Sales and Marketing

Pohybujete se v oblasti marketingu, prodeje, propagace a reklamy? Narážíte často na slova a výrazy z těchto oblastí?

Pak Vám mohou pomoci následující slovíčka a fráze.

salesman obchodník, prodejce PR (public relations)  vztahy s veřejností
B2B  business to business market trh
B2C
business to consumer market research průzkum trhu
agent zástupce leader vůdce
buyer kupující advertising inzerce v médiích
offer nabídka, nabídnout
promotion reklama, podpora prodeje
sales pitch jasná, stručná obchodní prezentace limited offer  omezená nabídka
discount
sleva
free
zdarma, bezplatná
deal

obchod, dohoda

sales quota
prodejní cíl, kvóta
win-win
strategie vyjednávání, aby nikdo neprohrál mastering sales zvládnutí prodeje
cold contact studený kontakt (dosud jste s ním nemluvili) best-selling nejlépe se prodávající
follow-up 
další sledování (potenciálního) zákazníka
campaing kampaň
customer
zákazník brand značka
client
zákazník (formálně)
launch a product uvést na trhu produkt
cost stát (o ceně), cena, výdaje, náklady
close uzavřít obchod, dohodnout se
prospect pravděpodobný zákazník  retail maloobchod
quarantee záruka wholesail velkoobchod
promise slib, slibovat E-commerce elektronický obchod
market trh sell prodávat

sales and marketing words, quotes  sales words and quotes

Příklady použití:

What makes a good salesman? Co dělá dobrého obchodníka?

This meeting is a follow-up to the one we had last week. Toto setkání navazuje na mítink, který jsme měli minulý týden.

They offer ten percent discount on travel for students. Studentům nabízejí desetiprocentní slevu na cestování.

This would be a win-win situation for all parties. Toto by byla výhodná situace pro všechny strany.

We need to cut our advertising costs. Musíme omezit naše výdaje na inzerci.

 

Most people associate this brand with good quality. Většina lidí si spojuje tuto značku s dobrou kvalitou.

Our agency has just gained an important client. Naše agentura právě získala důležitého klienta.

These books sell well. Tyto knihy se dobře prodávají.

She wore a beautiful dress for the launch. Při zahájení na sobě měla krásné šaty.

The product was launched two years ago. Produkt byl spuštěn/zahájen před dvěma lety.

The shop said they would replace the phone since it was still under quarantee. V obchodě řekli, že telefon vymění, protože byl stále v záruce. 

 

Máte pasivní znalost angličtiny?

Brzdí Vás angličtina v kariéře, omezuje Vaše obchodní příležitosti?

V LITE se díky speciální metodě můžete rozmluvit během pár měsíců.


Přesvědčete se sami na ukázkové hodině zdarma!

Ukázková hodina zdarma

Více o ukázkové hodině

   

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací