Jak se domluvit na letišti? - bonus 2 (Rachel ze seriálu Přátelé)

Jako bonus k naší třídílné sérii "Jak se domluvit na letišti?" tu pro vás máme vtipné video ze seriálu Přátelé (Friends). Podívejte se, jak se Rachel (Jennifer Aniston) na poslední chvíli snaží dostat na palubu letadla. Potřebuje co nejrychleji do Londýna, aby si Ross nevzal jinou dívku :o) Abyste mluvené angličtině lépe porozuměli, fráze z videa jsme pro vás vypsali a přeložili. Doporučujeme:

1) Nejprve si přečtěte text, abyste příběh pochopili

2) Pak poslouchejte video, soustřeďte se na výslovnost a hltejte rodilou angličtinu. Hezkou zábavu! :o)

Fráze z videa:

Rachel: Hi! / Ahoj!

The lady: Hello! / Ahoj!

Rachel: Hello! / Ahoj!

Rachel: What is your next flight to London? / Kdy je váš další let do Londýna?

The lady: There is one leaving in thirteen minutes. And I do have one seat left. / Mám tu jeden za třináct minut. A mám jedno volné místo.

Rachel:  Oh, thank you, thank you, thank you. / Ach, děkuji, děkuji, děkuji.

The lady: The last minute fare on this ticket is twenty seven hundred dollars (2 700 USD). / Last minute tarif k této letence je 2 700 dolarů.

Rachel:  Huh, how about six hundred? / Cože? Co takhle šest set?

The lady: Sorry. / Promiňte.

Rachel: How about six hundred and these earrings? / A co takhle šest set a k tomu tyto náušnice?

The lady: They prefer it if I don´t barter.  Preferují, když nebártruji (nedělám směnný obchod).

Rachel: Oh, I just don´t think I have enough left on my credit card. Ach, myslím, že mi na kreditní kartě tolik nezbylo.

The lady: We can split it with another credit card. Můžeme to rozdělit s další kreditní kartou.

Rachel:  Ok. How about five? / A co takhle s pěti?

Rachel: Oh, thank you. / Ach, děkuji. 

The lady: I´m just going to need to see your passport. / Budu potřebovat vidět Váš pas.

Rachel: Ok. You know what? I don´t have it. But I can tell you exactly where it is on my night stand.  And… Ok, but you know what, ok, I have my driver´s license and I have a twenty. / Dobře, víte co? Já ho nemám. Ale můžu Vám přesně říct, kde se nachází na mém nočním stolku.       A... Dobře, ale víte co, mám tady řidičák a mám tady dvacet dolarů. 

Rachel: Hi. I´m back. Listen, I need to… / Ahoj, jsem zpátky. Poslouchejte, potřebuju...

The lady: Hello! / Ahoj!

Rachel: Hello. I need to get on that 11 o´clock flight. / Ahoj. Potřebuju se dostat do toho letu v 11 hodin.

The lady:  Oh, I´m afraid that plane is already pulled away from the gate. / Ach, obávám se, že je to letadlo již odtaženo od brány.

Rachel: Look, you know, you´re gonna have to call that plane and tell them to swing around and come to pick me up. / Podívejte se, víte, budete muset to letadlo zavolat a říct jim, ať to otočí a přijedou mě vyzvednout.

The lady: Can´t do that. / To nemohu udělat.

Rachel: Sure, you know what, just tell them that there was like a problem with an "engine". Jistě, víte co, řekněte jim, že tam byl jako problém s "motorem".

The lady: I´m afraid I will have to ask you to step aside, miss. Obávám se, že Vás budu muset požádat, abyste odstoupila stranou, slečno.

Rachel: Look, if I don´t get to London, he is going to marry that other girl! Podívejte, jestli se nedostanu do Londýna, tak si vezme tu druhou holku!

The lady: Can´t imagine why! / To si nedovedu představit proč!

Rachel: Alright, you know what? I´m not leaving here until you call that plane back! Dobře, víte co? Neodejdu odsud, dokud nezavoláte to letadlo zpátky!

CLOSED - ZAVŘENO

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací