Sailing (plachtění)

Máte rádi moře a plachetnice? Chystáte se někdy vyrazit na jachtu? Mrkněte, jak se jachtařská slovíčka řeknou anglicky! :-)

sailing
plachtění, plavba
shallow
mělký
sailing boat
plachetnice
steering wheel
kormidlo
sail
plachta
autopilot
autopilot
captain
kapitán
deck
paluba
crew
posádka
anchor
kotva
main sail
hlavní plachta
light house
maják
rope
provaz
gas plyn, benzín
sheet
otěž (provaz od plachty)
diesel
nafta
engine [ˈendʒɪn] motor
refuel
doplnit palivo
speed
rychlost
knot
uzel
wind
vítr
dinghy [ˈdɪŋɪ] člun
downwind
po větru
loosen
uvolnit
upwind
proti větru
tighten
přitáhnout
safety briefing
bezpečnostní instruktáž
watch out
pozor, dávat si pozor
life jacket
záchranná vesta
tie
přivázat
shore
břeh
seasickness
mořská nemoc

Příklady použití a fráze

How much is it to rent a sailing boat for 1 week? Kolik stojí půjčení lodi na 1 týden?

Who is the captain? Kdo je kapitán?

Our destination is upwind. Naše destinace je proti větru.

We should do the safety briefing. Měli bychom udělat bezpečnostní instruktáž.

Can you tighten the main sail? Můžeš přitáhnout hlavní plachtu?

He is going to throw the rope to the man ashore. Hodí provaz pánovi na břehu.

 

What is our speed? Jaká je naše rychlost?

The life jackets are under the seat here. Záchranné vesty jsou tady pod sedadlem.

Watch out! There are the shallows over there. Pozor! Támhle je mělčina.

Let´s set the autopilot and have a beer. Pojďme nastavit autopilota a dát si pivo.

Drop the anchor here. Spusť tady kotvu.

 

They went ashore in the dinghy. Jeli na břeh ve člunu.

We should refuel the boat. Měli bychom do lodi doplnit palivo.

Please tie the boat to the shore. Přivaž prosím loď ke břehu.

We need to loosen the sails. Potřebujeme uvolnit plachty.

Enjoy the sailing! Užijte si plavbu!

 

Stáhnout v pdf zde:

 

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací