Anglické výrazy v češtině

V češtině se dnes vyskytuje čím dál více anglických výrazů. Některé běžně používáme, ani si už možná neuvědomujeme, že jde původně o anglické slovíčko. Jiné jsou složitější a možná někdy luštíte, co vlastně znamenají. Pojďme se podívat na ty nejčastější ;-) 

meeting [mítink]  mítink, porada feedback [fídbek]  zpětná vazba
sorry [sory]  promiň budget [badžet]  rozpočet
cash [keš]  hotovost challenge [čalenž]  výzva
sales [sejls]  prodej fail [fejl] neuspět, selhání
office [ofis]  kancelář cool [kůl]  skvělý, bezva
workshop [workšop]  pracovní seminář ready [redy]  připravený
deadline [dedlajn]  termín odevzdání briefing [brífínk]   informativní schůzka
busy [byzy]  zaneprázdněný smart phone [smart foun] 
chytrý telefon
share [šér]  sdílet/ "šérovat" package [pekidž]  balení, balíček
event [ívent]  událost, akce cost cutting [kost katink] snižování nákladů
boss [bos]  šéf call [kól]   zavolat, "kólnout", konferenční hovor 
shop [šop]  obchod, nakupovat, "šopovat" speech [spíč]  řeč, projev
shopping [šopink]  nakupování, nákupy timing [tajmink]  načasování
babysitting [bejbysitink]  hlídání dětí coffee break [kofí brejk]  přestávka na kávu
happy [hepy]  šťastný book [buk] 
zarezervovat. "zabookovat"
check [ček]  zkontrolovat, prozkoumat, "čekovat" special [spešl] 
speciální, "spešl"

S jakými dalšími výrazy se můžete setkat?

brainstorming [brejnstormink] - skupinová aktivita/ technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma

assessment centrum - speciální metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Personalisté si pozvou více uchazečů najednou a v navozených modelových situacích porovnávají jejich schopnosti. Assessment centrum patří mezi nejmodernější metody testování uchazečů.

brunch [branč] - snídaně a oběd v jednom. Může to být buď pozdní snídaně nebo brzký oběd. Pochází z angl. breakfast (snídaně) a lunch (oběd). Spojením slov breakfast a lunch vznikne brunch :-)

na fejsu - na Facebooku, fejs je zkratka pro Facebook 

Víte, kdo je frikulín?

Slovo frikulín se skládá ze tří anglických slov: 

 • free (svobodný, volný, nezávislý)
 • cool (skvělý, úžasný, bezva)
 • in (být ve shodě s módou, s módními trendy, mít o něčem přehled)

Frikulíni jsou většinou mladí, módně oblečení, orientují se v aktuálních trendech, mají přehled, vědí, „kde to žije“ a naplno využívají moderní technologie. Jsou prostě free, cool a in :-) Free v tomto případě také znamená, že jsou uvolnění, v pohodě a nedělají si starosti. Frikulíni se nenechávají spoutat, ať už předsudky, autoritou nebo společenskou konvencí.

Frikulín se pomalu stává oblíbeným českým slovem. Už vznikl penzion, dětský tábor a kluby s názvem Frikulín.

frikulínština - řeč, kterou používají frikulíni, obsahuje hodně anglických výrazů, popřípadě počeštělých anglických výrazů.

Také v češtině používáte anglické výrazy?

Nepůjdeme zítra shopovat?

Zabookoval jsem nám letenky.

Callni mi pak, prosím.

Musíme máknout. Blíží se deadline. 

Tenhle týden jsem děsně busy.

Můžeš checknout, jestli to funguje?

Máš u sebe cash?

Tak to bude challenge!

Jsi ready? Nebudu na tebe čekat věčně.

Jéé, ty máš nové šaty! Ty jsou fakt cool!

Jsem ještě v ofisu, nějak se nám protáhl mítink.

Jsem vážně happy, že se nám ten event povedl!

Stáhněte si Anglické výrazy v češtině zde.

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací