Silvestrovská slovíčka

Konec roku se blíží - pojďte se s námi podívat na slovíčka na silvestrovskou party :)

 New Year   Nový rok   Cheers!   Na zdraví! 
 New Year's Eve   Silvestr  party balloons   balónky
 Christmas Eve  Štědrý večer   confetti  konfety
 eve  předvečer  hourglass  přesýpací hodiny 
 midnight  půlnoc  resolution
 předsevzetí
 invitation  pozvánka, pozvání   surprise  překvapení
 celebrate  slavit  vow   slib
 celebration  oslava  have fun  dobře se bavit
 champagne  šampaňské  have a chat  popovídat si
 guest  host  enjoy  užít si
 fireworks  ohňostroj  soft drink  nealkoholické nápoje 
 firecrackers  petardy  long drink  míchané nápoje
 sparklers  prskavky  shot  panák
 countdown  odpočítávání  draft beer  točené pivo
 propose a toast  pronést přípitek  holiday  svátek
 toast  přípitek  parade  průvod
 party  párty  dance  tancovat
 fun  zábava, zábavný  wish  přání, přát si
 laughter   smích  happiness  štěstí

 

Příklady použití a fráze:

What a beautiful home you have. Páni, ty máš krásný byt/dům

Did you make this yourself? Tohle jsi dělala sama?

Do you cook often? Jak často vaříš?

What are your interests? Jaké máš zájmy?

This party is really fun. Tahle party je opravdu zábavná.

They have a surprise after midnight. Po půlnoci mají překvapení.

How do you know each other? Jak se spolu znáte?

We work together. My spolu pracujeme.

We went to university together. Chodili jsme spolu na vejšku.

We met through friends. Seznámili jsme se přes naše přátele.

 

Let's drink a toast to the New Year! Připijme si na Nový rok!

A New Year's toast to love and laughter and happily ever after! Novoroční přípitek na lásku, smích a štěstí dokud neumřeme!

Out with the old, in with the new! Pryč se starým, sem s novým!

Cheers to you, cheers to me. Have a happy New Year's eve! Radost tobě, radost mně. Šťastný Silvestr!

Dance as if no one were watching, sing as if no one were listening and live every day as if it were your last! Tancuj, jako by se nikdo nedíval, zpívej, jako by nikdo neposlouchal a žij každý den, jako by byl tvůj poslední.

The season for champagne, cake and celebration is here again. Enjoy to your fullest! Sezóna šampaňského, dortů a oslav je tu opět. Užij si to naplno!

The future holds wonderful suprises for you. Happy New Year! Budoucnost má pro tebe skvělá překvapení. Šťastný nový rok!

Happy 2022!

 

Stáhnout v pdf zde    Happy New Year!

vánoční bonus v LITE

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací