Emergency situations (naléhavé situace)

Doufáme, že na dovolené tyto fráze potřebovat nebudete. :) Ale znáte to, vždycky je dobré být připravený i na ty méně příjemné situace.

Slovíčka a fráze pro „Naléhavé situace“ / „Emergency situations“

Podívejte se, jak můžete v angličtině zvládnout naléhavé situace na dovolené:

When you lost something / Když něco ztratíte

luggage [ˈlʌgɪdʒ]

zavazadla

unattended

bez dozoru

lost and found

ztráty a nálezy attention pozornost

Don´t leave your luggage unattended. 

Nenechávejte svoje zavazadla bez dozoru.

I´ve lost my passport. Where can I report it?

Ztratil/a jsem svůj pas. Kde to mohu nahlásit?

I´ve lost my room key. Can I get a new one?

Ztratil/a jsem své klíče od pokoje. Mohu dostat nové?

Excuse me, I´ve got lost. How can I get to the hotel Carmen?

Promiňte, ztratil/a jsem se. Jak se dostanu k hotelu Carmen?

When you need to complain at a hotel / Když si potřebujete stěžovat v hotelu

The safe in my room doesn´t work. Trezor v mém pokoji nefunguje.

The lift is out of order. Výtah je mimo provoz.

The coffee maker doesn´t work. Kávovar nefunguje.

My room is too noisy. Can I get another one? V mém pokoji je příliš hlučno. Mohu dostat jiný?

When you have problems with your car / Když máte problémy s autem

flat
prázdný, píchlý
tire
pneumatika
petrol
benzín
give a lift
svézt
petrol station
benzínka
car accident
autonehoda

I have a flat tire. Can you help me please? Mám píchlou pneumatiku. Můžete mi prosím pomoci? 

We have run out of petrol. Could you please give me a lift to the nearest petrol station? Došel nám benzín. Mohl byste mě prosím odvézt do nejbližší benzinky?

We have had a car accident. What shall we do? Měli jsme autonehodu. Co máme dělat?

Please call an assistance service. Zavolejte asistenční službu. 

Would you know where the nearest car service is? Věděl/a byste, kde je nejbližší autoservis?

When you missed your flight / Když propásnete letadlo

miss
propást, promeškat
counter
přepážka
flight
let
report nahlásit

I have missed my flight. What should I do? Zmeškal/a jsem svůj let. Co mám dělat?

Please go to the counter of your airlines and report it. Jděte prosím k přepážce vašich aerolinek a nahlašte to.

When is the next flight to Prague? Kdy je další let do Prahy?

When you have health problems / Když máte zdravotní potíže

sunburn
spálenina od sluníčka
blister
puchýř
get a sunburn
spálit se
plaster náplast
skin
pokožka
mosquito
komár
diarrhoea [ˌdaɪəˈrɪə] průjem
bite
kousnutí, štípanec

I have got a terrible sunburn. Can you recommend something? Strašně jsem se spálil/a od sluníčka. Můžete mi něco doporučit?

Cool the skin with ice or white yoghurt and drink lots of water. Zchlaďte kůži ledem nebo bílým jogurtem a pijte hodně vody.

Ok. I’ll do that. Thank you. Dobře, udělám to. Děkuji.

I have got diarrhoea. Would you have some pills for it? Mám průjem. Měl byste na to nějaké pilulky? 

I have a blister on my toe. Would you have a plaster, please? Mám na palci puchýř. Měla byste náplast, prosím?

I have lots of mosquito bites. Could you give me a special cream? Mám mnoho štípanců od komárů. Mohl/a byste mi prosím dát speciální krém? 

When your things were stolen / Když vám něco ukradnou

My wallet´s been stolen. Ukradli mi peněženku.

My phone´s been stolen. Ukradli mi telefon.

Where can I report the theft? Kde mohu nahlásit krádež?

I´ve been robbed. Byl/a jsem okraden/a.

Call the police! Zavolejte policii!


Stáhnout v pdf zde:

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací

Newsletter

Odhlásit

Odesláním souhlasím se zpracováním mých osobních údajů uvedených výše pro účely přímého marketingu včetně zasílání nabídek, novinek, užitečných tipů ke studiu angličtiny a jakýchkoli jiných obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem nebo SMS).