Summer Holiday

Slovíčka a anglické fráze na letní dovolenou, zejména pro milovníky mořského ovzduší... :)                                                                                    

 holiday, vacation (USA)

 dovolená
 suntanned  opálený
 go on holiday
 jet na dovolenou
 swimsuit
 plavky
 holiday abroad
 zahraniční dovolená
 sunglasses
 sluneční brýle
 go to the sea
 jet k moři
 sunstroke 
 úžeh, úpal
 go sightseeing
 chodit po památkách
 sun burns
 spálení od slunce
 hiking [haɪkɪŋ]
 pěší turistika
 flip-flops
 žabky, vietnamky
 hitchhike [ˈhɪtʃˌhaɪk]  stopovat (jet stopem)
 collect shells
 sbírat mušle
 go on foot
 jít pěšky
 Coast Guard
 pobřežní stráž
 sunbathe [ˈsʌnˌbeɪð]
 opalovat se, slunit se
 high tide
 příliv
 sandy beach
 písečná pláž
 low tide
 odliv
 pebbly beach
 oblázková pláž
 diving mask
 potápěčské brýle
 relaxing in the sun
 relaxování na slunci
 diving fins
 ploutve
 crowded [ˈkraʊdɪd]  přelidněný
 snorkeling
 šnorchlování
 sun umbrella
 slunečník
 jellyfish [ˈdʒelɪˌfɪʃ]
 medúza
 sun lotion
 opalovací krém
 sunset

 západ slunce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

summer holiday

Příklady použití a fráze:

Where are you going on holiday this summer?  Kam se letos v létě chystáš na dovolenou?

I don´t know yet. But I will definitely go to the sea. Ještě nevím. Ale určitě pojedu někam k moři.

 

Where are you from?   Odkud jste? 

I am from Finland.   Jsem z Finska.

Really? I have never been there.   Vážně? Tam jsem nikdy nebyl. 


I don´t want to go sightseeing. Nechci chodit po památkách. 

I prefer swimming in the sea and relaxing in the sun. Raději plavu v moři a odpočívám na slunci.

 

There is a beautiful pebbly beach near the hotel.  V blízkosti hotelu je krásná oblázková pláž.

Which beach would you recommend to us?   Kterou pláž byste nám doporučil?

The closer beach is too crowded.  Ta bližší pláž je moc přelidněná.

I´d recommend the other one. Doporučil bych vám tu druhou.

They rent diving masks and fins on that beach.  Na téhle pláži půjčují potápěčské brýle a ploutve.

My son likes snorkeling.  Můj syn miluje šnorchlování.

 

Look at her! She is so suntanned. Podívej se na ní! Je tak opálená.

I´ve lost the sun lotion. May I borrow yours? Ztratila jsem opal. krém. Můžu si půjčit tvůj?

This is the most beautiful beach I have ever seen! Tohle je ta nejkrásnější pláž, jakou jsem viděl!

Watch out. There are jellyfish here.  Pozor. Jsou tu medúzy.

We enjoyed watching the sunset in the evenings.   Večer jsme si užívali sledování západu slunce.

He might have sunstroke. You should call the doctor.  Může mít úpal. Měla bys zavolat doktora.

 

How was your holiday?  Jaká byla vaše dovolená?

Where did you spend your vacation?  Kde jste strávili dovolenou?

What was the weather like?   Jaké bylo počasí?

What was the food like?  Jaké bylo jídlo?

Enjoy your holiday!  Užijte si dovolenou! :o)

 

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací