At the doctor's (u doktora) - 2. část

V této druhé části najdete praktický slovníček a fráze na cesty, týkající se vyšetření u lékaře.

examination vyšetření painkillers léky proti bolesti
chemist's / Pharmacy lékárna medications léky
emergency pohotovost pregnant těhotná
ambulance sanitka lie down lehněte si
hospital nemocnice tummy/back břicho/záda
European Health Insurance card karta evropského zdravotního pojištění hurt bolet
doctor lékař breathe dýchat
surgeon [ˈsɜːdʒən] chirurg blood pressure
tlak
dentist zubař stiches stehy
plaster náplast injection injekce
bandage [ˈbændɪdʒ] obvaz urine/blood sample vzorek moči/krve
plaster cast sádra antibiotics antibiotika
disinfection dezinfekce pills tablety
cream/ointment krém/mast prescription recept
temperature [ˈtemprɪtʃə] teplota x-ray rentgen
fever [ˈfiːvə] horečka cardiac massage masáž srdce
allergic alergický resuscitation vzkříšení
allergy [ˈælədʒɪ] alergie mouth-to-mouth resuscitation dýchání z úst do úst

 

Příklady použití a fráze:

Otázky lékaře:   

Do you have a European Health Insurance card?  Máte kartu evropského zdravotního pojištění?

Is it urgent? Je to akutní?

Please, take a seat. Prosím, posaďte se.

The doctor is ready to see you now. Lékař vás nyní prohlédne.

 

What appears to be the problem? Co Vás trápí? (Jaký máte problém?)

What's the problem? Co máte za problém?

What are your symptoms? Jaké máte příznaky?

Do you have a temperature? Máte teplotu?

How long have you been feeling like this? Jak dlouho se takto cítíte?

Are you allergic to anything? Jste na něco alergický?

Do you have any allergies? Máte nějaké alergie?

Do you take any other medications? Berete nějaké další léky?

Is there any possibility you might be pregnant? Je možné, že jste těhotná?


   
Vyšetření (examination):

Take off all your clothes. Svlékněte se.

Take off your shoes. Zujte si boty.

Lie down on the couch. Lehněte si.

Lie down on your tummy/back. Lehněte si na břicho/záda.

Turn over. Otočte se.

Bend your knees. Pokrčte kolena.

 

Where does it hurt? Kde Vás to bolí?

Show me where the pain is. Ukažte, kde Vás to bolí.

Can I have a look? Mohu se podívat?

Does it hurt here? Bolí to tady?

Does it hurt when I press here? Bolí to, když tady zmáčknu?

You can get dressed now. Můžete se obléknout.

 

Breathe through your mouth. Dýchejte ústy.

Hold your breath for a moment. Na chvíli zadržte dech.

I'm going to take your blood pressure. Změřím Vám tlak.

Could you roll up your sleeve? Můžete si vyhrnout rukáv?

Open your mouth, please. Otevřete ústa, prosím.

 

You're going to need a few stiches. Budete potřebovat pár stehů.

I'm going to give you an injection. Dám vám injekci.

We need to take a urine/blood sample. Musíme vzít vzorek moči/krve.


I'm going to prescribe you some antibiotics. Předepíši vám nějaká antibiotika.

Take two of these pills three times a day. Berte třikrát denně po dvou tabletách.

Take this prescription to the chemist´s. Zajděte s tímto předpisem do lékárny.

I want to send you for an x-ray. Chtěl bych Vás poslat na rentgen.

Stáhnout v pdf zde.

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací