Airport (letiště)

Připravili jsme pro Vás slovíčka a fráze, které Vám pomohou domluvit se na letišti a při cestování letadlem. Příjemný let! :)                                                                                           

 flight
 let
 gate
 brána
 plane
 letadlo
 book
 zarezervovat
 plane ticket
 letenka
 one way
 jednosměrný
 aisle [aɪl]
 ulička
 first class
 první třída
 window
 okno
 economy class
 druhá třída
 luggage, baggage
 zavazadla
 delayed flight
 opožděný let
 overweight  přes váhu  excess baggage fee  poplatek za přes váhu
 check in  odbavení  baggage allowance  povolená váha zavaz.
 passport
 cestovní pas
 sharp objects 
 ostré předměty
 unattended  bez dozoru  cancelled flight  zrušený let
 seat
 sedadlo
 fasten [ˈfɑːsən]
 připoutat se
 journey
 cesta
 destination
 cíl cesty
 trolley
 vozík
 purpose [ˈpɜːpəs]
 účel
 duty [ˈdjuːtɪ]
 clo
 fill in
 vyplnit
 boarding pass
 palubní lístek 
 immigration form
 imigrační formulář
 hand luggage 
 příruční zavazadlo 
 take off
 vzlétnout
 EU citizen
 občan EU
 non-smoking
 nekuřácký
 goods to declare
 zboží k proclení
 stewardess, air hostess
 letuška
 departure lounge  odletová hala  land  přistát
 lounge [laʊndʒ]  hala  cancel [ˈkænsəl]  zrušit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady použití a fráze:

I would like to book a plane ticket to London.  Chtěl bych si rezervovat letenku do Londýna.

Would you like a one-way or a return ticket?  Chtěl byste jednosměrnou nebo zpáteční letenku?

First class or economy class?   První nebo druhou třídu?

Checking in (odbavení zavazadel)

Do you have any luggage to check in?  Máte nějaká zavazadla k odbavení?

How many bags are you checking in?  Kolik kusů zavazadel máte k odbavení?

Did you pack your bags yourself?  Balil jste si zavazadla sám?

Have you left your luggage unattended at any time? Nechal jste svá zavazadla v nějaký okamžik bez dozoru?

Would you like a window or an aisle seat?  Chtěl byste místo u okna nebo do uličky?

What is the baggage allowance?  Jaká je maximální povolená váha zavazadel?

Check your hand luggage for any sharp objects.  Zkontrolujte, zda nemáte v příručním zavazadle ostré předměty.

Here is your boarding pass. Tady je váš palubní lístek.

Where can I get a trolley for my luggage?  Kde mohu najít vozík na zavazadla?

Security (bezpečnostní kontrola)

Please, empty your pockets. Prosím, vyndejte si vše z kapes.

Could you take off your shoes, please? Prosím, můžete si sundat boty?

Please, put any metallic objects into the tray. Prosím, dejte všechny kovové předměty do košíku.

Please, raise your hands and keep them raised as I inspect you. Zvedněte prosím ruce a držte je nahoře, zatímco vás budu kontrolovat.

You are clear to go. V pořádku. Můžete jít.

 

Zde si můžete poslechnout výslovnost vět výše:

;

 

Departure lounge (odletová hala)

What time should we land?   Kdy bychom měli přistát?

The flight to London has been delayed by 2 hours.  Let do Londýna má 2 hodiny zpoždění.

The flight to New York has been cancelled due to weather conditions. Let do New Yorku byl zrušen kvůli počasí.

Can I see your flight ticket and passport?   Mohu vidět vaši letenku a pas?

On the plane (na palubě)

The plane will take off in five minutes.   Letadlo bude vzlétat za pět minut.

Fasten your seatbelt, please.  Připoutejte se, prosím.

Please, do not leave this place.   Prosím, neopouštějte toto místo.

This is a non-smoking flight.   Toto je nekuřácký let.

Have a pleasant flight!  Příjemný let!

You have to fill in the immigration form.   Musíte vyplnit tento imigrační formulář.

We will be landing in about twenty minutes.  Asi za 20 minut budeme přistávat.

Customs (celní kontrola)

Do you have anything to declare?   Máte něco k proclení?

You have to pay duty on these items.   Za tyto položky musíte zaplatit clo.

Where is the destination of your journey?  Kam letíte?

Where have you traveled from?   Odkud letíte?

What is the purpose of your visit?   Jaký je účel vaší cesty?

I am going on holiday.   Jedu na dovolenou.

How long will you be staying?  Jak dlouho se zdržíte?

 

Zde si můžete poslechnout výslovnost vět výše:

 

Stáhnout v pdf zde >

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací