Mother's Day (Den matek)

Dnes bychom chtěli poblahopřát všem maminkách a při této příležitosti pro vás máme také odpovídající slovíčka. Oprašte si je a nalaďte se na tu správnou maminkovskou vlnu  :)

Mother's Day Den matek loving milující, laskavá
beloved [biˈləvid] drahá, milovaná  compassion [kəmˈpæʃən]  soucit
mom, mum maminka affection [əˈfekʃən] náklonnost
official holiday státní svátek supportive podporující
kisses polibky protective ochraňující
hugs objetí advise  radit, poradit
care péče raise sb. vychovat někoho (US)
caring pečující gift dárek
patience [ˈpeɪʃəns]   trpělivost flowers květiny
patient [ˈpeɪʃənt] trpělivá thanks poděkování, díky
tenderness něha congratulations blahopřání
tender něžná visit návštěva

 

What to do with your mom on Mother's Day ?

1) Call your mom
It is the least you can do. She wil be pleased. To je to nejmenší, co můžete udělat. Potěší ji to.
 

2) Send her a photo
If you have a photo of you and your mom together, that's perfect. Or just take a selfie with a big smile no matter wherever you are and send it to her to show that you remember of her today. Pokud máte obrázek, kde jste vy s maminkou, tak to je dokonalé. Nebo si prostě jen udělejte selfíčko, ať už jste kdekoli a pošlete jí ho, abyste jí ukázali, že na ni dnes myslíte.
 

3) Bring her flowers
It will make her smile - quaranteed. To ji vykouzlí úsměv na tváři - garantováno. :)
 

4) Create nice moments with her
Visit her and give her a big hug and thanks. Have a coffee together, go for a walk, bake something together or look through the old pictures. Navštivte ji, pevně ji obejměte a poděkujte. Dejte si spolu kávu, jděte na procházku, něco společně upečte nebo si prohlédněte staré fotografie.
 

5) Hold her hand
With this simple gesture you can show her how much she means to you. Tímhle jednoduchým gestem jí můžete ukázat, jak moc pro vás znamená.

 

Happy Mother's Day

 

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací