Office Supplies (Kancelářské potřeby)

 • Máte zahraniční kolegy nebo šéfy?
 • Chystáte se pracovat v zahraniční firmě?

Pak se vám může hodit, když budete umět pojmenovat věci v kanceláři anglicky! 

office supplies [səˈplaɪs] kancelářské potřeby
stick
nalepit, přilepit
supply  zásoby, potřeby, zásobovat  stick together slepit dohromady
office manager
vedoucí kanceláře file
soubor, spis, desky
stationery [ˈsteɪʃənərɪ] kancelářské/ psací potřeby
paper clip
kancelářská sponka
order
objednat
glue
lepidlo
calculator kalkulačka forms formuláře
stapler [ˈsteɪplə] sešívačka
fill in, fill out
vyplnit (formulář)
filing cabinet
kartotéka
clipboard
podložka (se sponou)
folder
šanon, složka
cellotape [ˈtʃeləʊteɪp], tape izolepa, páska
printer
tiskárna
paper puncher
děrovačka
toner cartridge
náplň do tiskárny
scanner
skener
printing paper
papír do tiskárny
copier
kopírka
pencils
tužky
fax machine
fax
sharpener
ořezávátko shredder
skartovačka
rubber [ˈrʌbə] guma
correction fluid
korektor (bělítko)
erase, rub out
vygumovat notice board
nástěnka
rubber band
gumička
pins
špendlíky, připínáčky
scissors [ˈsɪzəz] nůžky ruler
pravítko
cut
stříhat
office basket
košík na papíry
sticker
nálepka
run out of
dojít, spotřebovat
storage room
sklad contain obsahovat

Příklady použití:

I would like to order some stationery. Chtěl bych si objednat nějaké kancelářské potřeby.  

Have you filled out the forms yet? Už jste vyplnil ty formuláře?

I need to get new scissors. Potřebuji nové nůžky.

Where can I find some glue? Kde mohu najít nějaké lepidlo?

 

Do we need any more forms? Potřebujeme nějaké další formuláře?

The folders contain all kinds of documents. Šanony obsahují všechny možné dokumenty.

This filing cabinet is used for customer details. Tato kartotéka se používá pro detaily zákazníka.

The printer has run out of printing paper. Došel papír v tiskárně.

Can you order some markers? Můžeš objednat fixy?

 

Make sure that everyone has a clipboard and a pen. Ujisti se, že každý má podložku a pero.

There should be a toner cartridge in the storage room. Náplň do tiskárny by měla být ve skladu.

We are running out of paper clips. Dochází nám kancelářské svorky.

The notice board is out of date. Please pin up some new information. Nástěnka má zastaralé informace. Prosím připíchni tam nějaké nové informace.

 

konverzace

Krátké rozhovory:

A: Is anybody using the travel expense file right now? Používáte teď někdo šanon na cestovní výdaje?

B: Oh... sorry it's on my desk. I forgot to put it back. Here it is. Jé... promiň, je na mém stole. Zapomněl jsem ho vrátit. Tady je.

A: No problem, thank you. Žádný problém. Děkuji.

...........

A: Hi Jane, are you using that stapler right now? Ahoj Jane, používáš teď tuhle sešívačku?

B: No, I´m not. You can take it. Ne, nepoužívám. Můžeš si ji vzít.

...........

A: Do you have a flash disk I could borrow? Máš nějakou flešku, kterou bych si mohla půjčit?

B: Yes, I do. Here you go. Ano, mám. Tady je.

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací