In the Gym

Je jaro a kdekdo začíná sportovat! Podívejte se na slovíčka "In the Gym" ("V tělocvičně").

gym tělocvična get fit/get in shape dostat se do formy
muscles svaly strength
síla
build up muscles budovat svaly personal trainer osobní trenér
burn fat spalovat tuk bodyforming  formování postavy
lose weight zhubnout class hodina, kurz
stretch protáhnout se sign up  zapsat se
pull a muscle   natáhnout si sval toes prsty na nohou
warm-up zahřát se treadmill běhací pás
cool down zchladnout, zklidnit se exercise bike rotoped
slim štíhlý exercise mat podložka, karimatka
muscular [ˈmʌskjʊlə] svalnatý biceps [ˈbaɪseps] bicepsy
workout cvičení, trénink abs = abdominal muscles břišní svaly
work out cvičit posilovat stroll procházet se
sit-ups sedy/ lehy brisk walking rychlá chůze
squats [skwɒt] dřepy rowing [ˈrəʊɪŋ] veslování
push-ups/ press-ups kliky gym equipment
vybavení tělocvičny
lifting weights up and down
zvedat závaží cardio cvičení zvyšující srdeční tep
dumbbell
činka (jednoručka)
fitness tělesná zdatnost, kondice, zdraví
barbell vzpěračská činka wellness  stav dobré nálady a zdraví

Příklady použití a fráze:

Good job! That was a good workout! No wonder you are in a good shape! Skvělá práce! To bylo dobré cvičení! Není divu, že jsi v dobré kondici!

You should touch your toes to stretch the muscles in your legs and back. Měl by ses dotknout prstů na noze, aby sis protáhl své nohy a záda.

What are you working on now? Na čem teď pracuješ?

I am working on my abs and legs today. Dnes pracuju na břišních svalech a na nohou. 

I will be doing a lot of squats and sit ups. Udělám hodně dřepů a sedů lehů.

Drink water not to get faint and dizzy. Pijte vodu, abyste neomdleli nebo nedostali závrať.

Water will speed up your metabolism. Voda urychlí Váš metabolismus.

Stay fit and exercise at least every other day. Zůstaňte fit a cvičte alespoň obden.

do cardio cvičit cardio (běhání, cvičení, při němž se zvyšuje srdeční tep a spalují se tuky)

do weights zvedat závaží (posilovat)

Krátký rozhovor:

A: Hello, I would like to sign up for some fitness classes. Dobrý den, ráda bych se zapsala na nějaké kurzy fitness.

B: Great! What would you like to do? We have a lot of classes. Skvělé! Na co byste ráda chodila? Máme mnoho kurzů.

A: I´m not sure. What kind of classes do you have? Nejsem si jistá. Jaké máte kurzy?

B: We have a lot of dance classes, yoga and bodyforming classes. Máme taneční hodiny, kurzy jógy a formování postavy.

A: I think I would like to join a yoga class. Myslím, že bych chtěla chodit na jógu.

B: We have a 6pm yoga class. Kurz jógy máme v 6 hodin. 

A: Sign me up for it! Zapiště mě tam!

Stáhněte si slovíčka a fráze "In the Gym" zde.

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací