Ice hockey

Ice hockey

International Women's Day

International Women's Day

Money and Travelling

Money and Travelling

At the garden party

At the garden party

Spring (jaro)

Spring (jaro)

Friendships and relationships

Friendships and relationships

Sales and Marketing

Sales and Marketing

About Pets

About Pets

Success

Success

At the Conference

At the Conference

Job

Job

Dálková doprava

Dálková doprava

TV, Cinema and Theatre

TV, Cinema and Theatre

Dating (chodit s někým)

Dating (chodit s někým)

Silvestrovská slovíčka

Silvestrovská slovíčka

Anglické citáty s českým překladem

Anglické citáty s českým překladem

Mother's Day (Den matek)

Mother's Day (Den matek)

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

Learning English

Learning English

School and Education

School and Education

Golf

Golf

Sailing (plachtění)

Sailing (plachtění)

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Emergency situations (naléhavé situace)

Emergency situations (naléhavé situace)

Nejčastější fráze na dovolenou

Nejčastější fráze na dovolenou

Summer Holiday

Summer Holiday

Goal Setting (stanovení cílů)

Goal Setting (stanovení cílů)

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině

Prezentace v angličtině

Reporting Results

Reporting Results

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

At the Meeting

At the Meeting

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Svatomartinské slavnosti

Svatomartinské slavnosti

Životopis v angličtině

Životopis v angličtině

Anglické výrazy v češtině

Anglické výrazy v češtině

Anglicismy v češtině

Anglicismy v češtině

Sightseeing (Prohlížení památek)

Sightseeing (Prohlížení památek)

Water Sports and Activities

Water Sports and Activities

Hiking (Pěší turistika)

Hiking (Pěší turistika)

Den nezávislosti USA

Den nezávislosti USA

Travelling by Car (Cestování autem)

Travelling by Car (Cestování autem)

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Sport, Games and Competitions

Sport, Games and Competitions

Keltský svátek: Beltain

Keltský svátek: Beltain

In the Gym

In the Gym

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

Užitečné anglické zkratky

Užitečné anglické zkratky

Jídlo, vaření a recepty

Jídlo, vaření a recepty

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Black Friday

Black Friday

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak se slaví Halloween?

Jak se slaví Halloween?

English in Office (Angličtina v kanceláři)

English in Office (Angličtina v kanceláři)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Blind date (Rande naslepo)

Blind date (Rande naslepo)

Stardust - čarodějnická slovíčka

Stardust - čarodějnická slovíčka

Easter (Velikonoce)

Easter (Velikonoce)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

At the Ball (na plese)

At the Ball (na plese)

Olympic Games (Olympijské hry)

Olympic Games (Olympijské hry)

Halloweenská křížovka

Halloweenská křížovka

Film festival (Filmový festival)

Film festival (Filmový festival)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Christmas (Vánoce)

Christmas (Vánoce)

At the Wedding (na svatbě)

At the Wedding (na svatbě)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Summer Holiday

Summer Holiday

At the birthday party

At the birthday party

Shopping (nakupování)

Shopping (nakupování)

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Airport (letiště)

Airport (letiště)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Valentine's Day

Valentine's Day

Winter Holiday

Winter Holiday

Nejčastější internetové zkratky

Nejčastější internetové zkratky

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Restaurant (restaurace)

Restaurant (restaurace)

Camping

Camping

Detail tématu - Anglické citáty s českým překladem

Angličtina je jazyk velkých umělců, které dodnes obdivujeme. Kdo z nás si ale dokáže přečíst Shakespearovy sonety, tajemné verše prokletých básníků nebo pátrat s detektivy Agathy Christie.

Přesto dodnes čteme citáty z jejich děl. Připravili jsme pro vás výběr citátů v angličtině i s překladem do češtiny, aby si jejich kouzlo vychutnali i začátečníci.

Lite

Anglické citáty o lásce

Kdo nepocítil lásku, jako by nebyl. Snad v každém dobrém románu či básni najdete nějaký citát o lásce. Vybrali jsme pro vás ty nejznámější z tvorby anglicky píšících autorů.

Originální anglický citát

Český překlad

I love life, because he gave me you. I love you because you are my life.

― John Lennon

Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.              

Women are made to be loved, not understood.

― Oscar Wilde

Ženy byly stvořeny, aby byly milovány, ne proto, aby byly chápány.            

That love is all there is, Is all we know of love.”

― Emily Dickinson

To, že láska je všechno, je všechno, co o lásce víme.

The Eskimo has fifty-two names for snow because it is important to them; there ought to be as many for love.

― Margaret Atwood

Eskymáci mají padesát dva výrazů pro sníh, protože je to pro ně důležité. Stejně tolik jmen by mělo být pro lásku.

A loving heart is the truest wisdom.

― Charles Dickens

Milující srdce obsahuje největší moudrost.

Love doesn't need to be discussed; it has its own voice and speaks for itself.

― Paolo Coelho

O lásce se nediskutuje, má vlastní hlas a mluví sama za sebe.

Anglické citáty o přátelství

O přátelství vzniklo mnoho románů i písní. Jistě není troufalé tvrdit, že bez dobrého přítele se neobejde nikdo z nás. Vybrali jsme několik nejznámějších citátů britských a amerických klasiků.

Originální anglický citát

Český překlad

A friend is someone who lets you have total freedom to be yourself.
― Jim Morrison

Přítel je někdo, kdo vám dává naprostou svobodu být sám sebou.            

Friendship is born at that moment when one person says to another: 'What! You too? I thought I was the only one.

― C. S. Lewis

Přátelství se zrodí ve chvíli, kdy jedna osoba řekne druhé: "Cože? Ty taky? A já myslel, že jsem jediný!“

What's most important in a friendship? Tolerance and loyalty.

―  J. K. Rowling

Co je nejdůležitější na přátelství? Tolerance a loajalita.

The only way to have a friend is to be one.

― Ralph Waldo Emerson

Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem.

A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have.

— Irské přísloví

Dobrý přítel jako je čtyřlístek - těžko se hledá, ale mít ho nosí štěstí.

There can be no friendship without confidence, and no confidence without integrity.

— Samuel Johnson

Nemůže být přátelství bez důvěry a důvěra bez poctivosti.


Anglické citáty o životě

Hledáte trochu moudrosti nebo nějaké motto, podle kterého se můžete řídit? Třeba najdete inspiraci v některém ze slavných citátů o životě.

Originální anglický citát

Český překlad

Be great in act, as you have been in thought.

― William Shakespeare

Buď velký v činech, jako jsi v myšlenkách.

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.

― Oscar Wilde

Žít, to je ta nejvzácnější věc na světě. Většina lidí pouze existuje, toť vše.

Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today.

― James Dean

Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes.

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness. 

― Ralph Waldo Emerson 

Každá minuta tvého hněvu tě stojí 60 vteřin štěstí.

The most important thing in communication is to hear what isn't being said.

― Peter F. Drucker

Nejdůležitější věc v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno nahlas.

 A day without laughter is a day wasted.
― Charlie Chaplin

Den bez smíchu je promarněný den.

 

Oblíbené anglické citáty na tetování

Uvažujete o novém tetování? Vyberte si takové, které pro vás bude něco znamenat a budete mu rozumět. Dříve byly populární tetování s latinskými citáty. Kdo ale mluví latinsky? Zvolte anglický citát, věřte, že jsou stejně hluboké a mohou znít stejně krásně.

Originální anglický citát

Český překlad

It's better to be hated for what you are, than to be loved for what you're not…

― Kurt Cobain

Je lepší být nenáviděn pro to, čím jsi, než být milován pro to, čím nejsi…  

Friendship is love without wings.

― George Gordon Byron 

Přátelství je láska bez křídel.

Take everything you like seriously, except yourselves.

― Rudyard Kipling

Berte všechno, co máte rádi, vážně, kromě sebe sama.

 

All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost.

― J. R. R. Tolkien

Není všechno zlato, co se třpytí a ne každý, kdo se toulá, je ztracený.

Whether you think you can or think you can’t, you’re right.

– Henry Ford

Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.

Experience is what you get when you don’t get what you want.

– Dan Stanford

Zkušenost je to, co získáte, když nezískáte to, co chcete.

 Remember that happiness is a way of travel, not a destination.
– Roy Goodman

Pamatujte, že štěstí je způsob cesty ne cílová stanice.

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit