Hotel and Travelling (hotel a cestování)

Přehled základních anglických slov a frází, která určitě využijete při cestování do cizích zemí a až se budete ubytovávat v hotelu či penzionu. V přehledu najdete i nejčastěji používané fráze a ukázky, jak slovíčka použít v praxi.

 hotel  hotel  prolong the stay
 prodloužit pobyt
 single room
 jednolůžkový pokoj
 tourist office
 informační centrum
 double room
 pokoj s manželskou postelí
 guide  průvodce
 twin room  pokoj se dvěma oddělenými lůžky  sightseeing  prohlížení památek
 accommodation  ubytování
 sights  památky, místa k vidění
 stay  pobyt  rent  pronajmout si
 receptionist  recepční  motorbike  motocykl
 reservation  rezervace  exciting  vzrušující
 book a room
 zamluvit pokoj
 beautiful  krásný
 pay the deposit
 zaplatit zálohu
 journey  cesta
 cancel  zrušit  dangerous  nebezpečný
 view of the sea
 výhled na moře
 trip  výlet
 half board
 polopenze  beach  pláž
 all inclusive
 plná penze
 swimming pool
 bazén
 wake-up call
 buzení telefonem
 sunbathe  opalovat se
 luggage  zavazadla  enjoy  vychutnat, užít si
 lounge  salonek  wild nature  divoká příroda
 lift, elevator
 výtah  weather forecast
 předpověď počasí
 stairs  schody
 get lost
 ztratit se, zabloudit
 floor  podlaží, patro
 lost  ztratil
 chambermaid  pokojská  lost and found
 ztráty a nálezy
 laundry  špinavé prádlo
 take a bus
 jet autobusem
 dirty, noisy
 špinavý, hlučný
 take a plane
 letět letadlem
 complain  stěžovat si
 fare  jízdné
 hotel manager
 manažer hotelu, ředitel
 get away
 vypadnout, zmizet
 recommended for
 doporučený pro
 meet  potkat, seznámit se
 hostel  ubytovna  look around
 rozhlížet se
 stay over night
 zůstat přes noc
 relax  relaxovat, odpočívat
 check in  zapsat se (v hotelu)  check out  odhlásit se (z hotelu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady použití, fráze:

Welcome to the Bridge hotel.  Vítejte v hotelu Bridge.

Do you have any vacancies? Máte nějaké volné pokoje?

I am very sorry, but we are fully booked.  Je mi líto, ale jsme plně obsazeni.

I'd like to cancel the reservation.  Rád bych zrušil rezervaci.

I have already paid the deposit.  Již jsem zaplatil zálohu.

 

I have a reservation for tonight. Mám rezervaci na dnes večer.

Your name, please? Vaše jméno, prosím?

May I see your passport? Mohu vidět Váš pas?

Could you fill in the registration form? Mohl byste vyplnit registrační formulář?

Would you like a wake-up call? Přál byste si vzbudit telefonem?

Breakfast is from 7am till 10am. Snídaně je od 7 do 10 hod ráno.

Could I have breakfast in my room, please? Mohl bych dostat snídani na pokoj prosím?

 

Mary works as a receptionist.  Marie pracuje jako recepční.

Excuse me! The lift doesn't work.  Promiňte, ten výtah nefunguje.

I'd like to complain about the room service. Chtěl bych si stěžovat na pokojovou službu.

I'd like to complain to the hotel manager. Chtěl bych si stěžovat manažerovi hotelu.

There is no toilet paper in the bathroom. Na záchodě není toaletní papír.

The hotel is too noisy. Hotel je příliš hlučný.

One of the lights doesn't work. Jedno světlo nefunguje.

 

We have a beautiful view of the sea. Máme krásný výhled na moře.

I need to rent a car for 2 days.  Potřebuji si půjčit auto na 2 dny.

I have lost my room key. Ztratil jsem klíč od pokoje.

Where is the nearest tourist office?  Kde je nejbližší informační centrum?

How far is it?  Jak je to daleko?

How far is it from the city center?  Jak je to daleko od centra města?

Do you have a guide book please?  Máte prosím tištěného průvodce?

How long does it take to the beach? Jak dlouho to trvá na pláž?

The hotel was recommended to me for its great services. Tento hotel mi doporučili pro skvělé služby.

What time do we need to check-out? V kolik hodin se musíme odhlásit?

 

Krátký rozhovor:

A: Hello, do you have a room available, please?  Dobrý den, máte prosím volný pokoj/pokoj k dispozici?

B: Yes, sir. What kind of room would you like?  Ano, pane. Jaký pokoj byste si přál?

A: I'd like a single room with a view of the sea.  Rád bych jednolůžkový pokoj s výhledem na moře.

B: How many nights would you like to stay?  Kolik nocí byste chtěl zůstat?

A: I'd like to stay for two nights. Rád bych zůstal 2 noci.

And can I get a wake-up call for 8 a.m., please? A můžete mě vzbudit telefonem v 8 hod. ráno?

B: Yes, of course. Ano, samozřejmě.

... Here is your key card. Your room number is 102 and it is on the first floor. Tady je vaše hotelová karta. Máte pokoj 102 a je v prvním patře.

A: Could you recommend a good restaurant by the beach to me, please?  Můžete mi doporučit dobrou restauraci u pláže?

B: Sure, for example The Blue Ocean is an excellent restaurant, the meals are delicious. Určitě, například The Blue Ocean je výborná restaurace, mají skvělé jídlo. 

A: OK. Thank you very much. Dobře, mnohokrát děkuji.

B: You are welcome. Enjoy your stay! Rádo se stalo. Užijte si pobyt!

 

Stáhnout v pdf zde>

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací