Jak se domluvit na letišti? - 3. část

A máme tady poslední díl série Jak se domluvit na letišti! :o)

Pamatujete si ještě, jak se řekne sedadlo, ulička, okno, nebo palubní lístek? :o) Pokud ne, zopakujte si druhou část naší série! Naleznete ji zde ;o)

V dnešní třetí části si procvičíte slovíčka, která se Vám budou hodit na palubě letadla a po přistání do cílové destinace. Poslechněte si Alexe a Zuzku, jak pro Vás rozhovory namluvili a potrénujte výslovnost ;-)

 duty/ customs 
 clo
 aircraft   letadlo
 goods to declare 
 zboží k proclení
 runway  přistávací/ vzletová dráha
 land
 přistát
 transit  tranzit, přeprava, přesun
 fill in
 vyplnit
 visa  vízum
 immigration form  
 imigrační formulář
 entry/exit/transit  visa   vstupní/výjezdní/tranzitní  vízum
 immigration officer 
 imigrační úředník
 passanger  pasažér
 take off
 vzlétnout
 underground/tube  metro
 non-smoking
 nekuřácký
 train
 vlak
 steward/stewardess 
 letuška/ steward
 cab/ taxi  taxi
 departure board
 odletová tabule
 blanket  deka
 departure lounge
 hala, salonek
 cabin crew  member  člen palubní posádky
 direct  přímý  seatbelt  bezpečnostní pás
 domestic flight  vnitrostátní let  fasten  připoutat
 arrivals area  příletová část  overhead locker

 skříňka (na zavazadla v  letadle)

 baggage (re)claim  vyzvednutí zavazadel   turbulence  turbulence
 duty free  osvobozené od cla  captain  kapitán
 fare  jízdné  pilot  pilot
 gate  brána  remain  zůstat
 jet lag  únava ze změny časového  pásma   remain seated  zůstat sedět
 label  cedulka (u zavazadla)  taxing            
 rolování letadla                
 gulp  velký doušek  vacation  dovolená
 purpose  účel, cíl  pleasure  potěšení, zábava

Příklady použití a fráze:

 A: Good morning Sir, can I see your boarding pass? Dobré ráno pane, mohu vidět Váš palubní lístek?

 B: Sure, here you go. Ano, jistě. Tady je.

 

On board the plane – na palubě letadla

 A: Would you like a newspaper to read, sir? Chtěl byste ke čtení noviny?

 B: No, thank you. Ne, děkuji.

 A: What would you like to drink? Co byste rád k pití?

 B: I´d like a gulp of apple juice if you´ve got some. Dal bych si trochu jablečného džusu, pokud ho máte.

 A: Yes, we do. Here it is. Ano, máme. Tady je.

-----

A: What would you like for dinner, sir? We have fish, a steak and vegetarian option. Which one would you like? Co byste rád k večeři, pane? Máme rybu, steak, nebo vegetariánskou variantu. Co si vyberete?

 B: Fish, please. Rybu, prosím.

 A: Ok. Here you go. Dobře, tady to je.

 -----

 A: Could I get another blanket, please? I am a little cold. Mohl bych prosím dostat ještě jednu deku? Je mi trochu zima.

 B: Of course. Would you like anything else? Samozřejmě. Chtěl byste ještě něco?

 A: No, that´ll be all. Thank you. Ne, to bude všechno. Děkuji.

 B: You are welcome. I will be right back with your blanket. Nemáte zač. Přikrývku Vám hned přinesu.

 ----

 A: Here is an immigration form, sir. Please, fill it out before we land. Tady je imigrační formulář, pane. Prosím, vyplňte jej předtím než přistaneme.

 B: Thanks. Oh, I don´t have a pen. Could you lend me one, please? Děkuji. Ajaj, nemám pero. Mohla byste mi prosím jedno půjčit?

 A: Another cabin crew member will be handing out pens in a momment. Jiný člen posádky bude rozdávat tužky za okamžik.

 B: What time should we land? Kdy bychom měli přistát?

 A: In two hours, sir. Za dvě hodiny, pane.

 

 At the customs - u celní kontroly

 A: Good morning, ma´am. May I ask for your passport and immigration card, please? Dobré odpoledne, pane. Mohu Vás požádat o pas a imigrační kartu?

 B: Sure. Here you are. Jistě, tady jsou.

 A: Alright. Do you have anything to declare? Dobře. Máte něco k proclení?

 B: No, I just have some duty free items that I bought on the plane. Ne, mám jenom nějaké věci, které jsem si koupil v letadle.

 A: That´s okay. Welcome to the United States. Is this your first trip here? To je v pořádku. Vítejte v USA. Je to Vaše první návštěva?

 B: No, I came here on business few years ago. Ne, před pár lety jsem tu byl na pracovní cestě.

 A: What is the purpose of your travel this time? Jaký je účel Vaší cesty tentokrát?

 B: Purely pleasure this time. It´s my vacation. I wanna travel around. Tentokrát čistě za zábavou. Mám dovolenou. Chci tu trochu cestovat.

 A: Good, I hope you enjoy your stay. Dobře, doufám, že si pobyt užijete.

 ----

 A: Excuse me, where is the baggage reclaim? Promiňte prosím, kde se tu vyzvedávají zavazadla?

 B: Go straight here, then turn right and follow the signs. Jděte tady rovně, pak zatočte doprava a dál podle ukazatelů. 

 

Stáhnout v pdf zde:

 

Poslechněte si video.

 

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací