Ice hockey

Ice hockey

International Women's Day

International Women's Day

Money and Travelling

Money and Travelling

At the garden party

At the garden party

Spring (jaro)

Spring (jaro)

Friendships and relationships

Friendships and relationships

Sales and Marketing

Sales and Marketing

About Pets

About Pets

Success

Success

At the Conference

At the Conference

Job

Job

Dálková doprava

Dálková doprava

TV, Cinema and Theatre

TV, Cinema and Theatre

Dating (chodit s někým)

Dating (chodit s někým)

Silvestrovská slovíčka

Silvestrovská slovíčka

Anglické citáty s českým překladem

Anglické citáty s českým překladem

Mother's Day (Den matek)

Mother's Day (Den matek)

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

Learning English

Learning English

School and Education

School and Education

Golf

Golf

Sailing (plachtění)

Sailing (plachtění)

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Emergency situations (naléhavé situace)

Emergency situations (naléhavé situace)

Nejčastější fráze na dovolenou

Nejčastější fráze na dovolenou

Summer Holiday

Summer Holiday

Goal Setting (stanovení cílů)

Goal Setting (stanovení cílů)

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině

Prezentace v angličtině

Reporting Results

Reporting Results

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

At the Meeting

At the Meeting

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Svatomartinské slavnosti

Svatomartinské slavnosti

Životopis v angličtině

Životopis v angličtině

Anglické výrazy v češtině

Anglické výrazy v češtině

Anglicismy v češtině

Anglicismy v češtině

Sightseeing (Prohlížení památek)

Sightseeing (Prohlížení památek)

Water Sports and Activities

Water Sports and Activities

Hiking (Pěší turistika)

Hiking (Pěší turistika)

Den nezávislosti USA

Den nezávislosti USA

Travelling by Car (Cestování autem)

Travelling by Car (Cestování autem)

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Sport, Games and Competitions

Sport, Games and Competitions

Keltský svátek: Beltain

Keltský svátek: Beltain

In the Gym

In the Gym

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

Užitečné anglické zkratky

Užitečné anglické zkratky

Jídlo, vaření a recepty

Jídlo, vaření a recepty

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Black Friday

Black Friday

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak se slaví Halloween?

Jak se slaví Halloween?

English in Office (Angličtina v kanceláři)

English in Office (Angličtina v kanceláři)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Blind date (Rande naslepo)

Blind date (Rande naslepo)

Stardust - čarodějnická slovíčka

Stardust - čarodějnická slovíčka

Easter (Velikonoce)

Easter (Velikonoce)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

At the Ball (na plese)

At the Ball (na plese)

Olympic Games (Olympijské hry)

Olympic Games (Olympijské hry)

Halloweenská křížovka

Halloweenská křížovka

Film festival (Filmový festival)

Film festival (Filmový festival)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Christmas (Vánoce)

Christmas (Vánoce)

At the Wedding (na svatbě)

At the Wedding (na svatbě)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Summer Holiday

Summer Holiday

At the birthday party

At the birthday party

Shopping (nakupování)

Shopping (nakupování)

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Airport (letiště)

Airport (letiště)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Valentine's Day

Valentine's Day

Winter Holiday

Winter Holiday

Nejčastější internetové zkratky

Nejčastější internetové zkratky

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Restaurant (restaurace)

Restaurant (restaurace)

Camping

Camping

Detail tématu - Prezentace v angličtině

Potřebujete angličtinu pro vaši práci? Čeká vás prezentace v angličtině? Pak se určité podívejte na následující slovíčka a fráze ;)

Lite
presentation prezentace start začít
welcoming uvítání begin začít, zahájit
welcome vítat (vítejte) look at podívat se na
introduce představit se close uzavřít
responsible for zodpovědný za section sekce, část
topic téma conclude usoudit, dojít k závěru
subject předmět (téma) summarise shrnout
talk řeč (proslov) finish dokončit
concern with zabývat se s thanking poděkování
outline osnova, přehled attention pozornost
divide rozdělit invite pozvat, vybídnout
part část questions otázky
number of několik answer odpovědět
point bod, názor, nápad feel free nebát se, neostýchat se
make a point říci názor, nápad, fakt move on pokračovat dál
basically v podstatě overview přehled
briefly krátce, stručně pleasant příjemný

Presentation/ Prezentace:

Welcoming / Uvítání:

Good morning and welcome to [name of company, name of hotel, etc.]. Dobré ráno, vítejte v [jmémo společnosti, jméno hotelu, atd.]

Thank you all very much for coming today. Moc vám všem děkuji za to, že jste přišli.

I hope you all had a pleasant journey here today. Doufám, že jste sem všichni měli příjemnou cestu.

Introducing yourself / Představení se:

My name is Anna Černá. I am responsible for …  Jmenuji se Anna Černá. Jsem zodpovědná za ...

My name is Anna Černá from [name of company], where I am responsible for … . Jmenuji se Anna Černá z [jméno společnosti], kde jsem zodpovědná za ....

Let me introduce myself; my name is Anna Černá and I am responsible for … . Dovolte mi, abych se představila; jmenuji se Anna Černá a jsem zodpovědná za ... 

Introducing the topic / Představení tématu:

The subject / topic of my talk is ... Předmětem / tématem mé řeči je ...

I'm going to talk about ... Budu mluvit o ...

I'm going to show you how ... Ukážu vám, jak ...

My topic today is … Mým dnešním tématem je ...

My talk is concerned with ... Moje řeč se zabývá ...

Outline of the presentation / Osnova prezentace:

I’m going to divide this talk into four parts. Rozdělím tuto řeč do čtyřech částí.

There are a number of points I'd like to make. Rád bych zdůraznil několik bodů.

Basically / Briefly, I have three things to say. V podstatě/ stručně mám tři věci, které chci říct. 

Starting the presentation / Začátek prezentace:

I'd like to begin/start by ... Rád bych začal s ...

To begin with …  Abych začal/a s ...

To start with …  Abych začal/a s ...

Let’s start/begin by looking at …  Začněme tak, že se podíváme na ...

I’d like to start by looking at …  Rád/a bych začal/a tím, že se podíváme na ...

Moving to the next point / Pokračování k dalšímu bodu:

Now let’s move on to …  Teď pokračujme dál k ...

Now let’s take a look at …  Teď se pojďme podívat na ...

Concluding and summarising the presentation / Zakončení a shrnutí prezentace:

Well, that brings us to the end of the final section. Now, I’d like to summarise …  Dobře, to nás přivádí na konec poslední části. Teď bych rád shrnul ... 

That concludes my presentation. Now, if I can just summarise the main points. To zakončuje moji prezentaci. Nyní, pokud mohu jen shrnout hlavní body.

Finishing and thanking / Zakončení a poděkování:

That brings us to the end of my presentation. To nás přivádí na konec mé prezentace.

Thank you for your attention. Děkuji vám za pozornost.

Inviting questions / Vybídnutí k otázkám:

If anyone has any questions, I’ll do my best to answer them. Pokud má někdo nějaké otázky, udělám vše proto, abych je zodpověděl.

If you have any questions, please feel free to ask now. Pokud máte nějaké otázky, prosím nebojte se zeptat teď.

Stáhnout v pdf Prezentace v angličtině

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit