Phone calls at work (Telefonování v práci)

Naučte se užitečná slovíčka a anglické fráze, která vám přijdou vhod při telefonování nejen v práci.

 message  vzkaz, zpráva  take a message  vyřídit něco
 number  číslo  leave a message  zanechat zprávu
 speak  mluvit  extension  linka
 speak up  mluvit nahlas  line  linka
 call  volat  dialing code  telefonní předvolba
 call back  zavolat zpět  dial a number  vytočit číslo
 spell  hláskovat  engaged line  obsazená linka
 repeat  zopakovat  busy line  obsazená linka 
 meeting  schůzka  hold on  vydržet, vyčkat
 back  zpět  hold the line  nezavěšovat
 day off  volno  charge up  nabít (telefon)
 available  dostupný  ring tone  vyzváněcí tón
 put somebody on  dát někoho (k telef.)  repeat  zopakovat
 put through  přepojit  wrong number  špatné číslo
 be on another line  volat s někým jiným  receiver  sluchátko
 cut off  přerušit, odříznout  text message  textová zpráva
 voicemail  hlasová schránka  missed call  zmeškaný hovor
 answering machine   záznamník  hang up
 zavěsit
 telephone directory  telefonní seznam  ASAP  tak rychle jak je možné
 conference call  konferenční hovor  misdial  vytočit špatné číslo
 answer  vzít hovor  redial  znovu volat na stejné číslo
 smartphone  telefon s funkc. poč.  missed call  zmeškaný hovor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady použití a fráze:

Company ABC, this is Peter. How may I help you?   Společnost ABC, u telefonu Petr. Jak Vám mohu pomoci?
             
Could I speak to Mr. Smith?   Mohu mluvit s panem Smithem?       
           
I'm calling on behalf of Mr. Jones.  Volám jménem pana Jonese.   
           
May I have your name, please?  Kdo volá, prosím?       

 

Let me see if she is available.   Podívám se, jestli je k dispozici. 
           
I am afraid she is not available at the moment.   Obávám se, že momentálně není dostupná.
           
I am sorry she is in a meeting right now.   Omlouvám se, ale právě má schůzku.   
           
I'm sorry, there is nobody by that name here.  Je mi líto, nikdo takový tady nepracuje.
           
Hold on..., ok I will put you through to Lucy Black.   Vydržte..., ok přepojím Vás na Lucy Black.
           
She's on another line. She'll call you back as soon as possible.   Je na druhém telefonu. Zavolá vám, jak jen to bude možné.
           
She's out of the office right now.  Zrovna je mimo kancelář.       
           
He will be back next Monday.   Bude zpátky příští pondělí.       

 

How do you spell that?   Jak se to hláskuje?       
           
Can I take a message?  Mohu něco vyřídit?       
           
Can I leave a message?   Mohu zanechat zprávu?       
           
Could you ask him to call me?   Můžete ho požádat, aby mi zavolal?   
           
Could you tell him I called?  Můžete mu vyřídit, že jsem volal?       
           
Can I take your number?   Mohu si vzít Vaše číslo?               
           
Would you like to leave a message? Chtěl byste nechat vzkaz?       
              
I am sorry, I can't hear you.   Omlouvám se, neslyším vás.        
           
Can you speak up please?   Prosím můžete mluvit více nahlas?       
           
Could you speak more slowly, please?  Mohl byste, prosím, mluvit pomaleji?   

 

The line is engaged/busy.   Linka je obsazena.  
           
I'm calling you back. We have been cut off.  Volám Vám zpátky, přerušilo se spojení.
           
Sorry, I didn't catch your name. Could you repeat it please?   Promiňte, přeslechla jsem vaše jméno. Mohl byste ho prosím zopakovat?
           
Hold on for a moment, please.  Chviličku vyčkejte, prosím.       
           
I'm sorry, you have the wrong number.  Je mi líto, máte špatné číslo.   
           
Is there anything else I can do for you?  Mohu pro Vás udělat ještě něco?   
           
Thank you for calling. Have a nice day.  Děkuji za zavolání a přeji hezký den.   
           

Využijte nezávazné individuální konzultace!

Podíváme se na Vaši současnou úroveň angličtiny, co Vám dělá problém a doporučíme konkrétní kurzy vhodné přímo pro Vás. Pokud jste u nás ještě nestudovali, ukážeme Vám, jak angličtinu učíme. Nezávaznou konzultaci můžete absolvovat osobně i on-line.

Kontaktujte nás na tel.: 775 556 996, nebo pište na: lite@lite.cz                                             
Navštivte ZDARMA ukázkovou hodinu
 • Praha
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Pelhřimov
 • Plzeň
Datum a čas:
Pro zobrazení termínů vyberte město.
více informací