Ice hockey

Ice hockey

International Women's Day

International Women's Day

Money and Travelling

Money and Travelling

At the garden party

At the garden party

Spring (jaro)

Spring (jaro)

Friendships and relationships

Friendships and relationships

Sales and Marketing

Sales and Marketing

About Pets

About Pets

Success

Success

At the Conference

At the Conference

Job

Job

Dálková doprava

Dálková doprava

TV, Cinema and Theatre

TV, Cinema and Theatre

Dating (chodit s někým)

Dating (chodit s někým)

Silvestrovská slovíčka

Silvestrovská slovíčka

Anglické citáty s českým překladem

Anglické citáty s českým překladem

Mother's Day (Den matek)

Mother's Day (Den matek)

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

Learning English

Learning English

School and Education

School and Education

Golf

Golf

Sailing (plachtění)

Sailing (plachtění)

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Emergency situations (naléhavé situace)

Emergency situations (naléhavé situace)

Nejčastější fráze na dovolenou

Nejčastější fráze na dovolenou

Summer Holiday

Summer Holiday

Goal Setting (stanovení cílů)

Goal Setting (stanovení cílů)

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině

Prezentace v angličtině

Reporting Results

Reporting Results

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

At the Meeting

At the Meeting

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Svatomartinské slavnosti

Svatomartinské slavnosti

Životopis v angličtině

Životopis v angličtině

Anglické výrazy v češtině

Anglické výrazy v češtině

Anglicismy v češtině

Anglicismy v češtině

Sightseeing (Prohlížení památek)

Sightseeing (Prohlížení památek)

Water Sports and Activities

Water Sports and Activities

Hiking (Pěší turistika)

Hiking (Pěší turistika)

Den nezávislosti USA

Den nezávislosti USA

Travelling by Car (Cestování autem)

Travelling by Car (Cestování autem)

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Sport, Games and Competitions

Sport, Games and Competitions

Keltský svátek: Beltain

Keltský svátek: Beltain

In the Gym

In the Gym

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

Užitečné anglické zkratky

Užitečné anglické zkratky

Jídlo, vaření a recepty

Jídlo, vaření a recepty

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Black Friday

Black Friday

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak se slaví Halloween?

Jak se slaví Halloween?

English in Office (Angličtina v kanceláři)

English in Office (Angličtina v kanceláři)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Blind date (Rande naslepo)

Blind date (Rande naslepo)

Stardust - čarodějnická slovíčka

Stardust - čarodějnická slovíčka

Easter (Velikonoce)

Easter (Velikonoce)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

At the Ball (na plese)

At the Ball (na plese)

Olympic Games (Olympijské hry)

Olympic Games (Olympijské hry)

Halloweenská křížovka

Halloweenská křížovka

Film festival (Filmový festival)

Film festival (Filmový festival)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Christmas (Vánoce)

Christmas (Vánoce)

At the Wedding (na svatbě)

At the Wedding (na svatbě)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Summer Holiday

Summer Holiday

At the birthday party

At the birthday party

Shopping (nakupování)

Shopping (nakupování)

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Airport (letiště)

Airport (letiště)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Valentine's Day

Valentine's Day

Winter Holiday

Winter Holiday

Nejčastější internetové zkratky

Nejčastější internetové zkratky

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Restaurant (restaurace)

Restaurant (restaurace)

Camping

Camping

Detail tématu - Prezentace v angličtině II

Máme tady pro vás pokračování tématu "Prezentace v angličtině". Podívejte se na další slovíčka a fráze a dozvíte se, jak prezentovat grafy a trendy.

Lite
chart graf slight nepatrný, drobný
bar chart sloupcový graf increase nárůst, zvýšit
pie chart koláčový graf decrease pokles, snížit se
draw upoutat, přitáhnout si above nad
draw your attention upoutat vaši pozornost predict předpovídat
figure číslo, údaj reach dosáhnout
competitor konkurent under pod
share podíl target cíl
represent reprezentovat, zastupovat below pod
sales prodej, objem prodeje expectation očekávání
outlet firemní prodejna significant významný, podstatný
comparison porovnání connect spojit se, propojit se
audience publikum specific konkrétní
listener posluchač income příjem

 Presenting charts / Prezentování grafů:

As you will see from this graph… Jak uvidíte z tohoto grafu...

I´d like to show you… Rád/a bych vám ukázal/a...

Let me draw your attention to this part of the chart. Dovolte mi, abych upoutal/a vaši pozornost na tuto část grafu.

Let´s take a look at this month´s figures. Pojďme se podívat na údaje z tohoto měsíce.

This pie chart shows our share of the European market today. Tento koláčový graf ukazuje náš podíl na evropském trhu v současné době.

As you can see, our main competitor has an even bigger share. Jak můžete vidět, náš hlavní konkurent má ještě větší podíl.

Here we can see a comparison between… Tady můžeme vidět porovnání mezi...

Commenting trends / Komentování trendů:

a slight increase in sales - nepatrný nárůst v prodeji

an increase of 10% - nárůst o 10%

a little above what we predicted - trochu více než jsme předpovídali

sales reached record levels - prodej dosáhl rekordních úrovní

just under our target - těsně pod naším cílem

way below our expectations - daleko pod naším očekáváním

a significant decrease in - významný pokles v

Tři bonusové tipy:

1) At the beginning tell your audience you are going to show them how to achieve something specific. And why it is good for your listeners to see your presentation. This way you will get their attention. You should show this in points and give these points to your listeners written on paper, so they can take it with them. Na začátku řekněte publiku. že jim ukážete, jak dosáhnout něčeho konkrétního. A proč je pro ně dobré, aby viděli vaši prezentaci. Tímto způsobem získáte jejich pozornost. Měli byste to ukázat v bodech a tyto body dát svým posluchačům napsané na papíře, aby se je mohli vzít s sebou.

For example you can say: I´m going to show you 5 steps how to increase the income of your company.  Například můžete říci: Ukážu vám 5 kroků, jak zvýšit příjem vaší společnosti.

2) Use ‘we’ and ‘us’ instead of ‘I’. This will connect you to your audience (e.g.: Now we will take a look at...). Používejte "my" a "nás" místo "já". To vás propojí s vaším publikem (např.: Teď se podíváme na...).

3) Use the words and phrases to tell the listeners what you have just talked about, and what you are going to talk about next. You can check those words and phrases here. Používejte slovíčka a fráze, které posluchačům řeknou, o čem jsme právě mluvili a o čem budeme mluvit dále. Podívejte se na taková slovíčka a fráze tady.

Stáhnout v pdf Prezentace v angličtině II

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit