About Pets

Také milujete domácí mazlíčky? Máte doma psa, kočku, rybičky, křečka, kanárka...?

Pak jsou tahle slovíčka a fráze určena právě pro vás.

pet shop zverimex  adult dospělý
fish keeper  akvarista feed krmivo (nepočitatelné)
keep
chovat (zvířata) gravel štěrk
breed  odchovávat lightning osvětlení
puppy štěně accessories příslušenství
kitten kotě
heater topné těleso
guinea pig morče hideaway  úkryt
hamster
křeček
hatch
(vy)líhnout se
rabbit

králík

groom
česat, kartáčovat
fish tank/aquarium
akvárium filter filtrovat
terrarium terárium suitable vhodný
cage 
klec
bedding podestýlka (nepočitatelné)
exotic fish
akvarijní ryby cat litter kočkolit
reptiles plazi livefood živé krmivo (cvrčci apod.)
species druh (zvířete)
bowl miska
social společenský  kennel psí bouda 
solitary samotářský collar obojek
male samec lead (UK), leash (US) vodítko
female samice carrier přepravka
give birth (to) porodit scratching post škrabadlo

Příklady použití:

I'm looking for a pet as a gift. Sháním mazlíčka jako dárek.

Let's go to the pet shopPojďme do zverimexu!

 

I'm just looking around. Jen se rozhlížím.

Do you like this guinea pig? Líbí se vám toto morče?

Give me a moment, please. My daughter hasn't chosen yet. Prosím o chvilku strpení. Dcera si ještě nevybrala. 

 

Is this a male or a female? Je to sameček nebo samička? 

If you keep males together, they may hurt each other. Pokud necháte samce pohromadě, možná se zraní.

 

Is the pet suitable for kids? Je ten mazlíček vhodný pro děti?.

What is a sutable size of a cage for this animal? Jaká je vhodná velikost klece pro toto zvíře?

Will a 20litre fish tank be enough? BBude stačit 20-ti litrové akvárium?

 

Can I keep them together with other fish? Mohu je chovat společně s dalšími rybami? 

What is the optimal temperature for breeding? Jaká je optimální teplota pro rozmnožování?

What kind of bedding should I use? Jakou bych měl použít podestýlku?

It is required to change water once a week. Je potřeba měnit vodu jednou týdně.

 

Do I really have to buy livefood? Opravdu musím kupovat živé krmivo?

How often should I feed them? Jak často bych je měl krmit?

How many years does it live to be? Kolika let se dožívá? 

What happens if I forget to feed them? Co se stane, když je zapomenu nakrmit?

It is necessary to change the type of feed now and then. Je nutné občas obměňovat krmivo.

 

Can we cuddle it? Můžeme se s ním pomazlit?

It can take up to 30 minutes to clean the terrarium. Vyčistit toto terarium může trvat až 30 minut.

Are living plants better than plastic ones? Jsou živé rostliny lepší než ty plastové?

Are there any special conditions I should be aware of? Měl bych si být vědom nějakých zvláštních podmínek?

pets wordlist english

Rozhovor:

A: Do you have any pets? Máš nějaké domácí zvíře?

B: No, I don't. I love dogs but my flat is too small. And you? Nemám. Miluju psy, ale mám příliš malý byt. A ty?

A: Well, we have a big garden so we have dogs, cats and also turtles. No, my máme velkou zahradu, takže máme psy, kočky i želvy.

B: That's great. You're lucky.  Páni, to je skvělý. Ty se máš. 

A: Yes, I am. Would you like to come to see the dogs sometime? To jo. Chtěl by ses někdy přijít podívat na psy?

B: Oh, that sounds great, I'd love it. To zní super, to bych moc rád.

---

 

Ještě jste u nás nebyli?

Vyzkoušejte ukázkovou hodinu zdarma.

Přesvědčete se sami!

Ukázková hodina zdarma

 

 

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací