Travelling around the city (Cestování po městě)

Při poznávání měst v zahraničí se vám určitě budou hodit následující slovíčka a fráze.

 get on the bus

 nastoupit do autobusu

 square

 náměstí

 get off the train
 vystoupit z vlaku
 statue/sculpture  
 socha
 get in the car
 nastoupit do auta
 ATM/cash machine
 bankomat
 get out of the car  
 vystoupit z auta
 exchange office
 směnárna
 turn left  odbočit doleva
 single ticket 
 jednosm. jízdenka
 turn right
 odbočit doprava
 return ticket
 zpáteční jízdenka
 go straight on
 jít rovně
 platform
 nástupiště

 go along the street

 jít podél (po ulici)
 underground/tube
 metro (UK)
 go across
 přejít (přes ulici)
 subway  metro (US)
 go past
 jít kolem/minout
 change (the train)
 přestoupit
 go through
 jít skrz  at the end of ...
 na konci ...
 go over the bridge  jít přes most  public transportation
 veřejná doprava
 go around the  corner
 jít za roh
 city centre/ downtown
 centrum
 crossing/zebra 
 přechod pro chodce
 shopping mall
 nákupní centrum
 go by bus/train/car  jet busem/vlakem/autem
 sight/place of interest
 pamětihodnost
 railway station  vlakové nádraží
 sightseeing
 prohlížení památ.
 bus stop  autobusová zastávka  castle

 hrad, zámek

 pass  projít kolem    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady použití a fráze:

Excuse me, could you help me, please?  Mohl/a byste mi prosím pomoci?

How far is the bus stop?   Jak daleko je autobusová zastávka?

When does the next train to Rome leave? Kdy odjíždí další vlak do Říma?

 

How can I get to the city hall? Jak se dostanu k městské radnici?

You have to go straight and then turn right. Musíte jít rovně a pak zahnout doprava.

What is the fastest way to Prague Airport? Jaká je nejrychlejší cesta na pražské letiště?

What is the cheapest way from _____ to _____? Jaká je nejlevnější cesta z _____ do _____?

How long does it take from _____ to ______? Jak dlouho to trvá z _____ do ______?

 

I need two stamps to Europe. Potřebuji dvě poštovní známky do Evropy.

Two return tickets to Manchester, please. Dvě zpáteční jízdenky do Manchesteru, prosím.

What is the closest way to the castle? Jaká je nejkratší cesta k hradu?

How much does a round trip ticket cost? Kolik stojí okružní jízda?

 

Do I need to change the train? Musím přestoupit na jiný vlak?

Take the tube and get off at Victoria stop.  Jeďte metrem a vystupte na zastávce Victoria.

Where can I rent a car? Kde si mohu pronajmout auto?

Does this train go to the airport? Jede tento vlak na letiště?

 

A: Is it far from here? B: It’s a five-minute walk. A: Je to odtud daleko? B: Je to 5 minut pěšky.

 

I am lost. How can I get to my hotel? Ztratil/a jsem se. Jak se dostanu ke svému hotelu?

What is the address of your hotel? Jakou adresu má váš hotel?

Are there any good restaurants in the city centre? Jsou v centru nějaké dobré restaurace?

Can I pay by Debit/Credit card? Mohu platit platební/kreditní kartou?

 

Stáhnout v pdf zde:

get on the bus/train nastoupit do autobusu/vlaku exchange office směnárna
get off the bus/train vystoupit z autobusu/vlaku single ticket/one way ticket jednosměrná jízdenka
get in the car nastoupit do auta return ticket zpáteční jízdenka
get out of the car vystoupit z auta platform nástupiště
turn left odbočit doleva underground/tube  metro (britská angl.)
turn right odbočit doprava subway metro (americká angl.)
go straight on jít rovně change (the train) přestoupit
go along (the street) jít podél (po ulici) at the end of the street na konci ulice
go across (the street) přejít (přes ulici) public transportation veřejná doprava
go past jít kolem/ minout map mapa
go through jít skrz tram tramvaj
go over the bridge jít přes most city hall/ town hall městská radnice
go around the corner jít za roh theatre divadlo
crossing/ zebra crossing přechod city centre/downtown centrum
crossroads křižovatka shopping mall nákupní centrum
go by bus/train/car jet autobusem/vlakem/autem souvenirs suvenýry
railway station vlakové nádraží sight/ place of interest pamětihodnost
bus stop autobusová zastávka sightseeing prohlížení památek
square náměstí for free zdarma
statue/sculpture socha castle  hrad/zámek
ATM/ cash machine bankomat tower brána/ věž
Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací