Job (práce)

Často používaná anglická slovíčka a fráze na téma "práce", bez kterých se neobejdete.

 job opportunity  pracovní příležitost  overtime  přesčas
 job vacancies  volná pracovní místa   shift  směna
 full-time  plný pracovní úvazek  flexible hours

 flexibilní prac. doba

 part-time  částečný prac. úvazek  promotion  povýšení
 candidates  kandidáti  be promoted  být povýšen
 headhunter  lovec hlav (hledající vh. kandidáty)   well/poorly paid  dobře/špatně placený 
 be a job hopper  často střídat zaměstnání  salary  plat
 find/get a job  najít/získat práci  job description
 popis místa
 job satisfaction  pracovní uspokojení, spokojenost  be in charge (of)
 mít na starost
 dissatisfaction  nespokojenost  first impression  první dojem
 temporary  dočasný  reliable  zodpovědný
 permanent  trvalý  sloppy  nedbalý
 current  současná  work-life balance  prac/živ. rovnováha  
 position  pozice  engagement

 zapojení

 former/previous   bývalá  on-the-job  training   školení při práci
 accept  přijmout  work multiple jobs  mít více zaměstnání
 refuse  odmítnout  quit  skončit v práci, odejít
 self-employed
 OSVČ, živnostník   dismissal, dismiss  propuštění, propustit
 recruitment  nábor  fire  vyhodit
 headquarters  sídlo společnosti  team leader 
 vedoucí týmu
 branch office  pobočka  teamwork  týmová práce

 

Příklady použití, fráze:

I am looking for a part-time job. Hledám práci na částečný pracovní úvazek.

If you learn English well, you will have more job opportunities. Když se naučíš dobře anglicky, budeš mít více pracovních příležitostí.

We are looking for suitable candidates to join our team in Prague. Hledáme vhodné kandidáty, kteří rozšíří náš tým v Praze.

He was offered a job at AT&T. Nabídli mu práci v AT&T.

 

He couldn't find a job in his field. Nemohl najít práci ve svém oboru.

Our headquarters is located in London. Sídlo naší společnosti je v Londýně.

They have branch offices all over the world. Mají pobočky po celém světě.

He did a sloppy job again and got fired. Odvedl zase nedbalou práci a byl vyhozen.

 

I was promoted last week. Minulý týden jsem byl povýšen.

I'd like to work in a team because I enjoy people and teamwork. Chtěl bych pracovat v týmu, protože mám rád lidi a týmovou práci.

Work-life balance is more important for her than salary. Rovnováha mezi prací a os. životem je pro ni důležitější než plat.

I'm looking forward to starting on a new position. Těším se až začnu na nové pozici.

I'm not sure if I should accept the job offer. Nejsem si jistý, zda bych měl přijmout tu pracovní nabídku.

 

I'm in charge of 5 people. Mám na starost 5 lidí.

Who is in charge here? Kdo to tady řídí?

Can you sometimes work overtime? Můžete občas pracovat přesčas?

I don't want to work shifts. Nechci pracovat na směny.

He works multiple jobs. Má několik zaměstnání.

 

Ještě jste u nás nebyli?

Chcete se konečně pořádně rozmluvit?

V LITE mluvíte 80% z hodiny! Vyzkoušejte si naši výuku zdarma!


Ukázková hodina zdarma

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací