Sport, Games and Competitions

Stále plni dojmů z hokejového mistrovství světa jsme si pro Vás připravili sportovní slovíčka a fráze ;-)

game hra offence útok
competition soutěž defence obrana
play hra, hrát tight game vyrovnaná hra
play (ice)hockey hrát hokej score  skóre, skórovat
play tennis hrát tenis battle  bitva, boj
play volleyball hrát volejbal final finále
do sport sportovat semifinal
semifinále
do aerobics cvičit aerobik quarterfinal čtvrtfinále
do athletics dělat atletiku play off  play-off, zápasy o titul
go jogging chodit běhat performance výkon
exciting vzrušující half-marathon půlmaraton
excited nadšený, vzrušený cycling cyklistika, jízda na kole

win

vyhrát, výhra world championship mistrovství světa
lose prohrát goal cíl
loss prohra, porážka fans fanoušci
chance [tʃɑːns] šance, naděje referee
rozhodčí
team tým, družstvo applaud (za)tleskat
lead the team vést tým enjoy užívat si
challenge výzva advantage výhoda
beat porazit, zvítězit victory vítězství
defeat porazit, zvítězit win the gold, silver, bronze vyhrát zlatou, stříbrnou, bronzovou medaily
tournament turnaj scoring opportunities příležitosti ke skórování
record rekord accomplishment úspěch, výsledek
add přidat, posílit forward útočník
effort snaha contribute přispět

Rozhovor:

A: What sport do you like? Jaký sport máš rád?

B: I like cycling, yoga and playing tennis. What about you? Mám rád jízdu na kole, jógu a tenis. A co ty?

A: My favourite sport is football. How often do you do sport? Můj oblíbený sport je fotbal. Jak často sportuješ?

B: I try to do sport at least three times a week. How often do you play football? Snažím se sportovat alespoň třikrát týdně. Jak často hraješ fotbal?

A: I play football every Saturday afternoon. Fotbal hraju každou sobotu odpoledne.

...

A: Will you run the half-marathon next weekend? Poběžíš příští víkend půlmaraton?

B: Yes, I will! Will you? Ano, poběžím! A ty?

A: I am not sure. I didn´t train much. I think I wouldn´t make it. What is your goal? Nejsem si jistý. Moc jsem netrénoval. Myslím, že bych to neuběhl. Jaký je tvůj cíl?

B: My goal is to run it under two hours. Mým cílem je zaběhnout to pod dvě hodiny. 

Příklady použití a fráze:

The game was very exciting. Hra byla velice vzrušující. 

I feel we will win! I´m so excited! Cítím, že vyhrajeme! Jsem tak nadšený!

It was a great battle. The fans applauded a lot. Byla to skvělá bitva! Fanoušci hodně tleskali.

What´s the score? Kolik to je? 

I do sport regularly. Pravidelně sportuji. 

I used to play volleyball when I was young. Když jsem byl mladý, hrál jsem volejbal. 

I go jogging every morning. Každé ráno chodím běhat. 

Canada had a very strong team. Kanada měla velice silný tým.

It was a big challenge for the Czech Republic to play against Canada in the semifinal game. Pro Českou republiku to byla velká výzva, když v semifinále hrála proti Kanadě.

The Czech Republic defeated Finland 5:3 at the Ice Hockey World Championship. Česká republika porazila Finsko 5:3 na světovém šampionátu v hokeji. 

Russia lost to Canada 6:1. Rusko prohrálo s Kanadou 6:1.

It was obviously an extremely important game for our team. It gets us a chance to win a gold medal. Očividně to pro náš tým byl velice důležitý zápas. Měli jsme šanci vyhrát zlatou medaili.

Today, we just played a great game. Dnes jsme prostě hráli skvěle.

We had a lot of forwards who could contribute, but our defence was able to add to the offence. Měli jsme hodně útočníků, kteří mohli přispět, ale naše obrana dokázala posílit útok. 

All the way through, we kept a great team effort. Tým po celou dobu vynakládal velké úsilí.

The Czech Republic will host the 2015 European Under-21 Championship. Česká republika bude v roce 2015 pořádat Mistrovství světa ve fotbale pod 21 let. 

Stáhněte si SPORTOVNÍ SLOVÍČKA A FRÁZE v PDF souboru ZDE.

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací