Water Sports and Activities

Rádi si na dovolené užíváte vodních sportů a radovánek? :-) Pokud si budete v zahraničí chtít půjčit loď nebo třeba šlapadlo, tak se určitě podívejte na následující anglická slovíčka a fráze ;-)

water sports
vodní sporty
water slide
vodní skluzavka
activities
aktivity, činnosti
ride the slide
sklouznout se
boat
loď
water park vodní park
paddle boat
šlapadlo
water skiing vodní lyžování
paddle
pádlovat
jet ski
vodní skútr
rowing
veslování
windsurfing
windsurfing
canoe [kəˈnuː]
kánoe
pool
bazén
raft
raft
depth
hloubka
surfboard [ˈsɜːfbɔːd]
surfovací prkno, surf [serf]
deep sea
hluboké moře
boat rental
půjčovna lodí
dive
potápět se
surfboard rental
půjčovna surfů diving
potápění
rent
půjčit si
snorkel
šnorchl
10 Euros per hour
10 Euro za hodinu
snorkelling
šnorchlování
adult
dospělý
scuba diving
potápění s dýchacím přístrojem
child, children
dítě, děti
diving mask
potápěčské brýle
adult supervision
dospělý dozor
fins
ploutve
lifeguard
plavčík
diving equipment
potápěčské vybavení
life jacket
záchranná vesta
seat
sedadlo
put on
obléknout si
windy
větrno
no jumping allowed [əˈlaʊ]
skákání není povoleno
calm bezvětří
enjoy
užívat si
high tide
příliv

adventure [ədventʃə]

dobrodružství
low tide odliv

adventurous [ədventʃərəs]

dobrodružný storm bouřka
favourite oblíbený waves vlny
beach pláž surf the waves
surfovat na vlnách
ride jezdit current [ˈkʌrənt]
proud
rider jezdec canoeing jízda na kánoii
banana ride jízda na banánu
sailing plachtění
huge slide
obrovská skuzavka
inflate [ɪnˈfleɪt] nafouknout, napumpovat
fun
zábava inflatable boat [ɪnfleɪtəbəl]
nafukovací loď


 

 


  

 
 
donate darovat common běžný, obvyklý

Příklady použití a fráze:

What is your favourite beach in Italy? Jaká je tvá nejoblíbenější pláž v Itálii?

My favourite beach in Italy is the Rabbit beach on Sicilia island. Moje nejoblíbenější pláž v Itálii je Králičí pláž na ostrově Sicílie.

I really enjoyed the banana ride. It was so much fun! Jízdu na banánu jsem si opravdu užil! Byla to taková legrace!

Have you ever water skied? Jezdil si někdy na vodních lyžích?

This slide is huge. It is really adventurous to ride it. Tato skluzavka je obrovská. Je opravdu dobrodružné se na ní sklouznout.

I would love to ride a jet ski. Moc rád bych si zajezdil na vodním skútru.

Today is windy! It will be great for windsurfing! Dnes je větrno. To bude skvělé pro windsurfing!

Be careful. It might be stormy. Dávej si pozor. Možná bude bouřka.

My favourite water activities are sailing and rowing. Moje oblíbené činnosti na vodě jsou plachtění a veslování.

Rozhovor:

A: May I ask you where we can rent a paddle boat? Mohu se Vás zeptat, kde si můžeme vypůjčit šlapadlo?

B: There is a boat rental right on the Cala Rosa Beach. I´m sure you can rent a paddle boat there. Půjčovna lodí je hned na pláži Cala Rosa. Určitě si tam budete moci půjčit šlapadlo.

A: Would you know how much it costs? Víte, kolik to stojí?

B: Renting a small boat costs around 10 Euros per hour. Vypůjčení malé loďky stojí okolo 10 Euro za hodinu.

A: Is it also possible to rent a diving mask and a snorkel there? Je možné si tam vypůjčit také potápěčské brýle a šnorchl?

B: Yes, they also rent the diving equipment. Ano, půjčují také potápěčské vybavení.

A: Thank you so much for all the information. Moc Vám děkuji za všechny informace.

...........

A: Hello, how can I help you? Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?

B: Hello, I would like to rent a boat. Dobrý den, rád bych si vypůjčil loďku.

A: What kind of boat would you like? Rowing boat, paddle boat or canoe? Jakou loďku byste chtěl? Veslici, šlapadlo nebo kánoe?

B: Paddle boat, please. Šlapadlo, prosím.

A: All right. For how many people? Dobře. Pro kolik lidí?

B: We are four. How much does it cost? Jsme čtyři. Kolik to bude stát?

A: The paddle board with four seats costs 10 Euros per hour. It is mandatory to wear a life jacket. The life jackets are included in the price. Šlapadlo se čtyřmi místy stojí 10 Euro na hodinu. Je povinné mít záchrannou vestu. Záchranné vesty jsou zahrnuty v ceně.

 

Stáhnout v pdf zde >

 

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací