Jak se domluvit na letišti? - 1. část

Připravili jsme pro Vás třídílnou sérii Jak se domluvit na letišti :o). Podívejte se na první část a procvičte si užitečná slovíčka pro rezervaci letenek (při nákupu přes internet a v cestovní kanceláři) nebo pro první orientaci na letišti. Naučte se, jak v angličtině vyřešit situaci v případě, že Vám byl zrušen let. 

A na závěr se podívejte na video a procvičte si výslovnost! ;-)

 airport

 letiště  flexible departure  date   flexibilní datum odletu
 flight  let  adults   dospělí
 plane  letadlo  children  děti
 flight/plane ticket  letenka  infants  nemluvňata/kojenci
 departures  odlety  find flights  najít lety
 arrivals  přílety  online check-in  odbavení on-line
 flight  announcements   hlášení letů  booking reference 
 rezervační kód
 on time  na čas  departure airport  letiště odletu
 check-in desk  odbavovací přepážka  change search  změnit zadání
 one-way flight  ticket  jednosměrná letenka  airlines  aerolinky
 return flight ticket  zpáteční letenka  price per adult  cena za dospělého
 flight class   třída  departure time  čas odletu
 economy  ekonomická  journey duration  délka letu
 business  byznys  stopover

 mezipřistání

 first class  první třída  hand baggage only  pouze příruční  zavazadlo
 coach  druhá třída  checked baggage  odbavené zavazadlo
 lowest price  nejnižší cena  delayed flight  opožděný let
 book  rezervovat  cancelled  zrušeno 
 luggage, baggage  zavazadla  wrap  zabalit
 baggage  allowance

 maximální povolená váha  zavazadel

 scheduled  naplánovaný, rozvržený
 timetable  jízdní řád, odletová tabule  inconvenience  potíže, nepříjemnost
 additional  další, dodatečný  keep an eye on  sb/st  dávat pozor na  někoho/něco   

Příklady použití a fráze:

I would like to book a plane ticket to Paris.  Chtěl bych si zarezervovat letenku do Paříže.

Would you like a one-way or return ticket?  Chtěl byste jednosměrnou nebo zpáteční letenku?

I need a return ticket. Potřebuji zpáteční lístek.

When do you want to leave? Kdy chcete letět?

As soon as possible. Co nejdříve to půjde.

Do you want to go economy, business or first class? Chcete letět v turistické, byznys nebo v první třídě?

Economy class, please. And what is the baggage allowance? Ekonomickou třídou, prosím. A jaká je maximální povolená váha zavazadel?

Passengers’ baggage allowance is 75 pounds per person. Maximální povolená váha zavazadel je 75 liber (34 kg) na osobu.

---

Excuse me, where can I have my luggage wrapped? Promiňte, kde si mohu nechat zabalit zavazadla?

The luggage is wrapped on your left at the end of the hallway. Zavazadla balíme na konci haly po vaší levé ruce. 

Dear passengers! The flight to London has been delayed by two hours. Vážení cestující, let do Londýna má dvě hodiny zpoždění.

The flight to Paris has been cancelled due to weather conditions. Let do Paříže byl zrušen kvůli nepříznivému počasí.

---

“Excuse me, my flight has been cancelled. Could you please find another flight to Paris for me? Promiňte, můj let byl zrušen. Můžete mi prosím vyhledat jiný let do Paříže?

Yes, sure. The next flight to Paris is scheduled for 7 pm. Would that be ok? Ano, jistě. Další let do Paříže je v 7 hod večer. Vyhovuje Vám to? 

Yes, that would be ok. Ano, to by šlo.

Please, make sure you are at the check-in by 5 pm and keep an eye on the timetable in case of additional changes. Prosím, postarejte se o to, abyste se dostavil k odbavení v 5 hod odpoledne a pozorně sledujte odletovou tabuli pro případ dalších změn.

OK, thank you. Dobře, děkuji.

You are welcome. And we are sorry for the inconvenience. Rádo se stalo. A omlouváme se za vzniklé potíže. 

 

Stáhnout v pdf zde:

 

Poslechněte si video a procvičte si výslovnost:

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací