Nejčastější fráze na dovolenou

Chystáte se na dovolenou do zahraničí? Potřebujete si před cestou osvěžit své anglické znalosti? Podívejte se na nejčastější fráze na dovolenou!

travel agency
cestovní agentura
map
mapa
book
zarezervovat
town
město
trip
výlet
along
podél
cruise
plavba
straight
rovně
scuba diving
potápění
turn right
odbočit vpravo
bus station autobusové nádraží at the corner na rohu
train station vlakové nádraží
ahead vpředu, dopředu
ticket office
pokladna
town hall
radnice
delay
zpoždění
grocery store obchod s potravinami
journey
cesta
cathedral katedrála
arrive
přijet, dorazit
exchange office
směnárna
airport
letiště
pack balit, zabalit
check in odbavení departure gate odletová brána
check-in desk
odbavovací přepážka
boarding nastupování
piece kus
airlines aerolinky
luggage zavazadlo ticket jízdenka
hand luggage příruční zavazadlo
hire
vypůjčit si (pronajmout si)
sunbed lehátko inflatable nafukovací
beach umbrella slunečník mattress matrace
deck chair křesílko boat hire půjčova lodí
surfboard surfovací prkno motor boat motorový člun

Nejčastější fráze na dovolenou:

 • na autobusovém/vlakovém nádraží
 • na letišti
 • po městě
 • v cestovní agentuře
 • u moře 

At the bus/train station / Na autobusovém/vlakovém nádraží

Where's the ticket office? Kde je pokladna? 

Where does the train to Liverpool depart from? Odkud jede vlak do Liverpoolu?

What time's the next bus to Manchester? V kolik jede další autobus do Manchesteru?

This train has been delayed by 20 minutes. Tento vlak má zpoždění 20 minut.

 How long does the journey take? Jak dlouho trvá cesta?
   
What time do we arrive in London? V Kolik přijedeme do Londýna?

Have a good journey! Šťastnou cestu!

Enjoy your trip! Užijte si výlet!

At the airport / Na letišti

Excuse me, where is the check-in desk of British airlines? Promiňte, kde je odbavovací přepážka Britských aerolinek?

Can I have your ticket and passport, please? Můžete mi dát Vaši letenku a pas, prosím?

How many pieces of luggage do you want to check in? Kolik kusů zavazadel chcete odbavit?

I have just one piece of luggage to check in. Mám k odbavení jen jedno zavazadlo.

Did you pack your luggage yourself? Balil/a jste si své zavazadlo sám/sama?

Boarding starts at 10 o'clock. Nastupování na palubu začíná v 10 hodin.

Go to the departure gate number 15. Jděte k odletové bráně číslo 15.

Around the city/ Po městě

Excuse me, how do I get to the cathedral? Promiňte, jak se dostanu ke katedrále?

Go straight here and then turn right. Jděte rovně, a pak zahněte doprava.

How far is it to _____? Jak daleko je to k _____?

It´s 15 minutes walking from here. Je to odsud 15 minut pěšky.

Where can I find a grocery store? Kde najdu obchod s potravinami?

It’s at the corner. Je na rohu.  

Is there a restaurant around here? Je tady v blízkosti restaurace?

Is this the right way for the town hall? Je toto správná cesta k radnici?

Go along the river. Jděte podél řeky.

The townhall will be on your right. Radnice bude po Vaší pravé ruce.

Is there an exchange office around here? Je tady někde v blízkosti směnárna?

At the travel agency / V cestovní agentuře

I'd like to book a trip to the Blue Cave and Hvar. Rád/a bych si zarezervovala výlet do Modré jeskyně a na Hvar.   

 How much does the trip to Venice cost? Kolik stojí výlet do Benátek?

I would like to book a two hour river cruise. Rád/a bych si zarezervoval/a dvouhodinovou plavbu po řece.

How much is the scuba diving course for beginners? When does it start? Kolik stojí kurz potápění pro začátečníky? Kdy začíná?

At the seaside / U moře

I would like to hire two sunbeds. Rád/a bych si vypůjčil/a dvě lehátka. 

I would like to hire a beach umbrella with two deck chairs. Rád/a bych si vypůjčila slunečník a dvě křesílka.

Could we borrow an inflatable mattress? Mohli bychom si půjčit nafukovací matraci?

Can I hire a surfboard? Mohu si pronajmout surfovací prkno?

Is there a boat hire near here? Je tady někde v blízkosti půjčovna lodí?

How much does it cost to hire a motor boat? Kolik stojí pronajmutí motorového člunu?

 

 

 

Stále nemluvíte plynule? Nerozumíte?

Potřebujete si oprášit znalosti a pořádně se rozmluvit?

V LITE budete mluvit, mluvit, mluvit anglicky!

Ukázková hodina zdarma

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací