Emergency situations (naléhavé situace)

Doufáme, že na dovolené tyto fráze potřebovat nebudete. :) Ale znáte to, vždycky je dobré být připravený i na ty méně příjemné situace.

„Naléhavé situace“ / „Emergency situations“

Podívejte se, jak můžete v angličtině zvládnout naléhavé situace na dovolené:

When you lost something / Když něco ztratíte

luggage [ˈlʌgɪdʒ]

zavazadla

unattended

bez dozoru

lost and found

ztráty a nálezy attention pozornost

Don´t leave your luggage unattended. 

Nenechávejte svoje zavazadla bez dozoru.

I´ve lost my passport. Where can I report it?

Ztratil/a jsem svůj pas. Kde to mohu nahlásit?

I´ve lost my room key. Can I get a new one?

Ztratil/a jsem své klíče od pokoje. Mohu dostat nové?

Excuse me, I´ve got lost. How can I get to the hotel Carmen?

Promiňte, ztratil/a jsem se. Jak se dostanu k hotelu Carmen?

When you need to complain at a hotel / Když si potřebujete stěžovat v hotelu

The safe in my room doesn´t work. Trezor v mém pokoji nefunguje.

The lift is out of order. Výtah je mimo provoz.

The coffee maker doesn´t work. Kávovar nefunguje.

My room is too noisy. Can I get another one? V mém pokoji je příliš hlučno. Mohu dostat jiný?

 

When you have problems with your car / Když máte problémy s autem

flat
prázdný, píchlý
tire
pneumatika
petrol
benzín
give a lift
svézt
petrol station
benzínka
car accident
autonehoda

I have a flat tire. Can you help me please? Mám píchlou pneumatiku. Můžete mi prosím pomoci? 

We have run out of petrol. Could you please give me a lift to the nearest petrol station? Došel nám benzín. Mohl byste mě prosím odvézt do nejbližší benzinky?

We have had a car accident. What shall we do? Měli jsme autonehodu. Co máme dělat?

Please call an assistance service. Zavolejte asistenční službu. 

Would you know where the nearest car service is? Věděl/a byste, kde je nejbližší autoservis?

 

When you missed your flight / Když propásnete letadlo

miss
propást, promeškat
counter
přepážka
flight
let
report nahlásit

I have missed my flight. What should I do? Zmeškal/a jsem svůj let. Co mám dělat?

Please go to the counter of your airlines and report it. Jděte prosím k přepážce vašich aerolinek a nahlašte to.

When is the next flight to Prague? Kdy je další let do Prahy?

 

When you have health problems / Když máte zdravotní potíže

sunburn
spálenina od sluníčka
blister
puchýř
get a sunburn
spálit se
plaster náplast
skin
pokožka
mosquito
komár
diarrhoea [ˌdaɪəˈrɪə] průjem
bite
kousnutí, štípanec

I have got a terrible sunburn. Can you recommend something? Strašně jsem se spálil/a od sluníčka. Můžete mi něco doporučit?

Cool the skin with ice or white yoghurt and drink lots of water. Zchlaďte kůži ledem nebo bílým jogurtem a pijte hodně vody.

Ok. I’ll do that. Thank you. Dobře, udělám to. Děkuji.

I have got diarrhoea. Would you have some pills for it? Mám průjem. Měl byste na to nějaké pilulky? 

I have a blister on my toe. Would you have a plaster, please? Mám na palci puchýř. Měla byste náplast, prosím?

I have lots of mosquito bites. Could you give me a special cream? Mám mnoho štípanců od komárů. Mohl/a byste mi prosím dát speciální krém? 


When your things were stolen / Když vám něco ukradnou

My wallet´s been stolen. Ukradli mi peněženku.

My phone´s been stolen. Ukradli mi telefon.

Where can I report the theft? Kde mohu nahlásit krádež?

I´ve been robbed. Byl/a jsem okraden/a.

Call the police! Zavolejte policii!


Stáhnout v pdf zde

 

Nemluvíte plynule? Nerozumíte?

Potřebujete si oprášit znalosti a pořádně se rozmluvit?

V LITE budete mluvit, mluvit, mluvit anglicky!

Ukázková hodina zdarma

 

 

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací