Ice hockey

Ice hockey

International Women's Day

International Women's Day

Money and Travelling

Money and Travelling

At the garden party

At the garden party

Spring (jaro)

Spring (jaro)

Friendships and relationships

Friendships and relationships

Sales and Marketing

Sales and Marketing

About Pets

About Pets

Success

Success

At the Conference

At the Conference

Job

Job

Dálková doprava

Dálková doprava

TV, Cinema and Theatre

TV, Cinema and Theatre

Dating (chodit s někým)

Dating (chodit s někým)

Silvestrovská slovíčka

Silvestrovská slovíčka

Anglické citáty s českým překladem

Anglické citáty s českým překladem

Mother's Day (Den matek)

Mother's Day (Den matek)

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 2. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

At the doctor's (u doktora) - 1. část

Learning English

Learning English

School and Education

School and Education

Golf

Golf

Sailing (plachtění)

Sailing (plachtění)

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

30 slovíček na dovolenou, která se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Emergency situations (naléhavé situace)

Emergency situations (naléhavé situace)

Nejčastější fráze na dovolenou

Nejčastější fráze na dovolenou

Summer Holiday

Summer Holiday

Goal Setting (stanovení cílů)

Goal Setting (stanovení cílů)

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině II

Prezentace v angličtině

Prezentace v angličtině

Reporting Results

Reporting Results

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

Office Supplies (Kancelářské potřeby)

At the Meeting

At the Meeting

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Pumpkin Pie aneb dýňový koláč

Svatomartinské slavnosti

Svatomartinské slavnosti

Životopis v angličtině

Životopis v angličtině

Anglické výrazy v češtině

Anglické výrazy v češtině

Anglicismy v češtině

Anglicismy v češtině

Sightseeing (Prohlížení památek)

Sightseeing (Prohlížení památek)

Water Sports and Activities

Water Sports and Activities

Hiking (Pěší turistika)

Hiking (Pěší turistika)

Den nezávislosti USA

Den nezávislosti USA

Travelling by Car (Cestování autem)

Travelling by Car (Cestování autem)

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Nejčastější anglické fráze při návštěvě restaurace

Sport, Games and Competitions

Sport, Games and Competitions

Keltský svátek: Beltain

Keltský svátek: Beltain

In the Gym

In the Gym

Healthy Lifestyle

Healthy Lifestyle

Užitečné anglické zkratky

Užitečné anglické zkratky

Jídlo, vaření a recepty

Jídlo, vaření a recepty

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku

Vánoční křížovka

Vánoční křížovka

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a v USA?

Black Friday

Black Friday

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Thanksgiving (Díkůvzdání)

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak napsat e-mail v angličtině?

Jak se slaví Halloween?

Jak se slaví Halloween?

English in Office (Angličtina v kanceláři)

English in Office (Angličtina v kanceláři)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - bonus

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 3. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 2. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Blind date (Rande naslepo)

Blind date (Rande naslepo)

Stardust - čarodějnická slovíčka

Stardust - čarodějnická slovíčka

Easter (Velikonoce)

Easter (Velikonoce)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

St. Patrick’s day (Den svatého Patrika)

At the Ball (na plese)

At the Ball (na plese)

Olympic Games (Olympijské hry)

Olympic Games (Olympijské hry)

Halloweenská křížovka

Halloweenská křížovka

Film festival (Filmový festival)

Film festival (Filmový festival)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Travelling around the city (Cestování po městě)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Christmas (Vánoce)

Christmas (Vánoce)

At the Wedding (na svatbě)

At the Wedding (na svatbě)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Applying for a Job (ucházení se o práci)

Summer Holiday

Summer Holiday

At the birthday party

At the birthday party

Shopping (nakupování)

Shopping (nakupování)

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Jak se slaví Velikonoce ve světě?

Airport (letiště)

Airport (letiště)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Phone calls at work (Telefonování v práci)

Valentine's Day

Valentine's Day

Winter Holiday

Winter Holiday

Nejčastější internetové zkratky

Nejčastější internetové zkratky

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Restaurant (restaurace)

Restaurant (restaurace)

Camping

Camping

Detail tématu - Goal Setting (stanovení cílů)

Myslíte si, že je důležité si v životě a v práci stanovit cíle? Podívejte se na anglická slovíčka a fráze, jak si cíle stanovovat.

Lite
goal cíl smart chytrý
goal setting stanovování cílů specific konkrétní
set a goal stanovit si cíl measurable měřitelný
dream sen attainable dosažitelný
deadline termín (lhůta) relevant relevantní
achieve dosáhnout time bound časově omezený
achievement úspěch, dosažení výsledku vague nejasný
motivate motivovat generalized obecný
main hlavní unhelpful neužitečný
succeed uspět provide poskytovat
lack postrádat sufficient dostatečný
focus zaměření pozornosti precise přesný, precizní
direction směr amount množství
allow dovolit, umožnit reduce snížit
take control převzít kontrolu expenses náklady, výdaje
long-term dlouhodobý reduction snížení
vision vize demoralize snížit morálku
resources zdroje decrease snížit
sharp přesný, ostrý confidence sebevědomí
clear jasný sense smysl
defined definovaný urgency naléhavost
measure měřit take pride být hrdý

Goal Setting / Stanovování cílů

Do you have dreams? Did you know that goals are dreams with deadline? Máte sny? Věděli jste, že cíle jsou sny, které mají termín (deadline)?

Do you know what you want to be doing in five years? Víte, co chcete dělat za pět let?

Are you clear about what your main goal at work is at the moment? Do you know what you want to achieve? Je vám jasné, co je v současné době vaším hlavním cílem v práci? Víte, čeho chcete dosáhnout?

If you want to succeed, you need to set goals. Pokud chcete uspět, musíte si stanovit cíle.

Without goals you lack focus and direction. Bez cílů postrádáte zaměření pozornosti a směr.

Goal setting allows you to take control of your life's direction. Stanovení cílů vám umožňuje přebrat kontrolu nad směrem vašeho života.

Why Set Goals? / Proč stanovovat cíle?

Setting goals gives you long-term vision. It helps you to organize your time and your resources. Stanovení cílů vám dává dlouhodobou vizi. Pomáhá vám organizovat čas a zdroje.

By setting sharp, clearly defined goals, you can measure and take pride in the achievement of those goals. Tím, že si budeme stanovovat přesné, jasně definované cíle, je můžete měřit a být hrdí na dosahování těchto cílů.

Chcete vědět víc? :) Zkuste metodu SMART

Set SMART Goals / Stanovte si chytré cíle

Set your goals using SMART criteria / Stanovte si cíle metodou SMART.

The goals should be/ Cíle by měly být:

•    Specific (konkrétní)
•    Measurable (měřitelné)
•    Attainable (dosažitelné)
•    Relevant (relevantní)
•    Time Bound (časově omezený)

Set Specific Goals / Stanovte si konkrétní cíle

Your goal must be clear and well defined. Vague or generalized goals are unhelpful because they don't provide sufficient direction. Váš cíl musí být jasný a dobře definovaný. Nejasné a obecné cíle nejsou nápomocné, protože neposkytují dostatečný směr.

You need goals to show you the way. Potřebujete cíle, aby vám ukazovaly cestu.

Set Measurable Goals / Stanovte si měřitelné cíle

Include precise amounts, dates, and so on in your goals so you can measure your success. If your goal is simply defined as "To reduce expenses" how will you know when you have been successful? Do vašich cílů zahrňte přesné počty, data a tak dále, tak abyste mohli měřit svůj úspěch. Pokud by váš cíl byl definován jako "snížit náklady", jak budete vědět, kdy jste byli úspěšní?

In one month if you have a 1 percent reduction or in two years' time when you have a 10 percent reduction? Za jeden měsíc, když máte snížení nákladů o 1 procento nebo za dva roky, když máte snížení nákladů o 10%?

Without a way to measure your success you wouldn´t know you have actually achieved something. Bez způsobu měření svého úspěchu byste nevěděli, že jste vlastně něčeho dosáhli.

Set Attainable Goals / Stanovte si dosažitelné cíle

Make sure that it's possible to achieve the goals you set. Ujistěte se, že je možné dosáhnout cílů, které jste si stanovili.

If you set a goal that you have no hope of achieving, you will only demoralize yourself and decrease your confidence. Pokud si stanovíte cíl, u kterého nemáte naději na dosažení, jen si oslabíte morálku a snížíte si své sebevědomí.

Set Relevant Goals

Goals should be relevant to the direction you want your life and career to take. Cíle by měly být relevantní (mající význam) ke směru, který chceme dát našemu životu a kariéře. 

Set Time-Bound Goals / Stanovte si časově omezené cíle

Your goals must have a deadline. Vaše cíle musí mít konečný termín (lhůtu).

This means that you know when you can celebrate success. To znamená, že víte, kdy můžete slavit úspěch.

When you are working on a deadline, your sense of urgency increases and achievement will come that much quicker. Když pracujete, abyste stihli termín, váš smysl pro naléhavost se zvýší a úspěch přijde o to rychleji.

 

Příklad:

Poor example Good example
I will loose weight. I will loose 10 kg by May 1st by eliminating sugar from my diet and walking 10000 steps a day.
Stáhnout v pdf Goal Setting (stanovení cílů)

Chcete další tipy k angličtině?

Zadejte svoji e-mailovou adresu a my vám vždy pošleme upozornění
na nový článek, užitečná slovíčka, fráze a další tipy k angličtině.

Lite

Vyberte si co vás zajímá

Naše kurzy

Ať jste začátečník nebo pokročilý,
najdeme pro vás vhodné kurzy.

Zobrazit

Ukázková hodina

Vyzkoušejte si unikátní metodou LITE
zdarma a nezávazně.

Zobrazit