How to take care of a foreign visit (Jak se postarat o zahraniční návštěvu)

Co když má do vaší společnosti přijet zahraniční návštěva? Dokážete se o ni postarat? Bude potřeba zařídit vše kolem jejich ubytování a vyzvednutí z nádraží nebo letiště. Dále budou chtít určitě poradit, kde se mohou dobře najíst, nebo jak se dostanou do hotelu atd. Podívejte se na slovíčka k tématu How to take care of a foreign visit/ Jak se postarat o zahraniční návštěvu :)

take care of postarat se o pick up vyzvednout
foreign zahraniční platform nástupiště
visit návštěva schedule
rozvrh
accommodation
ubytování
recommend
doporučit
arrange
zařídit
tram
tramvaj
organize
organizovat
tram stop
tramvajová zastávka
arrive
přijet/ dorazit
special offer
speciální nabídka
main train station
hlavní vlakové nádraží
meeting agenda
pořad jednání
double room
dvoulůžkový pokoj *
detailed instructions
detailní instrukce
twin room
dvoulůžkový pokoj *
guest
host
single room
jednolůžkový pokoj
feel comfortable
cítit se pohodlně
book
zarezervovat
look around
porozhlédnout se
accommodation options
možnosti ubytování
small talk
společenská konverzace
range
rozmezí
executive
řídící (vedoucí) pracovník
price range
cenové rozmezí directions
pokyny, instrukce

*double room - dvojlůžkový pokoj s manželskou postelí

*twin room - dvojlůžkový pokoj s oddělenými postelemi

Příklady použití a rozhovory:

A: There will be two colleagues (from our office in Switzerland) coming for a meeting with Mr Procházka.  Their names are Maria and Lucy. Could you please arrange accommodation for them? They can stay in a twin room. Dva kolegové z naší kanceláře ve Švýcarsku přijedou na meeting s panem Procházkou. Jmenují se Maria a Lucy. Mohla byste pro ně zařídit ubytování? Mohou být ubytovány ve dvoulůžkovém pokoji.

B: Ok, I will do that. What is the price range of the hotel they would like to stay in? Dobře, udělám to. Jaké je cenové rozmezí hotelu, ve kterém by se chtěly ubytovat?

A: The price range is around 50 dollars per night. Cenové rozmezí je kolem 50 dolarů za noc.

B: Ok. And when will they arrive and how long will they stay here? Dobře. A kdy přijedou a jak dlouho tady zůstanou?

A: They will arrive tomorrow evening and they will stay for 5 days. Přijedou zítra večer a zůstanou tam 5 dní.

B: What time will they arrive? I could arrange a taxi for them. V kolik přijedou? Mohla bych jim zařídit taxi.

A: Oh, yes. Thank you. They will arrive at the main train station at 10pm. Ach, ano. Děkuji. Přijedou na Hlavní nádraží ve 22:00.

B: Ok. I will organize everything and let you know. Dobře, vše zařídím a dám vám vědět.

A: Thank you very much. Moc děkuji.

Poslechněte si rozhovor:

.......

B: I have booked the hotel Fenix. The price of the double room will be 45 dollars/night. Is that OK? Zarezervovala jsem hotel Fénix. Cena dvojlůžkového pokoje je 45 dolarů/noc. Je to v pořádku?

A: Yes, great! Thank you. Ano, skvělé! Děkuji.

B: I have arranged a taxi for them for 10pm. The taxi will be waiting for them at the platform 1. City Taxi has a parking place there.  Their phone number is 00420 257 257 257. Objednala jsem pro ně taxi na 22:00. Taxi na ně bude čekat u nástupiště 1. City Taxi tam má parkovací místo. Jejich telefonní číslo je 00420 257 257 257.

A: Ok. And can they pay with a credit card? Ok. A mohou zaplatit platební kartou?

B: Yes, they can. The address of the hotel is Ve Smeckach 30. Ano, mohou. Adresa hotelu je Ve Smečkách 30.

A: Excellent. Thank you. Výborně. Děkuji.

B: You are welcome. Give them my phone number please in case they need any help. Rádo se stalo. Dejte jim prosím mé telefonní číslo pro případ, že by potřebovali pomoct.

A: Ok. I will do that. Dobře. Udělám to.

Poslechněte si rozhovor:

………

A: Hello Lucy, here is Petra from the Czech division. Dobrý den Adriano, tady Petra z české divize.

B: Hello Petra, good to hear you. Dobrý den Petro, ráda vás slyším.

A: Was everything OK? Have you arrived at the hotel yet? Bylo vše v pořádku? Dorazily jste už do hotelu?

B: Yes, everything was great. We are at the hotel already. Thank you for organizing everything for us. Ano, vše bylo v pořádku. Už jsme na hotelu. Děkuji, že jste pro nás vše zorganizovala.

A: It was my pleasure. I will pick you up at the hotel tomorrow morning and take you to our company. Bylo mi potěšením. Zítra ráno vás vyzvednu na hotelu a dovezu vás do naší společnosti.

B: Great. Thanks. Looking forward to seeing you. Skvělé. Děkuji. Těším se, že vás uvidím.

A: Alright. See you tomorrow. Dobře. Uvidíme se zítra.

Poslechněte si rozhovor:

……………………………………

A: Could you recommend a good place to eat around here? Mohla byste doporučit nějakou restauraci, kde by se dalo dobře najíst?

B: There are three restaurants around here. One is right in this building on the ground floor. It is an Italian restaurant. The other two are on the corner of Hybernska and Havlickova street. Tady v okolí jsou tři restaurace. Jedna je přímo tady v budově v přízemí. Je to italská restaurace. Další dvě jsou na rohu Hybernské a Havlíčkovy ulice.

…………………………………

A: How can I get from here to the hotel Vitkov? Jak se odsud dostanu do hotelu Vítkov.

B: You can take a tram number 9. The tram stop is just around the corner from here. You will go 6 stops in the direction of Spojovací and get off at Biskupcova. I will show you everything on the map. Můžete jet tramvají číslo 9. Tramvajová zastávka je hned tady za rohem. Pojedete 6 zastávek ve směru Spojovací a vystoupíte na zastávce Biskupcova. Ukážu vám vše na mapě.


Stáhnout v pdf zde:

Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací