Valentine's Day

Dnes jsme pro vás připravili valentýnská zamilovaná slovíčka. Dokázali byste vyznat lásku v angličtině, vést romantický rozhovor, nebo mluvit o něčím vztahu? :)

 love

 láska

 fiancé  

 snoubenec

 heart
 srdce
 get engaged  
 zasnoubit se
 (make a) confession of love
 vyznání lásky 
 propose (to)  požádat o ruku
 greeting card   
 přání
 husband / wife
 manžel / manželka
 honeymoon  svatební cesta
 married
 ženatý / vdaná
 be in love (with)  být zamilovaný
 passion  vášeň
 gift (for)  dárek
 desire
 touha
 kiss
 polibek
 darling
 miláček
 hug
 objetí
 seduce (somebody)  svádět
 date
 schůzka
 feeling  
 cit
 romantic
 romantický
 invite (somebody)  pozvat
 lips
 rty
 cheat (on somebody)  
 podvádět (někoho)
 fall in love (with)  zamilovat se (do)
 break up
 rozejít se
 lover / mistress  milenec / milenka
 argue
 hádat se
 boyfriend/ girlfriend  přítel/ přítelkyně  relationship
 vztah

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady použití a fráze:

I am in love with you.  Jsem do tebe zamilovaný.       
 
Will you marry me?  Vezmeš si mě?           
 
He fell in love with his wife at first sight. Zamiloval se do své ženy na první pohled.

They went to Paris on their honeymoon. Jeli na svatební cestu do Paříže.            
 
Give me a hug. / Hug me.  Obejmi mě.               
 
He proposed to her on Valentine's Day.  Na Sv. Valentýna ji požádal o ruku.           
 
I would like to invite you for a romantic dinner.  Chtěl bych tě pozvat na romantickou večeři.       
 
She confessed her love to me yesterday.  Včera mi vyznala lásku.               
 
He would never cheat on his wife. Nikdy by svou manželku nepodvedl.   
 
She never argues with him.  Nikdy se s ním nehádá.   
 
He broke my heart.  Zlomil mi srdce.

heart

Rozhovor:

A: Honey, I have a surprise for you! Miláčku, mám pro tebe překvapení!
B: Really? What kind of surprise? Opravdu? Jaké překvapení?
A: It's a Valentine's Day today. We are going out for a romantic dinner. Dneska je Valentýna. Jdeme ven na romatickou večeři.
Oh, B: Oh, darling, you are the best!   Ach, miláčku, ty jsi nejlepší! 
        
     

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací