Piráti z Karibiku (slovíčka a fráze)

Piráti jsou stále oblíbenější... Dokázali byste popsat piráta v angličtině?  :)

 pirate

 pirát, korzár; ilegální

 ship

 loď

 eyepatch  páska přes oko  sword  
 meč, šavle
 scar
 jizva 
 pistol  pistole, bambitka
 moustache   
 knír
 shoot, shot, shot
 střílet
 tatoo  tetování
 fire (at)
 střílet (na)
 wooden leg
 dřevěná noha
 shoot from the hip
 střílet od boku
 pirate hook
 pirátský hák
 dagger
 dýka
 earring
 náušnice
 rum
 rum
 tri-cornered hat
 třírohý klobouk
 cannon  dělo
 parrot
 papoušek
 scarf
 šála, šátek
 goatee
 bradka
 bandana  šátek na hlavu
 beard
 plnovous
 scour the sea  
 loupit na moři (čistit moře)
 five-o'clock-shadow  strniště (vousy)
 boots
 vysoké boty
 ribbon  mašle
 belt
 opasek
 sash  šerpa  treasure
 poklad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady použití a fráze:

Who was it?   Kdo to byl?

I don't know. He looked like a pirate.  Nevím. Vypadal jako pirát.

Was he wearing an eyepatch?  Měl pásku přes oko?

No, he didn't. But he was wearing a tri-cornered hat. Ne, neměl. Ale měl třírohý klobouk.        
 
Did he have a parrot or a monkey with him?  Měl s sebou papouška nebo opici? 

Does he have a beard?  Má plnovous?

No, he has a black moustache and a goatee.  Ne, má černý knír a bradku.

Was he alone or was there a woman with him?   Byl sám nebo s ním byla nějaká žena?

Yes, there was a young beautiful woman with him.  Ano, byla s ním krásná mladá žena.

I knew it. It must be him!  Já to věděl. To musí být on! 

Who?  Kdo?

 ;o)
 
         
 
Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací