. Můžete mi dát váš občanský a řidičský průkaz? 

Customer: Here you go. I didn´t book any insurance, but I would like to add some. What do you offer? Tady máte. Nerezervoval jsem si žádné pojištění, ale rád bych nějaké přidal. Co nabízíte? 

Rental Agent: We offer a basic and a premium insurance package that provide coverage for damages and theft. You can see the details here. Which one would you prefer?  Nabízíme základní a prémiový balíček pojištění, které poskytují krytí škod a odcizení. Zde můžete vidět podrobnosti. Kterému byste dal přednost? 

Customer: I think I´ll go with the basic insurance package. Myslím, že si vezmu ten základní balíček. 

Rental Agent: Thank you, let me process the paperwork for you. There will be a security deposit made on your credit card and it will be released upon returning the vehicle.  Děkuji, dovolte, abych vám vyřídil dokumentaci. Na kreditní kartu vám bude naúčtována bezpečnostní záloha a uvolněna bude při vrácení auta. 

Customer: Understood. How much will the security deposit be? Rozumím. Kolik bude ta bezpečnostní záloha?  

Rental Agent: The security deposit is 500. Bezpečnostní záloha je 500 $. 

Customer: Great. Also, could you please explain the fuel policy? Výborně. Mohl byste mi také prosím vysvětlit pravidla pro tankování?  

Rental Agent: Certainly. We provide the car with a full tank and we expect it to be returned with a full tank as well. If it´s not returned with a full tank, there will be a refueling charge.  Jistě. Auto poskytujeme s plnou nádrží a očekáváme, že bude vráceno s plnou nádrží. Pokud nebude vráceno s plnou nádrží, naúčtujeme za dotankování.  

Customer: I´ll make sure to return it with a full tank. Thank you for explaining. Ujistím se, že ho vracím s plnou nádrží. Děkuji za vysvětlení.  

Rental Agent: You´re welcome! Here are the keys to your car. Nemáte zač, zde jsou klíče k vašemu autu.  

Customer: Thank you so much for your assistance! Mnohokrát děkuji za vaši asistenci.   

Rental Agent: It´s my pleasure. Have a fantastic trip! Je mi potěšením. Mějte fantastický výlet! 

 

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit