At the Conference

Chystáte se jet na mezinárodní konferenci? Pak se vám mohou hodit následující slovíčka a fráze.

hold a conference pořádat konferenci conference on branding  konference o obch. značce
attend  zúčastnit se dress code dress code, kodex oblékání
welcome
přivítat, přivítání
business casual neformální business oblečení
event akce, událost badge odznak, placka, jmenovka
venue místo konání pin špendlík
keynote speakers hlavní řečníci
ticket counter pokladní přepážka
background pozadí, původ, zázemí  on-site   místní
opening speech
zahajovací proslov
on-site hotel stay
pobyt v místním hotelu
paper submission

předložení návrhů (řeči)

VIP ticket holders
majitelé VIP lístků
conference program
program konference
access to  přístup k/do
provide poskytnout, zajišťovat annual conference výroční konference
participant 
účastník
networking party
party s networkingem
presenter
řečník, moderátor
treatment zacházení s, pohoštění
participate
účastnit se
early bird offer nabídka při včasném nákupu
registration fee
registrační poplatek
allowed povoleno
registration form registrační formulář  prohibited zakázáno 

Příklady použití:

The 20th Anniversary Conference will be held on May, 18-19 2019. Konference u příležitosti 20. výročí se bude konat 18. - 19. května 2019.

The conference will be held in English language. Konference bude probíhat v anglickém jazyce.

The opening speech will be held by the CEO Mr. Matthew Cave. Zahajovací proslov bude mít generální ředitel, pan Matthew Cave.

We have moved to a new venue. The conference will be held at the Green Garden Hotel, Reading. Přesunuli jsme se na nové místo. Konference se bude konat v hotelu Green Garden v Readingu.

The registration fee will cover tea/coffee services, lunches and conference documents (bag, brochures, the conference program). Registrační poplatek bude zahrnovat čaj/kávu, obědy a dokumenty ke konferenci (taška, brožury, program konference).

The deadline of paper submission has been extended to 30 April. Lhůta pro předložení příspěvků byla prodloužena do 30. dubna.

The conference will bring together an outstanding group of top speakers. Konference představí vynikající skupinu špičkových řečníků.

You will experience a great treatment, which includes a stay in one of the best on-site luxurious hotels. Zažijete skvělou péči, která zahrnuje pobyt v jednom z nejlepších místních luxusních hotelů.

The event has sold out. Akce se vyprodala.

 

What is the dress code for the conference? Jaký je dress code pro konferenci?

Is food provided for each day? Je jídlo k dispozici každý den?

If you lose your ticket during the event, please see our representatives at the ticket counter. Pokud ztratíte svůj lístek během akce, prosíme, zajděte za našimi zástupci u přepážky/pokladny.

Is it allowed to record the event? Je možné událost natáčet?

Recording of the event is prohibited, but the pictures are welcome. Natáčení je zakázáno, ale fotky jsou vítány.

Is there transportation from the airport to the hotel? Je zajištěna přeprava z letiště do hotelu?

Is it general seating or assigned seating? Je sezení libovolné, nebo přidělené (ke konkrétnímu lístku)?

When should I arrive the first day to get registered? Kdy mám první den dorazit k registraci?


Rozhovor:

A: Do you know who the next speaker is? Víte, kdo je příští řečník?

B: Yes. It is Mr. David Brown. Ano, pan David Brown.

A: Are you familiar with him? Znáte ho?

B: Oh yes. I have heard him many times and always had many takeaways. I'm sure, you will like him. Ano. Už jsem ho slyšel několikrát a vždycky mi to hodně dalo. Určitě se vám bude líbit.

A: That's great. Thanks a lot for your advice. I'm looking forward to it. To je skvělé! Díky moc za radu. Už se na to těším.

 

TIP:

Víte, co který dress code znamená? 

dress code pro muže dress code pro ženy

zdroj: https://macroccs.com/decoding-dress-codes/

 

 

Stále nemluvíte plynule? Nerozumíte?

Potřebujete si oprášit znalosti a pořádně se rozmluvit?

V LITE budete mluvit, mluvit, mluvit anglicky!

Ukázková hodina zdarma

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací