Ice hockey

Ice hockey

International Women's Day

International Women's Day

Money and Travelling

Money and Travelling

At the garden party

At the garden party

Spring (jaro)

Spring (jaro)

Friendships and relationships

Friendships and relationships

Sales and Marketing

Sales and Marketing

About Pets

About Pets

Success

Success

At the Conference

At the Conference

Job

Job

Dálková doprava

Dálková doprava

TV, Cinema and Theatre

TV, Cinema and Theatre

Dating (chodit s někým)

Dating (chodit s někým)

Silvestrovská slovíčka

Silvestrovská slovíčka

Anglické citáty s českým překladem

Anglické citáty s českým překladem

Mother's Day (Den matek)

Mother's Day (Den matek)

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

Learning English

Learning English

School and Education

School and Education

Golf

Golf

Sailing (plachtění)

Sailing (plachtění)

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Emergency situations (naléhavé situace)

Emergency situations (naléhavé situace)

Nejčastější fráze na dovolenou

Nejčastější fráze na dovolenou

Summer Holiday

Summer Holiday

Goal Setting (stanovení cílů)

Goal Setting (stanovení cílů)

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině

Prezentace v angličtině

Reporting Results

Reporting Results

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

At the Meeting

At the Meeting

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Svatomartinské slavnosti

Svatomartinské slavnosti

Životopis v angličtině

Životopis v angličtině

Anglické výrazy v češtině

Anglické výrazy v češtině

Anglicismy v češtině

Anglicismy v češtině

Sightseeing (Prohlížení památek)

Sightseeing (Prohlížení památek)

Water Sports and Activities

Water Sports and Activities

Hiking (Pěší turistika)

Hiking (Pěší turistika)

Den nezávislosti USA

Den nezávislosti USA

Travelling by Car (Cestování autem)

Travelling by Car (Cestování autem)

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Sport, Games and Competitions

Sport, Games and Competitions

Keltský svátek: Beltain

Keltský svátek: Beltain

In the Gym

In the Gym

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

Užitečné anglické zkratky

Užitečné anglické zkratky

Jídlo, vaření a recepty

Jídlo, vaření a recepty

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Black Friday

Black Friday

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak se slaví Halloween?

Jak se slaví Halloween?

English in Office (Angličtina v kanceláři)

English in Office (Angličtina v kanceláři)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Blind date (Rande naslepo)

Blind date (Rande naslepo)

Stardust - čarodějnická slovíčka

Stardust - čarodějnická slovíčka

Easter (Velikonoce)

Easter (Velikonoce)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

At the Ball (na plese)

At the Ball (na plese)

Olympic Games (Olympijské hry)

Olympic Games (Olympijské hry)

Halloweenská křížovka

Halloweenská křížovka

Film festival (Filmový festival)

Film festival (Filmový festival)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Christmas (Vánoce)

Christmas (Vánoce)

At the Wedding (na svatbě)

At the Wedding (na svatbě)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Summer Holiday

Summer Holiday

At the birthday party

At the birthday party

Shopping (nakupování)

Shopping (nakupování)

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Airport (letiště)

Airport (letiště)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Valentine's Day

Valentine's Day

Winter Holiday

Winter Holiday

Nejčastější internetové zkratky

Nejčastější internetové zkratky

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Restaurant (restaurace)

Restaurant (restaurace)

Camping

Camping

Detail tématu - At the Meeting

Komunikujete se svými kolegy v práci anglicky? Nebo se dokonce bavíte anglicky se svým šéfem a vaše pracovní meetingy jsout také v angličtině?

Pak se vám určitě budou hodit slovíčka a fráze At the Meeting!

Lite
welcome přivítat, přivítání idea [aɪˈdɪə] nápad
agenda [əˈdʒendə] program schůze thought [θɔːt] myšlenka
presentation prezentace urgent urgentní
project projekt point bod, podstata
guest host interrupt přerušit
boss šéf sound znít
agree souhlasit objection [əbˈdʒekʃən] námitka
disagree nesouhlasit suggestion [səˈdʒestʃən] návrh
agreement dohoda go ahead pustit se do toho
results výsledky stick to (the agenda) držet se (programu)
goal cíl launch [lɔːntʃ] spustit, zahájit
reach dosáhnout timeline harmonogram, rozvrh
accomplish dokončit, splnit opinion názor
fulfill splnit fairly brief poměrně stručný (krátký)
sales prodej, tržby hold up zdržet
report zpráva, hlášení outcome výsledek
analysis analýza in charge [tʃɑːdʒ] of být zodpovědný za
strategy strategie session zasedání, schůze

Useful Phrases/ Užitečné fráze:
 

On the agenda today - Na dnešním programu  

Just a couple of things on the agenda - Jen pár věcí na programu

First of all - Nejprve/ v první řadě

Secondly - Za druhé

And finally - A konečně/ na závěr

In my opinion - Dle mého názoru

Any other thoughts? Nějaké další myšlenky/ nápady?

Let's get down to business. Pojďme na věc. 

Run out of time - Nezbývá čas

Příklady použití:

First of all, I’d like to welcome our guest. Nejprve bych rád přivítal našeho hosta.

Firstly, I’d like to thank you all for coming. V první řadě bych vám všem rád poděkoval za to, že jste přišli.

I couldn’t agree more. Nemohl bych souhlasit více.

There are some urgent points on today’s agenda. Na dnešním programu máme některé urgentní body.

I am afraid I have to disagree. Obávám se, že musím nesouhlasit.

May I interrupt you there? Mohu vás tady přerušit?

I think you are missing the point. Myslím, že nerozumíte podstatě.

We must come to an agreement. Musíme se dohodnout.

How does that sound to you? Jak ti to zní (co si o tom myslíš)?

What do you think of this project? Co si myslíš o tomto projektu?

I have no objection to that. Nemám k tomu námitky.

Personally, I feel it’s too much of a risk. Osobně si myslím, že je to příliš riskantní.

There must be an alternative. Musí existovat alternativa.

Do you have any suggestions? Máte nějaké návrhy?

That might be a better idea. To by mohl být lepší nápad.

We are running out of time. Dochází nám čas.

I think we should stick to the agenda. Myslím, že bychom se měli držet programu.

We’ve decided to go ahead with the project. Rozhodli jsme se do projektu pustit.

May I just ask you? Mohu se vás jen zeptat?

Sorry to hold up the meeting. Omlouvám se, že zdržuji meeting.

Well, any other thoughts before I comment on that? Dobře, nějaké dálší myšlenky, než to budu komentovat?

I’d like to invite anyone who has questions, to ask them at the end of the session. Rád bych na konci zasedání vyzval každého, kdo má dotazy.

Rozhovor:

A: The first item on today´s agenda is the launch of the new website. Prvním bodem na dnešním programu je spuštění nových webových stránek.

B: Alright. Dobře.

A: When will be the new website launched? Kdy budou nové webové stránky spuštěny?

B: It should be launched the first week of March. It seems we can meet the deadline. Měly by být spuštěny první týden v březnu. Vypadá to, že stihneme termín.

A: Ok. Great! Dobře. Skvělé!

TIP:

4 questions for an effective meeting / 4 otázky pro efektivní meeting:

Před zahájením meetingu:

1) What is the outcome we want? Jaký výsledek chceme?

2) Who is responsible / in charge of the meeting? Kdo je za meeting zodpovědný?

Na závěr meetingu:

1) What is the next action we will take? Jaký je další krok, který podnikneme?

2) When? Kdy?

Stáhnout v pdf At the Meeting

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit