At the Wedding (na svatbě)

Chystáte se na svatbu? :-)                                                                                           

 fiancé
 snoubenec
 ring   prstýnek
 fiancée
 snoubenka
 ceremony
 obřad
 get engaged
 zasnoubit se
 reception/feast
 hostina
 bride
 nevěsta
 wedding day
 svatební den
 groom
 ženich
 wedding night
 svatební noc
 get married   vdát se, oženit se
 wedding guest
 svatební host
 wedding   svatba  wedding gift/present
 svatební dar
 best man
 svědek (ženicha)
 relatives
 příbuzní
 witness
 svědek
 bridecake
 svatební dort
 bridesmaid
 družička
 give a toast
 pronést přípitek
 church
 kostel
 wedding invitation
 pozvání na svatbu
 town hall
 radnice
 wedding card
 svatební oznámení
 kiss   políbit
 wedding wishes
 svatební blahopřání
 marriage   manželství
 anniversary
 výročí
 honeymoon
 líbánky, svatební cesta
 married couple

 manželský pár

 newlyweds
 novomanželé
 love
 láska, milovat
 priest
 kněz
 admiration  obdiv
 propose to sb.   požádat někoho o ruku
 promise
 slib, slíbit
 registry office
 matrika
 share
 sdílet
 wedding dress
 svatební šaty
 cherish
 pečovat o, mít v lásce
 veil
 závoj
 overcome
 překonat, překonávat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady použití a fráze:

What are you wearing to Caroline´s wedding?   Co si oblékneš na Karolininu svatbu?

My friend is getting married tomorrow.   Můj kamarád se zítra žení.

Martin and Jane had a beautiful wedding.   Martin a Jana měli krásnou svatbu.

I was at their wedding last Sunday.  Minulou neděli jsem byl na jejich svatbě.

He got married last weekend.   Minulý víkend se oženil.

Are you married?  Jsi ženatý? / Jsi vdaná?

He is married to a very beautiful girl from Prague.   Je ženatý (oženil se) s velmi krásnou dívkou z Prahy.

They were married in Paris.   Vzali se v Paříži. /Byli oddáni v Paříži.

The best man is going to give a toast to the bride and groom.  Svědek ženicha se chystá pronést přípitek nevěstě a ženichovi.

They will dance their first dance as a married couple.   Budou tančit svůj první tanec jako manželský pár.

Where are you going to go for honeymoon?  Kam se chystáte jet na svatební cestu?

Do you promise to love her/him forever? Slibuješ, že ji/ho budeš milovat navždy?

Absolutely yes!  Rozhodně ano! :o)

 

Stáhnout v pdf zde:

 

Eva Řehořová & Roman Šobáň Eva Řehořová & Roman Šobáň Eva Řehořová & Roman Šobáň

Eva Řehořová & Roman Šobáň, 16.10.2012

 

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací