Ice hockey

Ice hockey

International Women's Day

International Women's Day

Money and Travelling

Money and Travelling

At the garden party

At the garden party

Spring (jaro)

Spring (jaro)

Friendships and relationships

Friendships and relationships

Sales and Marketing

Sales and Marketing

About Pets

About Pets

Success

Success

At the Conference

At the Conference

Job

Job

Dálková doprava

Dálková doprava

TV, Cinema and Theatre

TV, Cinema and Theatre

Dating (chodit s někým)

Dating (chodit s někým)

Silvestrovská slovíčka

Silvestrovská slovíčka

Anglické citáty s českým překladem

Anglické citáty s českým překladem

Mother's Day (Den matek)

Mother's Day (Den matek)

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

Learning English

Learning English

School and Education

School and Education

Golf

Golf

Sailing (plachtění)

Sailing (plachtění)

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Emergency situations (naléhavé situace)

Emergency situations (naléhavé situace)

Nejčastější fráze na dovolenou

Nejčastější fráze na dovolenou

Summer Holiday

Summer Holiday

Goal Setting (stanovení cílů)

Goal Setting (stanovení cílů)

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině

Prezentace v angličtině

Reporting Results

Reporting Results

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

At the Meeting

At the Meeting

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Svatomartinské slavnosti

Svatomartinské slavnosti

Životopis v angličtině

Životopis v angličtině

Anglické výrazy v češtině

Anglické výrazy v češtině

Anglicismy v češtině

Anglicismy v češtině

Sightseeing (Prohlížení památek)

Sightseeing (Prohlížení památek)

Water Sports and Activities

Water Sports and Activities

Hiking (Pěší turistika)

Hiking (Pěší turistika)

Den nezávislosti USA

Den nezávislosti USA

Travelling by Car (Cestování autem)

Travelling by Car (Cestování autem)

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Sport, Games and Competitions

Sport, Games and Competitions

Keltský svátek: Beltain

Keltský svátek: Beltain

In the Gym

In the Gym

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

Užitečné anglické zkratky

Užitečné anglické zkratky

Jídlo, vaření a recepty

Jídlo, vaření a recepty

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Black Friday

Black Friday

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak se slaví Halloween?

Jak se slaví Halloween?

English in Office (Angličtina v kanceláři)

English in Office (Angličtina v kanceláři)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Blind date (Rande naslepo)

Blind date (Rande naslepo)

Stardust - čarodějnická slovíčka

Stardust - čarodějnická slovíčka

Easter (Velikonoce)

Easter (Velikonoce)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

At the Ball (na plese)

At the Ball (na plese)

Olympic Games (Olympijské hry)

Olympic Games (Olympijské hry)

Halloweenská křížovka

Halloweenská křížovka

Film festival (Filmový festival)

Film festival (Filmový festival)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Christmas (Vánoce)

Christmas (Vánoce)

At the Wedding (na svatbě)

At the Wedding (na svatbě)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Summer Holiday

Summer Holiday

At the birthday party

At the birthday party

Shopping (nakupování)

Shopping (nakupování)

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Airport (letiště)

Airport (letiště)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Valentine's Day

Valentine's Day

Winter Holiday

Winter Holiday

Nejčastější internetové zkratky

Nejčastější internetové zkratky

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Restaurant (restaurace)

Restaurant (restaurace)

Camping

Camping

Detail tématu - English in Office (Angličtina v kanceláři)

Potřebujete angličtinu pro svoji práci? Pak se vám mohou hodit slovíčka k tématu English in Office (Angličtina v kanceláři). Nejpoužívanější anglická slovíčka a fráze pro komunikaci v kanceláři. Krátké ukázky rozhovorů.

Lite
office kancelář noticeboard nástěnka
boss šéf folder složka
colleague kolega, spolupracovník paperclip kancelářská sponka
head of the department vedoucí oddělení stapler sešívačka
receptionist recepční printer tiskárna
responsible for zodpovědný za write sth down zapsat si něco
be in charge of mít na starosti busy zaneprázdněný
employer zaměstnavatel check zkontrolovat
employee zaměstnanec supplier dodavatel
expect očekávat assign přiřadit
confirm potvrdit schedule rozvrh, zařadit do rozvrhu
put off (until) odložit, odsunout vacation/ holiday dovolená
cancel zrušit take 2 days off vzít si 2 dny volna
order 1.nařídit, 2.objednat home office práce z domova
set a target stanovit si cíl business card vizitka
appointment schůzka request žádost, zažádat si
offer nabídnout, nabídka task úkol
at a meeting na poradě, mítinku report zpráva, nahlásit
available dostupný, k zastižení leave a message nechat vzkaz
arrange domluvit se, sjednat put through přepojit (telefonování)
performance výkon, výkonnost ASAP (as soon as possible) jak nejrychleji to bude možné
deadline termín odevzdání internship stáž
meet the deadline stihnout termín intern stážista
deal jednat, obchodovat branch pobočka, filiálka
make a deal uzavřít dohodu sign podepsat
approve schválit    

Příklady použití a fráze:

Who is in charge of this office? Kdo má na starosti tuto kancelář?

My colleague is in charge of sending the mail. Můj kolega má na starosti odesílání pošty.

Who is responsible for sorting out the mail? Kdo je zodpovědný za třídění pošty?

Can you check my emails while I am on holiday? Můžeš kontrolovat mé e-maily zatímco budu na dovolené?

Please, check the answering machine every morning. Prosím, kontroluj záznamník každé ráno.

We have an appointment at 1 o´clock. Máme schůzku v jednu hodinu.

The meeting has been put off until next week. Mítink byl odložen na příští týden.

Can you put me through to Mr. Smith? Můžete mě přepojit na pana Smitha?

I´d like to make an appointment with Mr. McKinley. Rád bych si sjednal schůzku s panem McKinley.

Could you, please, confirm you received my email? Mohl byste mi prosím potvrdit, že jste obdržel můj e-mail?

The performance of the IT department needs to be improved. Výkon IT oddělení potřebuje zlepšit.

Is Ms. Taylor expecting you? Očekává Vás paní Taylorová?

She is not available at the moment. She is at a meeting. Momentálně není k zastižení. Je na mítinku.

Can I offer you a cup of tea or coffee? Mohu Vám nabídnout šálek čaje nebo kávy?

When is the deadline? Kdy je termín odevzdání?

I´m not sure I can meet the deadline. Nejsem si jistý, že to stihnu do termínu.

The boss ordered me to prepare a presentation for our next meeting. Šéf mi nařídil připravit prezentaci na naši příští schůzku.

We have to set the target for the next year at this meeting. Na této schůzce musíme stanovit cíl pro příští rok.

We deal with business partners from all over the world. Jednáme s obchodními partnery z celého světa.

We are going to make a deal with them at our next meeting. Uzavřeme s nimi dohodu na příští schůzce.

Who shall I report this problem to? Komu mám problém nahlásit?

The boss has approved my request for holiday. Šéf schválil moji žádost o dovolenou.

Mr. Jones requested a new cell phone. Pan Jones požádal o nový mobilní telefon.   

We are signing the contract tomorrow. Ten kontrakt podepisujeme zítra.   

I have been assigned to this project. Byl jsem přiřazen k tomuto projektu.   

The boss has assigned this task to you. Šéf přiřadil tento úkol tobě.

 

Krátké rozhovory:

A: Can we schedule a meeting for 3pm? Můžeme si naplánovat mítink na třetí hodinu?

B: How long do you think it will take? Na jak dlouho, myslíš, že to bude?

A: Not more than 30 minutes. Ne víc než 30 minut.

B: Alright, see you at the meeting. Dobře, uvidíme se na mítinku.

...

A: Did anyone call while I was out? Volal někdo, když jsem byl pryč?

B: Yes, Janet Jones called from ABC Company.  Ano, Janet Jones z firmy ABC.

A: Did she leave a message? Nechala vzkaz?

B: Yes, she asks you to call her ASAP.  Ano, žádá vás, abyste jí co nejdříve zavolal.   

Stáhněte si slovíčka a fráze "English in Office (Angličtina v kanceláři)" v pdf

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit