Travelling by Car (Cestování autem)

Jezdíte autem do zahraničí? Chystáte se na dovolenou autem

Oprašte si anglická slovíčka a fráze "Travelling by car".

car auto car park/ parking lot  parkoviště
drive řídit parking space
parkovací místo
arrive přijet, dorazit traffic jam  dopravní zácpa
crossroads/crossing
křižovatka
traffic lights semafor
driving license
řidičský průkaz
speed up zrychlit
gas / petrol
benzín
slow down zpomalit
gas / petrol station
čerpací stanice
engine motor
motorway / highway dálnice brakes brzdy
main road
hlavní silnice
exhaust (pipe) výfuk
side road vedlejší silnice break down porouchat se
give a lift svézt někoho tyre / tire pneumatika
fast lane [leɪn] rychlý pruh flat [flæt] prázdný
slow lane pomalý pruh battery baterie
speed limit povolená rychlost flat tire píchlá pneumatika
break the speed limit překročit povolenou rychlost tire pressure tlak v pneumatikách
speeding ticket
pokuta za rychlou jízdu
jack zvedák
parking ticket pokuta za parkování jump leads [liːds] startovací kabely
overtake předjet roadside assistance odtahová služba
brake [breɪk] brzdit accident / crash dopravní nehoda / bouračka
hitchhiker
stopař
garage autoservis
pedestrian
chodec
toll sticker/ motorway tax sticker
dálniční známka

Příklady použití a fráze:

Where is the nearest restaurant? Kde je nejbližší restaurace?

How far is it to the next petrol station? Jak je to daleko k příští čerpací stanici?

Where is the nearest garage? Kde je nejbližší autoservis?

 

Our car has broken down. Máme poruchu na autě.

Do you have any jump leads? Máte startovací kabely?

What’s wrong? Co se stalo?

 

The battery is flat. Baterka je vybitá.

We have run out of petrol. Došel nám benzín.

I have a flat tire. Mám píchlou pneumatiku.

The engine doesn’t start. Motor nestartuje.

I think there is something wrong with the brakes.  Myslím, že je něco s brzdami.

 

He gets a speeding ticket every week. Každý týden dostane pokutu za překročení rychlosti.

Can I give you a lift? Mohu tě svézt?

Have you ever hitchhiked? Stopoval jsi někdy?

Can I check my tire pressures here? Mohu si tady zkontrolovat tlak v pneumatikách?

 

Road Signs - Silniční nápisy

Keep left - Držte se vlevo

Roadworks - Práce na silnici

Give way - Dejte přednost v jízdě

No entry - Zákaz vjezdu

Diversion - Objížďka

Caution - Pozor

Accident ahead - Nehoda před vámi

One way - Jednosměrka

 

Stáhněte si slovíčka a fráze "Travelling by Car" v PDF souboru ZDE.

 

letní kurzy angličtiny intenzivně

Nechcete se na dovolené cítit trapně? Narážíte v životě na situace, kde vám chybí AJ?

Nastartujte s námi svoji angličtinu v letních intenzivních kurzech a za týden uděláte obrovský pokrok!

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací